Minibyen


Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.


Her finder du os

Siden starten i 1996 har vi haft til huse i et nedlagt vaskeri på adressen Bakkely 50.

Åbningstider og priser

Åbningstider 2024:

1. januar - 31. maj og 1. september - 20. december:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 – 12.00.

1. juni – 31. august: Alle dage kl. 10.00 – 17.00

Påske: 28. marts – 1. april: kl. 10.00 – 17.00

Pinse: 18. maj – 20. maj: kl. 10.00 – 17.00

Efterårsferie: 12. – 20. oktober: kl. 10.00 – 17.00

Åbent derudover: Efter aftale på tlf. + 45 24625697


Entre og priser 2024:

Der opkræves ikke entré. Men Minibyen ser gerne, at der doneres et beløb på kr. 20,00 pr. voksen person (kontant i ”gæstekassen” på værkstedet el. på MobilePay 295880).

Beløbet går ubeskåret til materialer, drift og vedligeholdelse af Minibyen.

Guidet rundvisning m. historiefortælling for grupper - varig-hed ca. 1 ¼ time - kan arrangeres når som helst efter forudgå-ende aftale på telefon +45 24625697 (Arne Kristiansen).

Pris kr. 20,00 pr. pers. dog min. Kr. 200,00.

Gl. Munkebo Miniby - velegnet til en familieudflugt

Historisk Miniby

På Bakkely 50 i Munkebo er der en spændende lille attraktion, der i mere end 25 år har

fortalt historien om den gamle fiskerlandsby Munkebo, som i 1957 blev forvandlet til

værftsby. Alle ca. 110 huse i Minibyen er modeller i 1:10 af de huse og gårde, som fand-

tes i Munkebo i 1956 – året før at Lindøværftet kom til byen og året før ”at verden gik

af lave” som man sagde dengang.

Tag blot hele familien med til Minibyen – der er et lille ”børnehjørne” og borde og sto-

le ude og inde. Man er velkommen til at tage madpakken og/eller kaffen med. Miniby-

en ligger blot 300 m fra områdets største seværdighed – Munkebo Bakke – med landets

måske bedste udsigt.


Lokalhistorisk Infocenter

Minibyen har en plancheudstilling, der fortæller om området og om landsbyen Mun-kebo fra fortid til nutid. Det er en meget lang historie, som går omkring 10.000 år tilbage. De mange fund især fra stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetiden og den tidlige middelalder vidner om en meget stor aktivitet i området. Herefter fører det lille fiskersamfund en mere stille tid frem til vore dage dog afbrudt af meget dramatiske begivenheder i forbindelse med Svenskekrigen 1658- 1660.

I 1957 starter der en helt ny epoke, som for alvor sætter Munkebo på verdenskortet – et af verdens største skibsværfter – Lindøværftet – etablerer sig i området ved Munkebo. I dag er Lindøværftet afviklet og omdannet til storhavn med aktiviteter indenfor

sværindustri, skibsreparationer og vindmøllefabrikation - altsammen under navnet Odense Havn A/S.

Få historien om det hele i Minibyen. Minibyggerne fortæller gerne om historien og der kan arrangeres guidede rundvisninger efter aftale på tlf. +45 24625697


Arbejdende værksted

Minibyen har et åbent værksted, hvor alle gæster er velkomne. Værkstedet er det dag-

lige værested for 20 – 25 frivillige og ulønnede seniorer M/K, som beskæftiger sig

med noget af det, som de har allermest lyst til. Her drøftes dagen og vejen, hvad der

er sket siden sidst, og det hele er ofte blandet med lune fynske kommentarer og hi-

storier.


Teglværk

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har opfyldt kravene om såvel

nøjagtighed som driftssikkerhed. Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller

moderniseret i en sådan grad, at deres oprindelige udseende er gået tabt. Det er der-

for et stort opsøgende arbejde at skaffe oplysninger om disse huse, og i nogle tilfælde er fantasien taget til hjælp for at skabe et rea-listisk billede.


Støt arbejdet i Minibyen

Minibyen drives af en forening af frivillige og ulønnede seniorer med hjælp af støttemedlemmer, gaver, sponsorater, fondsmidler og ikke mindst gæstebidrag.

Vær med til at støtte den første og ene-ste miniby på Nordøstfyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 100 kr. pr. år kan du blive medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.

Du kan også indbetale på Minibyens bankkonto:

Reg.nr. 5390 Konto: 0366343

eller MobilePay nr. 295880.

I begge tilfælde vil det være en stor hjælp for kassereren, hvis du angiver dit navn og din adresse.


Køb et fuglehus til haven eller som gave eller souvenir.

Udover kontante bidrag til Minibyens drift, kan du også støtte vores arbejde ved at købe et af de dekorative fuglehuse, som bliver fremstilletpå værkstedet.

De små huse koster 450 kr., de store 650 kr.Redekasser 450 kr.Kombihuse (foderhus med 2 redekasser i tagetagen) 650 kr.

Du kan se prøver og bestille huse på vores værksted, Bakkely 50.

STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS !

Gl. Munkebo Miniby har desuden - med tak - modtaget sponsorater fra følgende fonde og firmaer:

Energi Fyns Almene fond

Velux Fonden

Lindø Vindmøllefond

PR, turisme m.m.

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

december 2023

Følg os på facebook

Foreningen

Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Næstformand Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk

Kasserer Ove P. Eriksen

mobil 51 95 45 43

mail: minibyen@munkebo.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 55, 5330 Munkebo

Best.medl. Warny Meincke   

mobil 22 53 78 14

mail: meincke@mail.tele.dk


1. suppleant: Kim Mølgaard

mobil: 40 87 66 32

mail: khimm@hotmail.com

2. suppleant: Erik Duerlund

mobil: 22 46 37 37

mail: erikduerlund@gmail.com


Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Henning Rasmussen

mobil: 24 60 52 72

mail: gronningen35@live.dk

Revisorsuppleant: Knud B. Pedersen

mobil: 21 61 69 57

mail: kogk@munkebo-borger.dk


Her kan du læse

foreningens vedtægter

Generalforsamlingen, 6.2.2020:


Generalforsamlingen, 2.6.2021:


Generalforsamlingen, 9.2.2023:

Generalforsamlingen, 25.2.2024:


Minibyen på tur.

Tirsdag 27. september 2022 var et hold af medarbejdere og pårørende på besøg hos Fåborg Miniby.
Vi blev vist rundt i Minibyen, fik set værksteder m.v. og indtog vores medbragte frokost i Minibyens lokaler.

På vejen hjem aflagde vi besøg i De Japanske Haver i Nørre Broby. På det tidspunkt blev vi mødt af silende regn, så det blev en lidt kortere rundgang end beregnet. Til gengæld var det tørvejr, hvor vi indtog vores medbragte kaffe og kage.

Vi var hjemme i Munkebo igen ved 16-tiden.

Et kig ud over Munkebo Miniby
Fjordvej 120, "Lille Rørbæk", "Stenhuggerens hus". Fungerede tidligere som pensionat.
Kig ud over minibyen
Munkebo Kirke under opførelse.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra gavlen.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra bagsiden med den smukke stenmur.
Fjordvej 70, 72, 74 - tre bindingsværkshuse ved Kirkebakken.
Arealet bag bindingsværkshuse på Fjordvej.
Munkebo Præstegaard
Kig ud over minibyen.
Fjordvej 64, Det gamle Tatol og Fjordvej 62, "Agge"s hus.
Fjordvej 60, "Solhøj", Mathiesens hus.
Del af Fjordvej.
En del af Fjordvej.
Munkebo gamle brugsforening
Bagsiden af den gl. brugs
Lindøalleen 8, Thorvald "Jahn"s hus
Hus på Fjordvej.
Besøgende bag ved starten af Fjordvej
Minibyen på verdenskortet.

BILLEDGALLERI