Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag i måneden kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

04.12.2022: Julefrokost og underholdning  af Saltvandskoret.

15.01.2022: Hamburgerryg m/grønlangkål


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Søndag 4. december 2022, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 6. december 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Munkebo-glimt

Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Christian Søgaard Trio i Kulturhuset 26.03.2022
Kirsten Siggaard i Kulturhuset 23.04.2022
21.05.2022: Seebachband i Kulturhuset
23.6.2022 Vidunderlig smuk Sankt Hans Aften ved Munkebo Havn.
11.8.2022 Ladbydragen bliver læsset på blokvogn ved Munkebo Havn.
20.08.2022  Vikingedag ved Munkebo Havn
20.08.2022 Vikingedag ved Munkebo Havn
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
Lindødag 2022
Lindødag 2022

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 2. maj 2022

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 05.03.2022.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af december 2022.

Kulturhuset

Jul i Munkebo.

af Henning Rasmussen


Så kom julemanden og dermed julen til Munkebo og juletræet på Bibliotekstorvet blev tændt. 

Traditionen tro kom julemanden sejlende i skumringen sammen med julemor og spejdernisserne og lagde til i Munkebo inder-havn. 

Her blev nissespejderne forsynet med flagermuslygter og sammen med de mange fremmødte børn, gik turen op til juletræet, hvor der var tid til fotografering sammen med julemanden, inden borgmesteren bød velkommen og fik træet tændt, ved hjælp af de mange børn, forældre og seniorer, der havde trodset regnen.

Munkebokoret sørgede for den rigtige julestemning, mens der blev danset omkring juletræet, inden børnene blev belønnet med de store sponsorerede godteposer og de voksne fik æbleskiver og gløgg.  

Tusind tak til sponsorer og de mange frivillige, der gjorde det muligt at holde traditionen ved lige. Uden jer havde det ikke kunnet lade sig gøre

En særlig stor tak skal lyde til nissespejderne og de mange frem-mødte børn, der havde taget familien med. 

Det var ligeledes dejligt at se beboere fra Lindhøj Plejecenter med deres "Skubbere", der tog sig kærligt af dem. 

Også i år nød juletræstændingen godt af støtten fra en række sponsorer, der herigennem skal have en stor tak.


Naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet

Af Egon Gaarde

    

Nu på andet år har foredragene virkelig fanget munkeboernes interesse. Og de møder trofast op for at blive lidt klogere på livets mange mysterier.

Således var det også med foredraget om ”Søvn og immunforsvar” der blev præ-senteret i Munkebo Kulturhus i form af livestreaming. Foredraget blev holdt af Birgitte Rahbek Kornum, som er lektor på Københavns Universitet, hvor hun forsker i søvn og søvnsygdomme.

Foredraget trak rekordmange deltagere. Over 40 deltog, så Kultur- og Biblioteks-

vennerne fik travlt med at sætte flere stole og borde op.

Det var en stolt formand, Agnete Søgård Hansen, der sagde: ”Med sådan tilslutning, er det sandelig sjovt at være bestyrelse for fore-ningen!”

Alle gode gange tre ...

af Ove Eriksen


Der kan godt gå 2 år, der kan også gå

fem, men det ser ud til at være helt

sikkert, at i november besøger Mads

Toghøj MusikOasen.

Den oprindelig nordjyske troubadour

gav første gang koncert i Kulturhuset

14. november 2015, vendte tilbage 25.

november 2017, og nu tredje gang i lørdags.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet

Rejsegilde på Ladbydragen.

af Ove Eriksen


Så blev Munkebos nyeste "attraktion" indviet, da der i dag blev holdt "rejsegilde" over modellen af Ladbyskibet på Munkebo Bakke.

Modellen, kaldet Ladbydragen, er udført i størrelsesforholdet 1:1 og placeret på Bakken som legepladsudstyr. Projektet har kunne realiseres med støtte fra bl.a. Albanifonden, Vindmøllepuljen og Kerteminde Kommunes legepladspulje. Desuden har en lang ræk-ke lokale kræfter bidraget i det praktiske arbejde.

Palle Hansborg-Sørensen og formanden for Bakkens Venner, Jesper Bahne, fortalte om modellens tilblivelse og borgmester Kasper E, Olesen klippede snoren, godt hjulpet af en lille nisse-pige.

Efter indvielsesceremonien var der - traditionen tro - øl og pølser til de voksne og juice og brunsviger til børnene.

Safari fra Helvede -

foredrag med Tom Buk-Swienty

Af Egon Gaarde

    

Tom Buk-Swienty levede fuldt ud op til sit ry som en glimrende fortæller, da han i Munkebo Kulturhus den 29, november 2022 fortalte historien om Nis Kock og sønderjyderne, der i 1. Verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika.

Læs hele beretningen her.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden