Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

.2020: 


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


BEMÆRK!

Fjordkøkkenet er lukket indtil videre. Brugerne vil blive kontaktet pr. telefon, når det igen er forsvarligt at samles.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen


Tirsdag 1. december 2020, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Munkebo-glimt

29.08.2020: Koncert med Diva de Luxe Danceband i MIC
07.09.2020: Munkebos Gæve Pensionister i sving på Munkebo Bakke.
13.9.2020: Indvielse af Infohuset på Munkebo Bakke.
19.09.2020 Hold da helt ferie i MusikOasen.
16.10.2020 Henning Stærk i MusikOasen.
Borgmester Kasper E. Olesen tænder juletræet på Bibliotekspladsen.

Nyhedsbreve m.v.

Kulturhusets Nyhedsbrev nr. 24

udgivet 15.11.2020.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 24.11.2020.

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Biblioteks Venner. Læs:

Foredrag med Linda Lassen 17. oktober 2020.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af december 2020.

Kulturhuset

Julen er kommet.

Nu er det ganske vist, det bliver også jul i år!

Ganske som vanligt, kom julemanden

sejlende med det gode skib "Kristine" og

gik i land ved Munkebo Havn, med sit

følge af nissepiger med lyssværd.

Fra havnen gik turen til Biblioteksplad-

sen, hvor borgmester Kasper E. Olesen 

holdt en lille tale, og lyset på træet blev 

tændt.

På grund af Covid-19 var fremmødet 

omkring træet stærkt begrænset og det

traditionelle traktement til de voksne, 

glögg og æbleskiver, var sløjfet.

Til gengæld blev børnene ikke snydt: 

fredag eftermiddag blev der uddelt godteposer på Munkebo By-center, hvor Munkebokoret underholdt med lidt julesang.Som sædvanlig var der flere sponsorer, der bidrog til, at det atter bliver jul i Munkebo. Fra arrangørerne lyder en stor tak for bi-draget.


Covid-19 retningslinjer i Kulturhuset.

De seneste udmeldte retningslinjer fra myndighederne har stor betydning for brugere og besøgende til Munkebo Kulturhus.

Her kan du orientere dig om de væsent-ligste krav/forbud, der gælder for din færden i Kulturhuset.

Kulturhuset er lukket i december.

Som bekendt har Havestuen og kontoret i Kul-

turhuset været udsat for vandskade, der stam-

mer fra ombygningsarbejderne i de tidligere

skolelokaler ovenpå.

Efter lang tids venten er skadevolders forsik-

ringsselskab omsider gået med til at erstatte

skaderne, så vi kan få vores lokaler tilbage i

god stand igen.

I den kommende weekend bliver lokalerne

tømt for inventar, der vil blive opmagasine-

ret i andre rum. Dermed bliver Kulturhuset i

praksis ubrugeligt i hele december måned,

hvor reparationsarbejderne står på.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at Kulturhuset ikke vil være til-gængeligt for aktiviteter resten af 2020. Men i stedet for at ærg-re sig over det, er det bedre at glæde sig over, at vi straks i 2021 kan byde velkommen i nyrenoverede lokaler.

Klinke-vals.

af Ove Eriksen

Koncert med Michael Klinke og Edisons.


Endnu en gang var MusikOasen

henvist til multisalen på Munkebo

Skole, hvor bandet Edisons med

frontfiguren Michael Klinke, gav

koncert.

Det københavnske orkester, der i

en eller anden form har eksisteret

i mere end 30 år, har specialiseret

sig i egne versioner af klassiske

rock og countryhits fra især 1950-

erne og 1960erne. Dertil har orkesteret udgivet adskillige dansksprogede albums med egne kompositioner, ligesom Michael Klinke står for flere soloudgivelser.

Læs hele anmeldelsen her.

Old Time Rocker.

af Ove Eriksen

Koncert med Henning Stærk Kvartet.


Det var en af de rigtig store i

dansk rock og blues, der gæstede

MusikOasen i fredags. Hvis nogen

på forhånd var i tvivl, blev det i

hvert fald slået fast med syvtom-

mersøm, at Henning Stærk er på

hjemmebane i den genre.

Og så var det endda lige før, der

slet ikke var blevet nogen koncert

med legenden.

Læs hele anmeldelsen her.

MGPerne drosler ned for vinteren.

Munkebos Gæve Pensionister slutter for i år med stenhusene ved Boels Bro, som forsynes med bænke og udstilling af stentænger fra tiden med stenfiskerne.

 

Ellers er der en ganske pæn liste over projekter, der er nået i efteråret. Stierne i Munkebo er gennemgået bl. a. med nye skilte, hus og skilte på Munkebo Bakke, shelterne i Multiparken, og sidst er badetrappen ved havnen renset og er helt klar til vinter-baderne i Munkebo.

 

Holdet er klar igentil foråret, og der er allerede flere projekter, der skal være med til forskønnelser i bybilledet.

 

Infohuset på Bakken
Stenhusene ved Boels Bro
Trappen ved Munkebo Havn

Ingen pigefrokost i 2020.


Kære alle I dejlige piger, som plejer at

støtte op om Pigefrokosten.

Som I jo nok har regnet ud, så bliver der

ikke nogen pigefrokost i år. Hele Corona-

situationen gør, at vi ikke kan overholde

myndighedernes afstandskrav. Desuden

har vi ikke noget køkken at lave maden i;

men vi håber, at der kommer et dejligt køkken, så vi igen har mulighed for at lave mad til en Pigefrokost.

Vi afventer og holder øje med udviklingen i Corona situationen, og vil glæde os til en hyggelig Pigefrokost sammen med jer, når vi igen får mulighed for det.

 

Mange hilsner

Lotte og Ellen

Feriestemning i Oasen.

af Ove Eriksen

 Hold da helt ferie.


At sætte Hold da helt ferie i bås er nærmest umuligt. Det er ikke en koncert, det er ikke en revyforestil-ling, det er vel nærmest et show.

Under alle omstændigheder var det morsomt at stifte bekendtskab med ensemblets løjer.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet
De seneste corona-restriktioner m.h.t. forsamlings-

forbud betyder, at Munkebo ældre idræt lukker ned

for alle aktiviteter indtil videre.

Hold dig opdateret her og på hjemmesiden.

Ældreidrætten lukker ned indtil videre
En enig bestyrelse har besluttet at aflyse

på grund af Coronaregler, adgangsfor-

hold samt toiletforhold i forbindelse med

flytning til nye mødefaciliteter.

Vi forventer at afvikle forårssemestret med

start 11. januer 2021, hvis forholdene tilla-

der det.

 

Seniorhøjskolens efterårssemester er aflyst.

Få støtte, hjælp og nærværCorona-krisen rammer mange sårbare mennesker ekstra hårdt. Mange sidder alene og har brug for hjælp. Derfor rykker KFUM’s Sociale Arbejde nu ud med Akut Social Drive Out i 180 områder i Danmark for at tilbyde hjælp og rådgivning.

Vi tilbyder gratis forplejning (sandwich, kaffe, kage), fornøden-heder, hjælp til indkøb og rådgivning om bl.a. økonomi, alkohol- og stofmisbrug, retshjælp, konflikthåndtering mv.   – og frem for alt bringer vi NÆRVÆR ud.

Akut Social Drive Out står lige nu til rådighed i flere lokalområ-der i Odense, og vi kommer snart til DIN kommune i Munkebo: Helt konkret vil vi gerne køre ud hver torsdag fra uge 19 (7/5) og stå ved det gamle rådhus/på P. pladsen kl.12-13.30 .

Hvis du kender mennesker, som har brug for hjælp, så må du meget gerne gøre dem opmærksom på vores tilbud eller give dem vores kontaktinformation.

Læs mere om Akut Social Drive Out på www.kfumsoc.dk/social-drive-out

Har du spørgsmål kan du kontakte Marianne Kragmann, der er daglig leder af Paraplyen i Odense

Nørregade 77, 5000 Odense C.

Tlf.: 6612 8585/ Mobilnr.: 2369 4565

Mail: paraplyen.odense@kfumsoc.dk

 

"Snak sammen" - hjælp til fællesskabet

Antallet af isolerede mennesker stiger på

grund af risikoen for Corona-smitte. Der-

for har Røde Kors og Boblberg netop lan-

ceret en gratis landsdækkende digital be-

søgstjeneste: www.SnakSammen.dk

Tjenesten er gratis for alle, der har brug

for nogle at tale med, og målet er, at ingen

skal føle sig isoleret– heller ikke, selvom

de måske er det fysisk.

Et stort antal frivillige samtalevenner sid-

der klar på www.SnakSammen.dk, hvor

man kan få en god samtale om hvad som

helst. Tjenesten er for alle, der har brug

for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak.


Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk