Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

21.05.2023: Kylling

04.06.2023: Lasagne, salat og flûtes

18.06.2023: Afslutning og Saltvandskoret


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Søndag 4. juni 2023, kl. 11:

Munkebo Bakke: Navngivning af legeskibet.

Søndag 4. juni 2023, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 18. juni 2023, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 18. juni 2023, kl. 15:

Munkebo Bakke: Koncert med Lindø Concert Band.

Munkebo-glimt

Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Christian Søgaard Trio i Kulturhuset 26.03.2022
Kirsten Siggaard i Kulturhuset 23.04.2022
21.05.2022: Seebachband i Kulturhuset
23.6.2022 Vidunderlig smuk Sankt Hans Aften ved Munkebo Havn.
11.8.2022 Ladbydragen bliver læsset på blokvogn ved Munkebo Havn.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
Lindødag 2022
Lindødag 2022
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af maj 2023

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 28.2.2023.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 25.03.2023.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af december 2022.

Kulturhuset

Vild med schlagermusik.

af Annelise Hanen


”Musik Oasen” i Kulturhuset i Munke-

bo åbnede fredag aften, den 12. maj

2023, med sangerinde Anne Marie

Lindegaard og hendes mand og ak-

kompagnatør Sten Lindegaard.


Stemningen i salen var rigtig god – jeg

tror, over halvdelen af publikum hav-

de valgt at spise sammen i kulturhuset

inden koncerten.

Læs hele anmeldelsen her.

I skyggen af det nye jerntæppe.

af Egon Gaarde


Ruslands invasion af Ukraine begyndte den 24. feb-ruar 2022. Invasionen fik store konsekvenser for lan-dene, der havde grænse mod Rusland. Disse konse-kvenser blev belyst af journalisterne Anne Haubek og Thomas Ubbesen til et velbesøgt foredrag i Troels-

kærsalen i Munkebo tirsdag aften den 16. maj 2023, hvor arran-gørerne var Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

 

Vi fik historien fortalt gennem de mennesker journalisterne havde mødt på deres lange rejse fra Ishavet til Sortehavet. Startende i Nordnorge – Kirkenæs – og sluttende i Odesa ved Sortehavet.

Læs hele anmeldelsen her.

Fra Aarup til Memphis.

af Ove Eriksen


For mange vil Lasse Helner

nok mest af alt være Lasse

fra Lasse &Mathilde. Duoen,

som bl.a. takket være ever-

greens som ”Lundeborg

Hymnen” og ”Fyn er fin”, har

været en respekteret og aner-

kendt institution på den

danske musikscene, med et

stort og loyalt stampublikum.

Men denne lørdag i Munkebo stod Lasse på egne ben, kun bakket op af sine to gode venner og kolleger, Thomas Bundgaard og Kell Dalager.

Læs hele anmeldelsen her.

Munkebo Revyen 2023.

af Henning Rasmussen


Munkebo Revyen 2023 var en bragende succes!

Det kunne mærkes, at skuespillerne havde savnet revyen, for de var rigtigt i hopla. Kørte de bil med samme energi ville de komme i fængsel, miste kørekort og bil. Der var fuld knald på fra først til sidst.

At det store team foran og bag

scenen havde forberedt sig op-

timalt kunne mærkes. Egon

Olsen kunne ikke have gjort

det bedre. Dejligt når alt er ti-

met og tilrettelagt perfekt, så

der kan fanges små overraskel-

ser og spilles videre, som om

det var indstuderet.

De fleste af revyens numre var

skrevet af de medvirkende selv,

og det ene gode nummer blev

afløst af et nyt godt nummer, så

at fremhæve ét nummer frem

for et andet er næsten umuligt.

Skal der fremhæves et nummer, er det mindet om Rock Nalle, el-ler som det står i programmet Råknalde. Da Pia Karlsen gav den som Go´ gamle fru Olsen var der ikke et øje tørt.

Det er ikke kun Maria, Pia K, Pia M, Rikke, Søren K, Søren M, Tonny og Ellen der skal have en stor tak, men også det store team der sørgede for at vi fik en god og sjov oplevelse.

Tak til jer alle. Vi ses igen til næste år hvor det er 40 år siden at Munkebo

Andet

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden