Minibyen


Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.


Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Næstformand Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk

Kasserer Ove P. Eriksen

mobil 51 95 45 43

mail: minibyen@munkebo.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 55, 5330 Munkebo

Best.medl. Warny Meincke    mobil 22 53 78 14

mail: meincke@mail.tele.dkSuppleant: Erik Duerlund

mobil: 22 46 37 37

mail: erikduerlund@gmail.com


Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Henning Rasmussen

mobil: 24 60 52 72

mail: gronningen35@live.dk

Her kan du læse

foreningens vedtægter

Følg os på facebook

Her bor vi

Siden starten har Gl. Munkebo Mini-by haft til huse i "Det gamle Vaskeri" på Bakkely 50 i Munkebo.

Sådan finder du vej.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, 6. febru-ar 2020:


Generalforsamlingen, 2. juni 2021:


Generalforsamlingen, 9. febru-ar 2023:


Om foreningen

Minibyen på tur.

Tirsdag 27. september 2022 var et hold af medarbejdere og pårørende på besøg hos Fåborg Miniby.
Vi blev vist rundt i Minibyen, fik set værksteder m.v. og indtog vores medbragte frokost i Minibyens lokaler.

På vejen hjem aflagde vi besøg i De Japanske Haver i Nørre Broby. På det tidspunkt blev vi mødt af silende regn, så det blev en lidt kortere rundgang end beregnet. Til gengæld var det tørvejr, hvor vi indtog vores medbragte kaffe og kage.

Vi var hjemme i Munkebo igen ved 16-tiden.

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

februar 2022

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har op-fyldt kravene om såvel nøjagtighed som driftssikkerhed.

Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller moderniseret i en så-dan grad, at deres oprindelige udseen-de er gået tabt.

Det er derfor et stort opsøgende arbej-de at skaffe oplysninger om disse hu-se, og i nogle tilfælde er fantasien ta-get til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Billedet viser, hvordan vi arbejder med at opbygge et hus i minibyen.

Minibyens fuglehuse.

Udover kontante bidrag til Miniby-

ens drift (som nævnt her ved siden

af), kan du også støtte vores arbej-

de ved at købe et af de dekorative

fuglehuse, som bliver fremstillet

på værkstedet.

De små huse koster 450 kr., de store 650 kr.

Redekasser  450 kr.

Kombihuse (foderhus med 2 redekasser i tagetagen) 650 kr.

Du kan se prøver og bestille huse på vores værksted, Bakkely 50.

Et kig ud over Munkebo Miniby
Fjordvej 120, "Lille Rørbæk", "Stenhuggerens hus". Fungerede tidligere som pensionat.
Kig ud over minibyen
Munkebo Kirke under opførelse.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra gavlen.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra bagsiden med den smukke stenmur.
Fjordvej 70, 72, 74 - tre bindingsværkshuse ved Kirkebakken.
Arealet bag bindingsværkshuse på Fjordvej.
Munkebo Præstegaard
Kig ud over minibyen.
Fjordvej 64, Det gamle Tatol og Fjordvej 62, "Agge"s hus.
Fjordvej 60, "Solhøj", Mathiesens hus.
Del af Fjordvej.
En del af Fjordvej.
Munkebo gamle brugsforening
Bagsiden af den gl. brugs
Lindøalleen 8, Thorvald "Jahn"s hus
Hus på Fjordvej.
Besøgende bag ved starten af Fjordvej
Minibyen på verdenskortet.

BILLEDGALLERI

Åbningstider

Minibyen er åben 1. januar - 31. maj 2023

mandag, tirsdag og onsdag

kl. 9-12

I Påskeferien 6.-10. april 2023 er der åbent

alle dage mellem kl. 9 og 16.

I perioden 1. juni - 31.august er Minibyen åben

alle dage mellem kl. 9 og 16.

I perioden 1. september - 20. december 2023 er der åbent

mandag, tirsdag og onsdag

kl. 9 - 12

I Efterårsferien 15.-22. okto- ber 2023 er der åbent

alle dage mellem kl. 9 og 16.


Fra 21. december 2023 - 2. januar 2024 er der kun åbent efter aftale.

Åbent udover det anførte: Efter aftale

på tlf. +45 24625697


Entre og priser 2023:

Der opkræves ikke entré. Men Minibyen modtager gerne - med tak - frivillige bidrag i gæstekassen, som ubeskåret går til vedligeholdelse af husene (kontant eller Mobile Pay 295880).

Mad og drikkevarer må med-bringes og kan nydes i Mini-byens overdækkede terrasse.


Guidet rundvisning med hi-storiefortælling for grupper - varighed ca. 1 1/4 time - kan arrangeres når som helst efter forudgående aftale på telefon +45 24625697 (Arne Kristian-sen). Pris kr. 20 pr. person, dog min. 200 kr.

Minibyen drives af en fore-ning af frivillige og ulønnede seniorer med hjælp af støtte-medlemmer, gaver, sponsora-ter, fondsmidler og ikke mindst gæstebidrag.

Yderligere oplysninger:

tlf. +45 24625697 eller www.munkebo.dk/ miniby-en. html.

Se Minibyens turistfolder.


Støt arbejdet i

Gl. Munkebo Miniby

Vær med til at støtte den første og eneste miniby på Nordøst-fyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 100 kr. pr. år kan du blive medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.

Du kan også indbetale på Mini-byens bankkonto:

Reg.nr. 5390 Konto: 0366343

eller MobilePay nr. 295880.

I begge tilfælde vil det være en stor hjælp for kassereren, hvis du angiver dit navn og din adresse.


STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS !

Gl. Munkebo Miniby har des-uden - med tak - modtaget sponsorater fra følgende fonde og firmaer:

Energi Fyns Almene fond

Velux Fonden

Lindø Vindmøllefond