Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

.2020: 


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


BEMÆRK!

Fjordkøkkenet er lukket indtil videre. Brugerne vil blive kontaktet pr. telefon, når det igen er forsvarligt at samles.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen


Munkebo-glimt

29.08.2020: Koncert med Diva de Luxe Danceband i MIC
07.09.2020: Munkebos Gæve Pensionister i sving på Munkebo Bakke.
13.9.2020: Indvielse af Infohuset på Munkebo Bakke.
19.09.2020 Hold da helt ferie i MusikOasen.
16.10.2020 Henning Stærk i MusikOasen.
Borgmester Kasper E. Olesen tænder juletræet på Bibliotekspladsen.

Nyhedsbreve m.v.

Kulturhusets Nyhedsbrev nr. 26

udgivet 17.01.2021.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af januar 2021.

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 24.2.2020.

Nyt fra Munkebo Biblioteks Venner. Læs:

Foredrag med Linda Lassen 17. oktober 2020.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af februar 2021.

Kulturhuset

Aflysning af koncert.

Coronaen bliver ved med at spænde ben. Det seneste offer er den koncert, der var planlagt i MusikOasen 20. marts med Elsborg/ Maribo og Lynge, men forsamlingsloftet gør det nødvendigt at aflyse.

I stedet forsøges det at gennemføre koncerten 10. april 2021, så sæt et foreløbigt kryds den dato. 

Følg med på facebook og her på hjemmesiden, hvor der vil komme informationer om, hvornår koncerten kan finde sted.


Stenfiskernes historie ved Boels Bro.

MGP`erne (Munkebos Gæve Pensionister) har været i gang og bl. a. har stenhusene ved Boels Bro fået en overhaling.

De små stråtækte stenhuse er opført sidst i 1800 tallet og var en del af det gamle toldsted, men gav også ly for stenfiskerne, som byggede flere små havneanlæg ved fjorden. Bregnør havn er bygget af stenfiskerne fra Boels Bro.

Klinke-vals.

af Ove Eriksen

Koncert med Michael Klinke og Edisons.


Endnu en gang var MusikOasen

henvist til multisalen på Munkebo

Skole, hvor bandet Edisons med

frontfiguren Michael Klinke, gav

koncert.

Det københavnske orkester, der i

en eller anden form har eksisteret

i mere end 30 år, har specialiseret

sig i egne versioner af klassiske

rock og countryhits fra især 1950-

erne og 1960erne. Dertil har orkesteret udgivet adskillige dansksprogede albums med egne kompositioner, ligesom Michael Klinke står for flere soloudgivelser.

Læs hele anmeldelsen her.

Old Time Rocker.

af Ove Eriksen

Koncert med Henning Stærk Kvartet.


Det var en af de rigtig store i

dansk rock og blues, der gæstede

MusikOasen i fredags. Hvis nogen

på forhånd var i tvivl, blev det i

hvert fald slået fast med syvtom-

mersøm, at Henning Stærk er på

hjemmebane i den genre.

Og så var det endda lige før, der

slet ikke var blevet nogen koncert

med legenden.

Læs hele anmeldelsen her.

MGPerne drosler ned for vinteren.

Munkebos Gæve Pensionister slutter for i år med stenhusene ved Boels Bro, som forsynes med bænke og udstilling af stentænger fra tiden med stenfiskerne.

 

Ellers er der en ganske pæn liste over projekter, der er nået i efteråret. Stierne i Munkebo er gennemgået bl. a. med nye skilte, hus og skilte på Munkebo Bakke, shelterne i Multiparken, og sidst er badetrappen ved havnen renset og er helt klar til vinter-baderne i Munkebo.

 

Holdet er klar igentil foråret, og der er allerede flere projekter, der skal være med til forskønnelser i bybilledet.

 

Infohuset på Bakken
Stenhusene ved Boels Bro
Trappen ved Munkebo Havn

Andet

"Snak sammen" - hjælp til fællesskabet

Antallet af isolerede mennesker stiger på

grund af risikoen for Corona-smitte. Der-

for har Røde Kors og Boblberg netop lan-

ceret en gratis landsdækkende digital be-

søgstjeneste: www.SnakSammen.dk

Tjenesten er gratis for alle, der har brug

for nogle at tale med, og målet er, at ingen

skal føle sig isoleret– heller ikke, selvom

de måske er det fysisk.

Et stort antal frivillige samtalevenner sid-

der klar på www.SnakSammen.dk, hvor

man kan få en god samtale om hvad som

helst. Tjenesten er for alle, der har brug

for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak.


Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden