Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

09.06.2024: Sommerafslutning m/Salt-                              vandskoret.


Pris: 30 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


         

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: prebenketty@gmail.com .

Munkebo-kalenderen


Munkebo-glimt

23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
Lindødagen 2023
Lindødagen 2023
24.05.2024  De Gyldne Drenge i Kulturhuset
24.05.2024 De Gyldne Drenge i Kulturhuset

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Referat af Generalforsamling marts 2024

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 26.2.2024.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 16.03.2024.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Referat af Generalforsamling 25.2.2024

Kulturhuset

God Sommer!


En original og fire kopier.

af Ove Eriksen


Værtshuset ”Den Gyldne Løve”

i Hjørring var i 1967 ramme om

den første optræden af 3 lærer-

studerende fra Hjørring.

Gruppen, som efterhånden om-

fattede 5 medlemmer, fik siden-

hen navn efter værtshuset og

kendt i det ganske land som De

Gyldne Løver. De blev kendte

og populære for deres fordanskninger af traditionelle irske folke-sange, og spillede sidste koncert i 2012 efter 45 år.

Læs hele anmeldelsen her.

Kongelig hæder til Grethe Stokholm.

af Henning Rasmussen


Frivillige i Røde Kors, der har udført lang-

varigt og betydningsfuldt arbejde i en Rø-

de Kors afdeling med minimum 10 års le-

delseserfaring, kan indstilles til "Hans Ma-

jestæt Kongens Emblem."

Emblemet blev indstiftet i 1914, men har

ligget stille i de sidste 52 år. Kong Frederik

den 10. har taget tråden op igen, og den

uddeles nu på hans fødselsdag

Bestyrelsen i Røde Kors Kerteminde-Mun-

kebo indstillede Grethe Stokholm fra

Munkebo, og hun var blandt de to, der fik

tildelt hæderen i år. (På billedet ses Grethe

i midten, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer).

Det var første gang kong Frederik den 10.`s emblem blev uddelt. 

For mere end 30 år siden var Grethe med til at starte Røde Kors afdelingen i Munkebo. Det var en tung og turbulent tid, men Grethe tog affære og sørgede for afdelingens eksistens. Hun sørgede også for, at Landsindsamlingen startede op i Munkebo.

Grethe var den absolutte bærende kraft ved fusionen med Kerteminde-Munkebo, og hun var en stor hjælp, da afdelingen i Vollsmose havde problemer.

Grethe har været en stor og bærende kraft i bestyrelsen indtil sidste år, hvor hun trak sig fra bestyrelsen for "kun" at strikke sammen med nørklerne. Hun er dog stadig meget aktiv som rådgiver for bestyrelsen og nørklerne.

Med sit store hjerte af guld, der i høj grad banker for Røde Kors, sparer hun penge op, for at invitere nørklerne og bestyrelsen til frokost på Munkebo Kro hver sommer.

Bestyrelsen og nørklerne er stolte af, at Grethe blev tildelt denne hæder. Hun har om nogen fortjent det.

Egon blev Årets Kulturhusven.


Omkring 60 af Kulturhusets bruge-re var fredag 2. februar samlet til den årlige Nytårskur, hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår.

Et fast programpunkt ved ”Kuren” er kåringen af Årets Kulturhusven. I år tilfaldt hæderen Egon Gaarde for hans store dedikation og arbej-de til gavn for Kulturhuset.

Blandt Egons bedrifter er etableringen af Bibliotekets Venner og læsekredsen for mænd. Med sin professionelle baggrund i juraen, har han været flittigt benyttet i for-

bindelse med udarbejdelse af adskillige foreningers vedtægter. Han fungerer desuden som sekretær for flere foreninger og grupper, og er altid klar til at påtage sig rollen som dirigent, når det er nødvendigt.

Stort tillykke til Egon. 

Andet

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden