Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

23.02.2020: Aspargessuppe, fastelavns-boller

01.03.2020: Brunkål

08.03.2020: And, appelsinfromage og bankospil


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen


Mandag 17. februar 2020, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Seniorhøjskolen.

Tirsdag 18. februar 2020, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 18. februar 2020, kl. 14:

Munkebo Bakke: krolf - Ældresagen.

Tirsdag 18. februar 2020, kl. 19-21:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming af foredrag fra Aarhus Universitet.

Lørdag 22. februar 2020, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling i Munkebo Biblioteks Venner.

Søndag 23. februar 2020, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 24. februar 2020, kl. 14:

Bibliotekets mødelokale: Generalforsamling i Røde Kors Kerteminde-Munkebo.

Mandag 24. februar 2020, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Mandag 24. februar 2020, kl. 19:

Mødelokalet i MIC: Repræsentantskabs-møde i Støtteforeningen for Munkebo Idræts Center og Multipark.

Tirsdag 25. februar 2020, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 25. februar 2020, kl. 10.30:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt - Generalforsamling.

Tirsdag 25. februar 2020, kl. 14:

Munkebo Bakke: krolf - Ældresagen.

Fredag 28. februar 2020, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Munkebo-glimt

10.11.2019 Multiparken
10.11.2019: Formiddag ved Munkebo Havn.
16.11.2019: Billy Cross giver koncert i Forsamlingshuset.
18.11.2019: Fuldt hus til møde om Bibliotekets fremtid.
05.01.2020: Mange deltagere til Fodslaws Nytårsmotion.
25.1.2020: Lynge og Maribo i MusikOasen.
17.1.2020: Bo Pedersen Bro er "Årets Kulturhusven".

Årets multiparkbillede 2019.

Støtteforeningen for Munkebo Idrætscenter og Multipark vil gerne indbyde alle brugere af par-ken til at indsende deres bedste billeder, taget i Multiparken i kalenderåret 2019.

Reglerne er få, billedet skal være taget på Multi-parkens område og i kalenderåret 2019. Er der genkendelige personer på billedet skal disse ha-ve givet deres accept til billedet kan deltage i konkurrencen og dermed kan udstilles offent-ligt. Motivet kan være alt fra en træstub til fiske-hejren, eller meget gerne hvad I har brugt/bru-ger parken til.

Man kan højst indsende 3 billeder pr. deltager

Send dit foto, som skal være taget i 2019 i Multiparken til dfh@kerteminde.dk og skriv lidt information om dit billede.

Sidste frist for deltagelse er 16. februar kl 12.00.

Dommerpanelet består af Connie Blåsvær, Palle Hansborg-Søren-sen og Diana Hansen.

Vinderbilledet offentliggøres på støtteforeningens repræsentant-skabsmøde 24. februar 2020, og vil derefter blive udstillet i Mun-kebo Idrætscenter.

Der vil være en fin præmie til vinderen .

Livestreaming i Munkebo Kulturhus

tirsdag den 18/2 kl. 18.45 - 21 

Så er der igen foredrag arrangeret af Munkebo Biblioteks Venner. 

Denne gang om KVANTECOMPUTEREN.

Hør bl. a. om den nye teknologiske milepæl, der blev nået i efter-året 2019 hvor Googles kvantecomputer Sycamore udførte en særlig beregning som den kun brugte 200 sekunder på at udføre. Hvis den samme beregning skulle udføres på verdens største su-percomputer, skulle den bruge 10.000 år på det!

I foredraget vil du høre, hvordan kvantecomputere virker, og hvad de kan bruges til.

En verdenspremiere.

Koncert i Munkebo Kulturhus med Lynge og Maribo.

af Ove Eriksen

Hvad gør den ene halvdel af en duo, når

den anden halvdel må melde forfald

blot 3 timer før parret skal på scenen?

Det var situationen i lørdags, da duoen

Elsborg og Maribo skulle underholde

MusikOasens gæster. Efter at duoen

havde øvet 3 numre sammen måtte

den kvindelige halvdel, Mette Elsborg, opgive at synge.

Læs hele anmeldelsen her.

Nyt spang til bananen

af Hans Rye

Det er nu blevet langt lettere for van-

drere at komme tørskoet ud på det

nyanlagte dige, kaldet Bananen,  der

afgrænser Odense Havn fra lagunen,

som er opstået mellem den nye ind-

dæmning og Boels Bro. Muligheden

for tørre sko er opstået, fordi Oden-

se Havn har færdiggjort to spang

langs den inderste del af diget, der

strækker sig flere hundrede meter ud i fjorden og giver vandrere nogle helt unikke udsigtsmuligheder ikke alene til havnebyggeriet, men også til Boels Bro, Munkebo Bakke og Gabet.

Det inderste spang forbedrer også adgangen til Munkebostien, der løber langs kysten mellem Lindøterminalen og Boels Bro, medens det yderste spang alene forbedrer adgangen til Bananen.

De to spang er imidlertid ikke de eneste nyska-belser i området. Odense Havn har således etableret et par bænke på Bananen, og en række store kampesten ved rastepladsen ved ind-kørslen til Lindøterminalen forhindrer nu, at store lastvogne bruger området som P-plads, som det er sket gennem adskillige år.

Endelig er dele af den strandeng, der ligger mellem Lindøterminalen og Boels Bro blevet indhegnet med henblik på fremtidig afgræs-ning.

Det er et projekt, der er gennemført som kompensation for de omfattende  inddæmninger af Odense Fjord, der er sket i for-bindelse med havnebyggeriet.


Trængsel på Munkebos stinet.

af Hans Rye

Præcis 213 borgere i stort set alle

aldre gik med ved Munkebo Fod-

slaws nytårsvandring søndag 5.

januar. Det var 11. gang Fodslaw

arrangerede den populære van-

dring, der som sædvanlig blev

kombineret med bingospil og

afsluttet med kaffe og kage i 

Munkebo Forsamlingshus.

Starten var som altid henlagt til Byens Plads ved Munkebo Kultur-center, og de mange deltagere skabte faktisk kø hen ad Lindøal-leen, men der blev mere spredning i feltet og pulsen gik op, da vandrerne svingede ind i skovområdet mellem Toften og Rosen-dalen i retning af Gl. Munkebo Miniby. Den helt store spredning i feltet kom dog først ved Krabbegårdsvej, hvor man kunne vælge rute. De, der valgte 4 km., gik direkte mod Munkebo Bakke, me-dens både 6 og 10 kilometer-ruterne gik helt ud til Bregnørvejen, inden retningen gik mod Munkebo Bakke.

De helt seje måtte i øvrigt også en tur gennem Munkebo Bypark, inden de 10 km. var trådt flade.

Munkebo Fodslaw var heldig med vejret. Ganske vist var det køligt i startområdet, men det var tørt. Mange oplevede imidlertid, at det småregnede, da de – adskillige med bingopræmier i hænderne - forlod det fælles kaffebord i forsamlings-huset.  


LindøDagen ER en succes!

Årets sidste LindøDag, der blev holdt fredag 29. november i Mun-kebo Forsamlingshus, havde samlet 97 tidligere Lindøansatte.

Som traditionen byder, startede dagen med morgenkaffe og rund-stykker, hvorefter Metals forbundsformand, Claus Jensen, holdt et meget underholdende causeri om sin tid på LindøVærftet og det nuværende liv på "de bonede gulve". En fortælling, der tydeligvis faldt i forsamlingens smag, for her var det en af deres egne, der fortalte - og det i et sprog, som alle kunne forstå!

Ved middagstid blev der serveret smørrebrød iført en øl og en snaps.


Læs Hans Ryes referat af dagen her.

Stor opbakning til møde om bibliotekets fremtid.

Opfordringen fra Munkebo Biblioteks Venner til at møde op mandag aften i Forsamlingshuset til møde med medlemmerne af Kerteminde Byråd, blev i den grad fulgt.

Så godt som alle pladser var

optaget, og en forsigtig optælling siger, at mindst 300 personer var til stede.

Forsamlingen gav klart udtryk for betænkelighed ved planerne om at flytte og halvere Biblioteket, og påpegede de mange prak-tiske problemer en sådan løsning vil medføre. Manglen på ind-dragelse i processen  blev også kritiseret.

Politikerne gav afslutningsvis udtryk for, at de havde fået noget at tænke over, og vi må håbe, at det giver anledning til at der via en dialog kommer andre - og mere spiselige - løsningsmuligheder på banen.

Aftenen sluttede med, at Munkebokoret sang den engelske jule-sang "Angels We Have Heard On High". 

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af februar 2020.

Fynsk hæder til “Spøgelsesskibet i Munkebo”.

af Palle Hansborg-Sørensen


Vikingeskibet af lys og vand, som det

også blev kaldt, var genstand for stor

hæder, da de fynske kommuner tors-

dag skulle uddele den fynske kultur-

pris.

Vikingeskibet, der i efteråret 2018

hver aften i næsten 2 måneder lyste

over Kertinge Nor, var blevet nomi-

neret til prisen, som hvert år uddeles til en begivenhed, som i særlig grad har gjort sig bemærket i det fynske kulturlandskab.

Der var indstillet 5 kandidater til prisen, og selve hædringen skete ombord på Ærøfærgen, hvor der i festlige rammer blev givet mange eksempler på et blomstrende fynsk kulturliv.

Kunsteventen med vikingeskibet var kommet i stand på initiativ af Vikingemuseet i Ladby, og det var museumsinspektør Claus Frederik Sørensen, der kom på scenen, da dommerkomiteen motiverede deres indstilling af Vikingeskibet til den flotte hæder.

De frivillige, som havde stået for al det praktiske, var også invite-ret til hædringen, og der var stor ros for deres indsats. Munkebo Bådelaug, Munkebo Sejl- og Roklub, Munkebo Skibslaug og ikke mindst Kulturhuset havde i hele forløbet været aktive omkring arrangementet, som i en periode havde placeret Munkebo på det “kulturelle landkort”.

Desværre blev det så ikke “Spøgelsesskibet i Munkebo”, der i sidste ende blev trukket op af hatten, da der skulle findes den endelige vinder af årets Kulturpris.

Teatergruppens “Arcade Delight” fra Odense løb med førsteplad-sen, men vi kan være stolte af den flotte nominering i det fine selskab.

Parkering ved Kulturhuset.

Det er en kendt sag, at når der foregår ting i Kulturhuset eller Forsamlingshuset, som trækker mange mennesker til, er der rift om parkeringspladserne.

Mange benytter den nærmeste p-mulighed, som er Faktas parkeringsplads, men her er man lidt ked af, at forretningens pladser jævnligt er fyldt helt op af ”ikke-kunder”, som så tager pladserne fra de faktiske kunder. Det går ud over forretningens omsætning.

Her kan du se et kort, der viser alternative p-muligheder, som vi gerne vil opfordre til, at du bruger.

 

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk