Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

.2020: 


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


BEMÆRK!

Fjordkøkkenet er lukket indtil videre. Brugerne vil blive kontaktet pr. telefon, når det igen er forsvarligt at samles.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen


Munkebo-glimt

10.11.2019: Formiddag ved Munkebo Havn.
16.11.2019: Billy Cross giver koncert i Forsamlingshuset.
18.11.2019: Fuldt hus til møde om Bibliotekets fremtid.
05.01.2020: Mange deltagere til Fodslaws Nytårsmotion.
25.1.2020: Lynge og Maribo i MusikOasen.
17.1.2020: Bo Pedersen Bro er "Årets Kulturhusven".
Foråret er kommet til Munkebo
14.3.2020: Forårsvejr på Næsset.
27.5.2020: 7. klasse fra Munkebo Skole besøger Munkebo Bakke.

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 30.6.2020.

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Biblioteks Venner. Læs:

Servicemeddelelse af 14.3.2020.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af juni 2020.

Kulturhuset

Kulturhuset fortsat lukket.

Coronavirusset sætter fortsat dagsordenen i Dan-

mark, og den seneste udmelding fra myndighe-

derne betyder, at Munkebo Kulturhus fortsat vil

være lukket for alle aktiviteter - foreløbig til og

med 10. maj 2020.

Vi håber meget på en snarlig bedring af situatio-

nen, så vi ihvertfald kan få sluttet sæsonen af på

en fornuftig måde.Hjemmesiden, kulturhusets facebook-side og nyhedsbrev vil løbende blive opdateret.

Koncert med Henning Stærk.

Midt i alt det bekymrende og besværlige ved Corona-situationen er der grund til at se frem til et lille lyspunkt.

Som bekendt måtte de to sidste musikar-rangementer i sæsonen aflyses. Nu er der imidlertid et begrundet håb om, at vi kan komme til at opleve Henning Stærk Band på scenen.

MusikOasen har ihvertfald indgået aftale med orkesteret om at komme til Munkebo fredag 16. oktober 2020. Så håber vi alle, at Coronaen til den tid har sluppet sit greb.

 

"Påskeæg" til plejehjemmet.

En stor historie i de lokale medier, om to fætre i Mexico, der  havde sponseret boller og brunsviger til de tre plejehjem i gl. Kerteminde Kommune,  inspirerede os til at gøre noget lignende overfor de ansatte og beboerne på Munkebos plejehjem.

Efter aftale med Tovebageriet og Plejehjemmet blev der derfor leveret wienerbrød til Lindhøj Langfredag eftermiddag, som et lille lys i det aktuelle corona-mør-ke.

 

Repræsentantskabsmødet 2020.

Det årlige Repræsentantskabsmøde kunne på grund af Corona-situationen ikke gennemføres som normalt. I stedet arrangerede bestyrelsen et digitalt møde.

Initiativet blev godt modtaget af husets stemmeberettigede grupper, hvor 26 ud af 34 deltog, så mødet var beslutningsdyg-tigt.

Beretning, regnskab, budget og takster blev godkendt. Alle valg var genvalg, og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og fordelt posterne. Herefter ser bestyrelsen ud helt som den plejer.

Med hensyn til taksterne for brugerkort, blev det vedtaget, at det fra efteråret 2020 koster 100 kr. pr. halvår mod hidtil 70 kr. Med virkning fra 2021 bliver det muligt at købe brugerkort for 1/1 år for 170 kr., og dermed opnå en rabat på 30 kr.

Parkering ved Kulturhuset.

Det er en kendt sag, at når der foregår ting i Kulturhuset eller Forsamlingshuset, som trækker mange mennesker til, er der rift om parkeringspladserne.

Mange benytter den nærmeste p-mulighed, som er Faktas parkeringsplads, men her er man lidt ked af, at forretningens pladser jævnligt er fyldt helt op af ”ikke-kunder”, som så tager pladserne fra de faktiske kunder. Det går ud over forretningens omsætning.

Her kan du se et kort, der viser alternative p-muligheder, som vi gerne vil opfordre til, at du bruger.

 

Andet

Få støtte, hjælp og nærværCorona-krisen rammer mange sårbare mennesker ekstra hårdt. Mange sidder alene og har brug for hjælp. Derfor rykker KFUM’s Sociale Arbejde nu ud med Akut Social Drive Out i 180 områder i Danmark for at tilbyde hjælp og rådgivning.

Vi tilbyder gratis forplejning (sandwich, kaffe, kage), fornøden-heder, hjælp til indkøb og rådgivning om bl.a. økonomi, alkohol- og stofmisbrug, retshjælp, konflikthåndtering mv.   – og frem for alt bringer vi NÆRVÆR ud.

Akut Social Drive Out står lige nu til rådighed i flere lokalområ-der i Odense, og vi kommer snart til DIN kommune i Munkebo: Helt konkret vil vi gerne køre ud hver torsdag fra uge 19 (7/5) og stå ved det gamle rådhus/på P. pladsen kl.12-13.30 .

Hvis du kender mennesker, som har brug for hjælp, så må du meget gerne gøre dem opmærksom på vores tilbud eller give dem vores kontaktinformation.

Læs mere om Akut Social Drive Out på www.kfumsoc.dk/social-drive-out

Har du spørgsmål kan du kontakte Marianne Kragmann, der er daglig leder af Paraplyen i Odense

Nørregade 77, 5000 Odense C.

Tlf.: 6612 8585/ Mobilnr.: 2369 4565

Mail: paraplyen.odense@kfumsoc.dk

 

"Snak sammen" - hjælp til fællesskabet

Antallet af isolerede mennesker stiger på

grund af risikoen for Corona-smitte. Der-

for har Røde Kors og Boblberg netop lan-

ceret en gratis landsdækkende digital be-

søgstjeneste: www.SnakSammen.dk

Tjenesten er gratis for alle, der har brug

for nogle at tale med, og målet er, at ingen

skal føle sig isoleret– heller ikke, selvom

de måske er det fysisk.

Et stort antal frivillige samtalevenner sid-

der klar på www.SnakSammen.dk, hvor

man kan få en god samtale om hvad som

helst. Tjenesten er for alle, der har brug

for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak.


Fra baggård til promenade

Det har længe været et ønske, at flisearealerne og området langs Kulturhuset fik en overhaling, og for nylig er der opstået en mulighed for at få fondsmidler til projektet.

”Fra baggård til promenade”, har som mål at forny faciliteterne i området med skur til fælles materialer, skabe plads til ophold og hvile samt mulighed for at understøtte udendørs arrangementer.

Samtidig skal passage af området gøres mere indbydende for en mere generel anvendelse. Lige nu har projektet fået 287 ”likes” på Facebook, og minimumskravet er 200. Der er mange, der gerne vil have del i fondsmidlerne. Vi krydser fingre.

 

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk