Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- 1. søndag i måne-den kl. 12 i Munke-bo Kulturhus


Menu:

5.9.2022:  Koteletter


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Tirsdag 9. august 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 16. august 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Lørdag 20. august 2022, kl. 11:

Munkebo Havn: Vikingedag.

Tirsdag 23. august 2022, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Fredag 26. august 2022, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.


Munkebo-glimt

31.10.: Fuldt hus til haloween i Multiparken
31.10.: Fuldt hus til haloween i Multiparken
Lindødag 26.11.2021
Christian Søgaard Trio i Kulturhuset 26.03.2022
Kirsten Siggaard i Kulturhuset 23.04.2022
21.05.2022: Seebachband i Kulturhuset
23.6.2022 Vidunderlig smuk Sankt Hans Aften ved Munkebo Havn.

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af 2. maj 2022

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 05.03.2022.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af februar 2022.

Kulturhuset

Som at være der selv ...

af Ove Eriksen


Det er så sandt som det er sagt,

at Tommy Seebach ikke længere

kan opleves live, men hans musik

lever i den grad.

Lørdag eftermiddag havde Musik

Oasen fået en aftale i hus med

Seebach Band, og det var nærmest

som om mesteren selv var til stede.

Læs hele anmeldelsen her.

Nye regler for håndtering af madaffald.

Rengøringstimerne i Kulturhuset er blevet reduceret, så vil skal selv sørge for at få madaffald bragt ud til affaldsøen.

Det betyder at: Når vi har lavet mad i køkkenet eller cafeen skal madaffald først i den dertil indrettede affaldsspand og efterfølgende skal affaldssækken bringes ud i containeren på

affaldsøen så madaffaldet ikke står og stinker i flere dage. Husk at sætte en ny affaldssæk i affaldsspanden.

Affaldssækkene ligger under den lille kaffemaskine i Cafeen og i Køkkenet i en skuffe overfor skabet ved køleskabene. Nøglen til affaldsøen ligger indtil videre på kontoret. 

Swingende vellyd

af Ove Eriksen


Hvis nogen havde set frem til

et genhør med Grand Prix

klassikerne ”Det’ lige det”,

”Sku’ du spørge fra no’n?” og

”Kan du se, hvad jeg sa’?”, så

blev man slemt skuffet, da

Kirsten Siggaard og Kingos

Swing Band gæstede Munke-

bo Kulturhus. Til gengæld

blev publikum præsenteret for

et festfyrværkeri af swingende klassikere, - såvel danske som udenlandske.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet

Velkommen i Troelskærsalen.


Torsdag 4. august havde kommunen

inviteret til indvielse af den nyreno-

verede "festsal på Troelskærskolen",

som nu officielt hedder Troelskærsa-

len.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen

bød velkommen til de fremmødte,

der havde trodset det varme vejr for

at tage de nye faciliteter i øjesyn.

Salen fremstår lys og åben og en ting, de fremmødte bed mærke i, var den kraftigt forbedrede akustik. Enkelte kritiske røster lød sig også høre, men der vil blive afholdt et evalueringsmøde om nogen tid, når brugerne har haft mulighed for at gøre brug af lokalet.

Booking af Troelskærsalen skal ske gennem Kerteminde Kommunes Conventus-system.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden