Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

.2020: 


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


BEMÆRK!

Fjordkøkkenet er lukket indtil videre. Brugerne vil blive kontaktet pr. telefon, når det igen er forsvarligt at samles.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Tirsdag 26. oktober 2021, kl. 9.00:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt

Tirsdag 26. oktober 2021, kl. 19-21:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming af foredrag fra Århus Universitet.

Torsdag 28. oktober 2021, kl. 15.30:

Munkebo Bibliotek: Fællessang.

Fredag 29. oktober 2021, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Munkebo-glimt

07.09.2020: Munkebos Gæve Pensionister i sving på Munkebo Bakke.
13.9.2020: Indvielse af Infohuset på Munkebo Bakke.
19.09.2020 Hold da helt ferie i MusikOasen.
16.10.2020 Henning Stærk i MusikOasen.
Borgmester Kasper E. Olesen tænder juletræet på Bibliotekspladsen.
11.05.2021 Koncert med Busborg, Balle og Bøje.
23.6.2021 SanktHans Aften ved Munkebo Havn.
Elsborg/maribo i Kulturhuset 25.9.2021

Nyhedsbreve m.v.

Kulturhusets Nyhedsbrev nr. 26

udgivet 12. september 2021

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 4.9.2021

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Biblioteks Venner. Læs:

Referat af generalforsamling 14. juni 2021.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af august 2021.

Kulturhuset

Sydfynsk country-pop

af Ove Eriksen


Endelig kunne vi igen komme til

koncert i vores ”koncertsal” i Kul-

turhuset. De andre steder, vi har

været henvist til under coronaen,

har været udmærkede, men der

er altså ikke noget som at komme

”hjem”.

Til at fejre den glade begivenhed,

var den sydfynske duo Elsborg og

Maribo på scenen. 

Læs hele anmeldelsen her.

Kære Musik Venner

Endelig ser det hele lidt lysere ud efter en meget mærkelig tid.

Dog er vores sæson 2021 - 2022 i skrivende stund nu ikke som den plejer.

Vi har kun skrevet kontrakt med 2 orkestre, og kan derfor ikke sælge partout billetter.

Fortvivl dog ikke: hvis I køber løssalgsbilletter til alle 4 (som vi håber at få på plads) så gives der rabat på den sidste.

Lørdag d. 20. november 2021 spiller Tradish (irsk musik)

Lørdag d. 08. januar 2022 spiller Kim Kingos Swing Band og Kirsten Siggaard

Billetterne til disse 2 arrangementer sættes til salg LØRDAG d. 02. oktober kl. 12.00

og kan bestilles via mail: musik.oasen@gmail.com     

Prisen er 200,- kr./stk.

 

Munkebo Biblioteks Venner


STREAMER FOREDRAG

FRA AARHUS UNIVERSITET

EMNE:  YNGRE MED ÅRENE

TID: Tirsdag d. 12 okt.   kl. 19.00 til 21.00        Dørene åbnes 18.30

STED: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo


 


Læs mere på  www.ofn.au.dk

Offentlige Foredrag Naturvidenskab. Aarhus Universitet. DK

Her findes flere oplysninger om foredraget og om forelæseren.

Eller læs her på Munkebo Biblioteks Venners hjemmeside.

Ildsjælen Henning Rasmussen.

Henning Rasmussen er overalt, hvor der kan laves frivilligt arbejde. Det nyder vi også i høj grad godt af i Kulturhuset, så det er yderst fortjent, at Henning er blevet udnævnt til Årets Frivillige Ildsjæl 2020.

Årets Frivillige Ildsjæl vælges af Frivillig-centrets bestyrelse, på baggrund af ind-stillinger fra borgerne, men der var ingen tvivl hos bestyrelsen i valget af Henning. Prisen blev overrakt af borgmester Kas-per E. Olesen ved en lille uformel coro-na-seance.

Listen over aktiviteter, Henning er invol-veret i her i Kulturhuset, er lang. Her skal blot nævnes: Lindødagen, Munkebo Bak-kes Venner, Røde Kors og Munkebos Gæ-ve Pensionister. Dertil er Henning tov-holder for et af de mandehold, der laver mad en gang om måneden, han passer

cafeen og er endvidere medlem af bestyrelsen.

Ved siden af Kulturhuset, er Henning frivillig på Ladby Museet,  Akuthjælperne, og som noget af det nyeste har han engageret sig i er koldkrigsbunkeren i Kerteminde samt selve museet i Bel-dringe, hvor han er guide.

Fra Kulturhuset skal der lyde et kæmpestort tillykke til Henning med den fornemme udnævnelse.


Andet

Lindøstien indviet.

Med et præcist klip blev Lin-

døstien i Munkebo indviet

søndag formiddag som led

i Fjordens Dag.

Det var Sigrid Rasmussen

fra Munkebo Fodslaw, der

førte saksen og delte det rø-

de bånd, medens omkring

35 medlemmer af vandre-

gruppen så på. De havde

forinden gået langs kysten

fra Boels Bro til Lindøterminalen, hvor Lindøstien er ”forankret”.

Den nye sti, der er anlagt af Odense Havn, er en ”blind tarm” på Munkebostien – et over 20 km. langt markeret stisystem, der forbinder Odense Fjord med Kertinge Nor. Lindøstien er knap en kilometer og er anlagt på det nyetablerede dige eller landtange, der afgrænser Odense Havns nye havneområde mod sydvest.

Landtangen vil med tiden udvikle sig til et helt lille naturområde. Der skal ifølge VVM redegørelsen for det nye værftsområde være “uhindret adgang for gående” til naturområdet, og der er P-pladser både ved Lindøterminalen og ved Boels Bro, hvis man vil prøve den nye sti.

Ladbydragen på Munkebo Bakke.

Tirsdag 14. april blev glædens dag og flaget gik til tops på Munkebo Bakke, da Albanifonden meddelte, at de donerer 228.500 kr. til Ladby-dragens indtog på Bakken – en tro kopi af Ladby-museets vikingeskib i fuld størrelse, der skal bruges som legeplads og til oplevelser.

Kommunen har tidligere doneret 186.500 kr. Budgettet for det samlede projekt er 415.000 kr.

Det bliver en spændende tid foreningen Munkebo Bakkes Venner og Virk og Gro går i møde, når skibet skal bygges som legeplads på Munkebo Bakke.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden