Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

24.09.2023: Hønsefrikassé.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Lørdag 23. september 2023, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert - arr.: Musik Oasen.

Søndag 24. september 2023, kl. 12:

Kulturhuset: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 26. september 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 26. september 2023, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming af naturvidenskabeligt foredrag - arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Tirsdag 26. september 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Fredag 29. september 2023, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Tirsdag 3. oktober 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 10. oktober 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 17. oktober 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 24. oktober 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 24. oktober 2023, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Livestreaming af naturvidenskabeligt foredrag - arr.: Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

Tirsdag 31. oktober 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Munkebo-glimt

12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
Lindødag 2022
Lindødag 2022
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset
21.01.2023: Musicals i Kulturhuset

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af maj 2023

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 28.2.2023.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 25.03.2023.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af august 2023.

Kulturhuset

Nye tider i cafeen.

Bestyrelsen i Kulturhuset var trukket i arbejdstøjet først i som-merferien for at gøre det nemmere at holde orden i Cafeen.

Der er flyttet en masse porcelæn mm i depot, så det er mere overskueligt på hylderne i overskabene i Cafeen og i mellem-gangen. Vi håber og beder til, at denne orden vil blive respekteret og overholdt, dvs. tovholderne skal være opmærksom på, at tingene kommer på den rigtige plads og i den rigtige størrelse.

- De store og de dybe tallerkner bruges ikke ret tit, så de er anbragt i underskabene i mellemgangen.

- Det bestik, der bruges dagligt, er i øverste skuffe ved opvaskemaskinen. Resten er i glasskabet i mellemgangen.

- Frokosttallerkner og kagetallerkner er anbragt i et overskab i Cafeen. Reserver er i skabet i mellemgangen

¨ Der er tyndet gevaldigt ud i glassene. De står i overskabet i Cafeen + glasskabene.

- Termokander i underskabet i Cafeen skal holdes adskilt mellem te og kaffe.

- Husk at tekopper SKAL vaskes op i hånden, da belægningerne ikke går af i opvaskemaskinen!

- De øverste hylder i Cafeen skal holdes tomme, da det er svært at nå op og hente tingene.

- Tovholderne skal ikke lave arbejdet selv, men holde øje med at tingene bliver anbragt de rigtige steder og være behjælpelig for de personer, der ikke kan finde ud af det selv. Vi skal gerne have en cafe med en orden, vi kan være stolt af. 

- Køleskab og komfurer er blevet vasket.

- Husk at sætte navn på tingene i køleskabet, hvis andre ikke må bruge dem.

- I bliver løbende orienteret om, hvis vi laver om på tingene.

Husk at efterlade lokalet som I gerne vil modtage det, altså vask op hvis det kun er tale om et par kopper/glas, der er brugt og ikke stil dem på køkkenbordet. De vasker jo ikke op af sig selv.

Vild med schlagermusik.

af Annelise Hanen


”Musik Oasen” i Kulturhuset i Munke-

bo åbnede fredag aften, den 12. maj

2023, med sangerinde Anne Marie

Lindegaard og hendes mand og ak-

kompagnatør Sten Lindegaard.


Stemningen i salen var rigtig god – jeg

tror, over halvdelen af publikum hav-

de valgt at spise sammen i kulturhuset

inden koncerten.

Læs hele anmeldelsen her.

Fra Aarup til Memphis.

af Ove Eriksen


For mange vil Lasse Helner

nok mest af alt være Lasse

fra Lasse &Mathilde. Duoen,

som bl.a. takket være ever-

greens som ”Lundeborg

Hymnen” og ”Fyn er fin”, har

været en respekteret og aner-

kendt institution på den

danske musikscene, med et

stort og loyalt stampublikum.

Men denne lørdag i Munkebo stod Lasse på egne ben, kun bakket op af sine to gode venner og kolleger, Thomas Bundgaard og Kell Dalager.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet

Lars Rastrup -

den glemte maler og fotograf fra Munkebo.

Udstilling på Johs. Larsen Museet

9. juni - 24. september 2023


Kunstneren Lars Rastrup (1862-1949) fra Mun-

kebo var i sin egen samtid ikke en kendt kunst-

ner. Ligeså den dag i dag, er han én af de min-

dre belyste kunstnere i kunsthistorien.

En del af Lars Rastrups værker er at finde i sam-

lingen på Johannes Larsen Museet. Med udstil-

lingen ”Lars Rastrup. Den glemte maler og foto-

graf fra Munkebo”, ønsker museet at fremhæve

en mindre kendt kunstner, med et særligt fokus på hans lokale motiv-verden.

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden