Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag i måneden kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

12.02.2022: Fisk m. persillesovs, Faste-

 lavnsboller.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Tirsdag 31. januar 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 7. februar 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 21. februar 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Onsdag 22. februar 2022, kl. 19:

Kulturhuset: Generalforsamling i Lokalhisto-

risk forening for Munkebo og Dræby.

Fredag 24. februar 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Koncert med "Sweet Susan and The Sugardaddies". Arr.: MusikOasen. 

Tirsdag 28. februar 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 28. februar 2023, kl. 19-21:

Kulturhuset: Livestreaming af offentligt foredrag i naturvidenskab. Arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Torsdag 2. marts 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Munkebo Revy 2023.

Fredag 3. marts 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Munkebo Revy 2023.

Lørdag 4. marts 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Munkebo Revy 2023.

Tirsdag 7. marts 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 7. marts 2023, kl. 19-21:

Kulturhuset: Livestreaming af offentligt foredrag i naturvidenskab. Arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Fredag 10. marts 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Munkebo Revy 2023.

Lørdag 11. marts 2023, kl. 19.30:

Kulturhuset: Munkebo Revy 2023.

Tirsdag 14. marts 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 21 marts 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 21. marts 2023, kl. 19-21:

Kulturhuset: Livestreaming af offentligt foredrag i naturvidenskab. Arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Tirsdag 21. marts 2023, kl. 19:

Kulturhuset: Repræsentantskabsmøde i Munkebo Kulturhus.

Tirsdag 28. marts 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 28. marts 2023, kl. 19-21:

Kulturhuset: Livestreaming af offentligt foredrag i naturvidenskab. Arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Onsdag 29. marts 2023, kl. 19:

Kulturhuset: Generalforsamling i Munkebo Bakkes Venner.

Munkebo-glimt

Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Christian Søgaard Trio i Kulturhuset 26.03.2022
Kirsten Siggaard i Kulturhuset 23.04.2022
21.05.2022: Seebachband i Kulturhuset
23.6.2022 Vidunderlig smuk Sankt Hans Aften ved Munkebo Havn.
11.8.2022 Ladbydragen bliver læsset på blokvogn ved Munkebo Havn.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
25.11.2022: Juletræet tændes i Munkebo
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
Lindødag 2022
Lindødag 2022
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 30. januar 2023

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 05.03.2022.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af december 2022.

Kulturhuset

Nyt i Kulturhuset: Modelbyggehold.


Onsdag 1. februar kl. 19 starter et model-

byggehold op i Kulturhusets træværk-

sted. 

Det står dig frit for, hvad du vil lave af

modeller, om det er en halvmodel af et

skib eller skibsmodel efter tegninger, en

modelflyver, et hus, en radiostyret bil,

eller et samlesæt m.m. 

Vi er så heldige at have Frank Allan Jørgensen med på holdet. Han har tidligere bygget mange skibsmodeller for Lindøværftet og museer m.fl., og han vil hellere end gerne dele ud af sin viden, med ideer, råd og fiduser til modelbyggeri.

Kunne du tænke dig at være med, så mød op på onsdag kl. 19.

Med de bedste hilsner

Henning Wagner


Vild med musical.

af Ove Eriksen


For små fire år siden levede Jeanet

Been og Rune Møller Nielsen lykke-

ligt uvidende om hinandens eksi-

stens, begge som kirkesangere, hen-

holdsvis Jeanet på Lolland og Rune

i Hjørring.

Et kursus for kirkesangere i Løgum-

kloster ændrede imidlertid på den

situation, Rune havde glemt sin sal-

mebog, Jeanet havde to og lånte

ham den ene. En klassisk historie, sød musik opstod og i dag er parret gift og bosat i Nordjylland.

Læs hele anmeldelsen her.

Lottes Pris.

af Agnete Søgaard Hansen


Meget velfortjent fik Liselotte Nielsen (i daglig tale Lotte) tildelt hæderens som Årets Frivillige Ildsjæl ved Kerteminde Kommunes hædringsarrangement 8. december på Kulturhus Fjorden. 

Lotte er den inkarnerede ildsjæl, både menneskeligt og praktisk. Hvad hun for-mår at medvirke til er helt utroligt. Og al-tid med stor entusiasme og godt humør.

Her kommer alt det det Lotte står for og r med i :

Musikoasen

Siden 2011 har Lotte stået for at arrangere

5 årlige, meget velbesøgte populærkoncer-ter i Kulturhuset i Munkebo.Det bliver til

55 koncerter, hvor Lotte, ene kvinde. har stået (og står for): Kontakt og booking af bands, salg af billetter,PR, indkøb til baren,

regnskab og sikring af praktisk hjælp til opstilling af borde,stole, scene og hjælp  i baren. 

Musik Oasen er Lottes hjertebarn!

Munkebo revy

Her har Lotte været med siden 1984 og været kasserer siden 2014. Hun laver og sælger billetter, laver program, PR, står for indkøb og hjælp til baren, indhenter spiritusbevilling, deltager i prøveaftner

og bakker op, hvor der er behov.

Pigefrokost

Siden 2012 (afbrudt 2 år af corona) har Lotte sammen med Ellen Reichstein Rasmussen arrangeret en meget populær årlig  “pige-frokost” for 100 kvinder i kulturhuset. De laver selv maden, som er superlækker, og også her er det Lotte som styrer billetsalg, indkøb

af  drikkevarer og booker underholdningen

Julemarked

Siden 2014 har Lotte været medarrangør af julemarkedet i Mun-kebo kulturhus.Hun står for kontakt til udstillerne, regnskab og PR.

Munkebo kultur-og biblioteksvenner

Lotte var med til at stifte foreningen i 2015. Også her er hun kas-serer  og sørger for oprettelse og salg af billetter- er med på PR og indkøb til baren- udfærdiger sæsonprogram, indhenter spiritus-bevilling og deltager selvfølgelig i alle bestyrelsesmøderne .

Munkebo vikingedag

Her har Lotte været med fra starten i planlægning og afvikling.

Juletræstænding

Også her har Lotte været med fra starten og deltaget i planlægning og afvikling af den populære juletræstænding foran Munkebo Bibliotek.

Fjordens dag

Her står Lotte  i et af teltene ved Boels Bro  og promoverer Kultur-husets aktiviteter.

Kerteminde Kino

Frivillig hjælper siden februar 2022.

Foreningen Strandlysthuse

Har været kasserer i foreningen siden 2020.

Edb-hjælp

Har hjulpet ældre medborgere med  e-boks, netbank, mails, mm. i Munkebo Kulturhus og på biblioteket.

Træder stadig til efter behov.


Kæmpestort tillykke til Lotte med hæderen!

Lindø Dage i 2023

27.1. – 24.2. -31.3. – 28.4. – 26.5. – 30.6. - 25.8. – 29.9. – 27.10. – 24.11.

Læs mere her.

Jul i Munkebo.

af Henning Rasmussen


Så kom julemanden og dermed julen til Munkebo og juletræet på Bibliotekstorvet blev tændt. 

Traditionen tro kom julemanden sejlende i skumringen sammen med julemor og spejdernisserne og lagde til i Munkebo inder-havn. 

Her blev nissespejderne forsynet med flagermuslygter og sammen med de mange fremmødte børn, gik turen op til juletræet, hvor der var tid til fotografering sammen med julemanden, inden borgmesteren bød velkommen og fik træet tændt, ved hjælp af de mange børn, forældre og seniorer, der havde trodset regnen.

Munkebokoret sørgede for den rigtige julestemning, mens der blev danset omkring juletræet, inden børnene blev belønnet med de store sponsorerede godteposer og de voksne fik æbleskiver og gløgg.  

Tusind tak til sponsorer og de mange frivillige, der gjorde det muligt at holde traditionen ved lige. Uden jer havde det ikke kunnet lade sig gøre

En særlig stor tak skal lyde til nissespejderne og de mange frem-mødte børn, der havde taget familien med. 

Det var ligeledes dejligt at se beboere fra Lindhøj Plejecenter med deres "Skubbere", der tog sig kærligt af dem. 

Også i år nød juletræstændingen godt af støtten fra en række sponsorer, der herigennem skal have en stor tak.


Naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet

Af Egon Gaarde

    

Nu på andet år har foredragene virkelig fanget munkeboernes interesse. Og de møder trofast op for at blive lidt klogere på livets mange mysterier.

Således var det også med foredraget om ”Søvn og immunforsvar” der blev præ-senteret i Munkebo Kulturhus i form af livestreaming. Foredraget blev holdt af Birgitte Rahbek Kornum, som er lektor på Københavns Universitet, hvor hun forsker i søvn og søvnsygdomme.

Foredraget trak rekordmange deltagere. Over 40 deltog, så Kultur- og Biblioteks-

vennerne fik travlt med at sætte flere stole og borde op.

Det var en stolt formand, Agnete Søgård Hansen, der sagde: ”Med sådan tilslutning, er det sandelig sjovt at være bestyrelse for fore-ningen!”

Alle gode gange tre ...

af Ove Eriksen


Der kan godt gå 2 år, der kan også gå

fem, men det ser ud til at være helt

sikkert, at i november besøger Mads

Toghøj MusikOasen.

Den oprindelig nordjyske troubadour

gav første gang koncert i Kulturhuset

14. november 2015, vendte tilbage 25.

november 2017, og nu tredje gang i lør-

dags.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet

Rejsegilde på Ladbydragen.

af Ove Eriksen


Så blev Munkebos nyeste "attraktion" indviet, da der i dag blev holdt "rejsegilde" over modellen af Ladbyskibet på Munkebo Bakke.

Modellen, kaldet Ladbydragen, er udført i størrelsesforholdet 1:1 og placeret på Bakken som legepladsudstyr. Projektet har kunne realiseres med støtte fra bl.a. Albanifonden, Vindmøllepuljen og Kerteminde Kommunes legepladspulje. Desuden har en lang ræk-ke lokale kræfter bidraget i det praktiske arbejde.

Palle Hansborg-Sørensen og formanden for Bakkens Venner, Jesper Bahne, fortalte om modellens tilblivelse og borgmester Kasper E, Olesen klippede snoren, godt hjulpet af en lille nisse-pige.

Efter indvielsesceremonien var der - traditionen tro - øl og pølser til de voksne og juice og brunsviger til børnene.

En aften i selskab med forfatter

Rachel Röst.

Af Egon Gaarde

    

Den 19. januar 2023 en kold vinteraften havde et pænt antal interesserede fundet vej til Munkebo Bibliotek for at høre forfatteren Rachel Röst fortælle om sin autofiktive roman Grundvold. 70% af bogen er sande fortællinger, de resterende er opdigtede.

Læs hele beretningen her.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden