Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- 1. søndag i måne-den kl. 12 i Munke-bo Kulturhus


Menu:

5.12.2021: Millionbøf og kartoffelmos.

                  Æbleskiver - Generalforsamling

9.1.2022: Hamburgerryg og grønlangkål  


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Søndag 5. december 2021, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 7. december 2021, kl. 9.00:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt

Tirsdag 14. december 2021, kl. 9.00:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt

Tirsdag 21. december 2021, kl. 9.00:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt

Munkebo-glimt

13.9.2020: Indvielse af Infohuset på Munkebo Bakke.
16.10.2020 Henning Stærk i MusikOasen.
11.05.2021 Koncert med Busborg, Balle og Bøje.
23.6.2021 SanktHans Aften ved Munkebo Havn.
Elsborg/maribo i Kulturhuset 25.9.2021
31.10.: Fuldt hus til haloween i Multiparken
31.10.: Fuldt hus til haloween i Multiparken
Lindødag 26.11.2021
Juletræet tændes 26.11.2021

Nyhedsbreve m.v.

Kulturhusets Nyhedsbrev nr. 26

udgivet 21. november 2021

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 30.10.2021

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Biblioteks Venner. Læs:

Referat af generalforsamling 14. juni 2021.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af august 2021.

Kulturhuset

Julen kom til Munkebo.


I tusmørket fredag aften, anløb det gode skib "Kristine", med Jule-manden ombord, Munkebo Havn. Mange børn og voksne havde trodset novemberkulden for at tage imod Fader Jul og hans følge af nissebørn.

I samlet flok gik man herefter

fra havnen til biblioteksplad-

sen, hvor borgmester Kasper

Olesen holdt tale, Munkebo-

koret sang et par sange og ju-

letræet blev

tændt. Rig-

tig mange

havde fun-

det vej til

juletræstændingen og dannede en festlig ram-me om begivenheden.

Efter den "offi-

cielle" del, var

der godteposer 

til børnene og

gløgg og æbleskiver til de voksne.

Fra arrangørerne skal der lyde en

stor tak til sponsorerne.


Og som om, der ikke havde været

nok at se til med juletræstændingen fredag aften, stod Kulturhuset allerede klar lørdag kl. 10 til at tage mod gæsterne til det traditio-nelle Julemarked.

Her var der mulighed for at finde inspiration til juletiden og evt. julegaver.


Glædeligt gensyn

af Ove Eriksen


Næsten præcis 3 år efter, at Tra-

dish aflagde sit første besøg i Mu-

sikOasen 17. november 2018, var

det blevet tid til et gensyn/ gen-

hør. Og ingen tvivl om, at det var

et glædeligt et af slagsen.

Læs hele anmeldelsen her.

Spil Dansk – fællessang i Munkebo

 Af Egon Gaarde

 

Torsdag 28. oktober havde Munkebo Koret og Munkebo Bib-lioteks Venner arrangeret en herlig eftermiddag med sang og mu-sik som forspil/optakt til Spil Dansk Ugen.

Formanden for Munkebo Biblioteks Venner Agnete Søgård Hansen kunne byde velkommen til ikke mindre end en verdenspremiere på Munkebo Bibliotek. Det var nemlig første gang, at der i det nye biblio-tek var skabt rum til koncerten, hvor de fremmødte knap 100 fik en dejlig oplevelse.

Formanden for Munkebo Koret Grethe Nielsen gav en morsom introduktion til korets sange – ”Venskab” og ”Goodnight”, de er ikke danske, men med alle de ikke-danske ord, som vores lille sprog nu er fyldt af – kunne de med lidt god mening nærme sig. Flotte sange, der under Jytte Rasmussens kyndige dirigentstok blev smukt blev fremført og godt akkompagneret af pianist Christian Søgård.

Agnete Søgård Hansen gav en spændende introduktion til hver enkelt fællessang.

De var: Jutlandia, Et hav der vugger sig til ro nu, Sensommervise, Barndommens land og især Skovens Sang, hvor musikken var komponeret af ikke mindre end eftermiddagens pianist Christian Søgård. Den var meget smuk.

Så kom SPILFOLK til. De 4 modne

mænd fik publikum i stemning til at

danse folkedans, men det nøjedes med

at sidde og vugge på stolene. Muntert

og flot fremført og med stor applaus.

Så var der igen fællessang, denne var

det sangene: Mørkets sang, Roselil og

hendes moder, Venner ser på Danmarks

kort, Joanna, Man binder os på mund

og hånd og endelig Noget om helte.

Så skal man da love for at Christian Sø-

gård svingede harmonikaen på brystet

og sang og spillede lystige viser, som i den grad faldt i publikums smag, og man kvitterede med stående applaus.

En herlig eftermiddag, der sluttede af med god snak over en kop kaffe. Og så gik vi glade hjem nynnende og med musik i ørerne.

Et enkelt skår i det fine arrangement var dog det generende sollys.

 

Ildsjælen Henning Rasmussen.

Henning Rasmussen er overalt, hvor der kan laves frivilligt arbejde. Det nyder vi også i høj grad godt af i Kulturhuset, så det er yderst fortjent, at Henning er blevet udnævnt til Årets Frivillige Ildsjæl 2020.

Årets Frivillige Ildsjæl vælges af Frivillig-centrets bestyrelse, på baggrund af ind-stillinger fra borgerne, men der var ingen tvivl hos bestyrelsen i valget af Henning. Prisen blev overrakt af borgmester Kas-per E. Olesen ved en lille uformel coro-na-seance.

Listen over aktiviteter, Henning er invol-veret i her i Kulturhuset, er lang. Her skal blot nævnes: Lindødagen, Munkebo Bak-kes Venner, Røde Kors og Munkebos Gæ-ve Pensionister. Dertil er Henning tov-holder for et af de mandehold, der laver mad en gang om måneden, han passer

cafeen og er endvidere medlem af bestyrelsen.

Ved siden af Kulturhuset, er Henning frivillig på Ladby Museet,  Akuthjælperne, og som noget af det nyeste har han engageret sig i er koldkrigsbunkeren i Kerteminde samt selve museet i Bel-dringe, hvor han er guide.

Fra Kulturhuset skal der lyde et kæmpestort tillykke til Henning med den fornemme udnævnelse.


Andet

Lindøstien indviet.

Med et præcist klip blev Lin-

døstien i Munkebo indviet

søndag formiddag som led

i Fjordens Dag.

Det var Sigrid Rasmussen

fra Munkebo Fodslaw, der

førte saksen og delte det rø-

de bånd, medens omkring

35 medlemmer af vandre-

gruppen så på. De havde

forinden gået langs kysten

fra Boels Bro til Lindøterminalen, hvor Lindøstien er ”forankret”.

Den nye sti, der er anlagt af Odense Havn, er en ”blind tarm” på Munkebostien – et over 20 km. langt markeret stisystem, der forbinder Odense Fjord med Kertinge Nor. Lindøstien er knap en kilometer og er anlagt på det nyetablerede dige eller landtange, der afgrænser Odense Havns nye havneområde mod sydvest.

Landtangen vil med tiden udvikle sig til et helt lille naturområde. Der skal ifølge VVM redegørelsen for det nye værftsområde være “uhindret adgang for gående” til naturområdet, og der er P-pladser både ved Lindøterminalen og ved Boels Bro, hvis man vil prøve den nye sti.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden