Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- 1. søndag i måne-den kl. 12 i Munke-bo Kulturhus


Menu:

2.10.2022: Frikadeller med stuvet hvidkål

16.10.2022: Svinefilet med tomat-fløde-sauce. Appelsinfromage.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag 26. september 2022, kl. 14:

Troelskærsalen: Munkebo Seniorhøjskole.

Tirsdag 27. september 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 27. september 2022, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming fra Arhus Universistet - arr. Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Fredag 30. september 2022, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: LindøDag.

Søndag 2. oktober 2022, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 4. oktober 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 4. oktober 2022, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming fra Arhus Universistet - arr. Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Mandag 10. oktober 2022, kl. 14:

Troelskærsalen: Munkebo Seniorhøjskole.

Tirsdag 11. oktober 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Søndag 16. oktober 2022, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 18. oktober 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Mandag 24. oktober 2022, kl. 14:

Troelskærsalen: Munkebo Seniorhøjskole.

Tirsdag 25. oktober 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 25. oktober 2022, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming fra Arhus Universistet - arr. Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Munkebo-glimt

Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Oktober 2021: Haloween i Multiparken.
Lindødag 26.11.2021
Christian Søgaard Trio i Kulturhuset 26.03.2022
Kirsten Siggaard i Kulturhuset 23.04.2022
21.05.2022: Seebachband i Kulturhuset
23.6.2022 Vidunderlig smuk Sankt Hans Aften ved Munkebo Havn.
11.8.2022 Ladbydragen bliver læsset på blokvogn ved Munkebo Havn.
20.08.2022  Vikingedag ved Munkebo Havn
20.08.2022 Vikingedag ved Munkebo Havn
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.
24.09.2022: John Mogensen Tribute i Kulturhuset.

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 2. maj 2022

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 05.03.2022.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af august 2022.

Kulturhuset

Familiefest med Onkel John ...

af Ove Eriksen


En familiefest i forsamlingshuset har en ramme, vi alle kender, med suppe, steg og is, omdelte sange

og dans til populære toner.

Lørdagens koncert med John Mogen-

sen Tribute havde – på nær det kuli-

nariske – hele indholdet til en vellyk-

ket familiefest.

Læs hele anmeldelsen her.

Som at være der selv ...

af Ove Eriksen


Det er så sandt som det er sagt,

at Tommy Seebach ikke længere

kan opleves live, men hans musik

lever i den grad.

Lørdag eftermiddag havde Musik

Oasen fået en aftale i hus med

Seebach Band, og det var nærmest

som om mesteren selv var til stede.

Læs hele anmeldelsen her.

Nye regler for håndtering af madaffald.

Rengøringstimerne i Kulturhuset er blevet reduceret, så vil skal selv sørge for at få madaffald bragt ud til affaldsøen.

Det betyder at: Når vi har lavet mad i køkkenet eller cafeen skal madaffald først i den dertil indrettede affaldsspand og efterfølgende skal affaldssækken bringes ud i containeren på

affaldsøen så madaffaldet ikke står og stinker i flere dage. Husk at sætte en ny affaldssæk i affaldsspanden.

Affaldssækkene ligger under den lille kaffemaskine i Cafeen og i Køkkenet i en skuffe overfor skabet ved køleskabene. Nøglen til affaldsøen ligger indtil videre på kontoret. 

Andet

Spændende besøg hos Jens Galschiøt.

Af Egon Gaarde

    

Søndag den 18. september var der arrangeret besøg i Jens Galschiøt værksted i Odense. Og det blev en spændende og interessant oplevelse for de deltagende. Vi fik ikke blot set de fantastiske skulpturer, men hørte også om tilblivelsesprocessen af disse.

Læs hele beretningen her.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden