Minibyen


Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.


Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Næstformand Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk

Kasserer Ove P. Eriksen

mobil 51 95 45 43

mail: minibyen@munkebo.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 55, 5330 Munkebo

Best.medl. Mogens Jørgensen mobil 52 30 30 75

mail: rosenfeldt1903@gmail.com


Suppleant Leo Jørgensen

mobil: 42 33 96 12

mail: leoedgar1939@gmail.com


Suppleant: Marianne Larsen

mobil: 23 36 62 06

mail: prip.munkebo@gmail.com


Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Henning Rasmussen

mobil: 24 60 52 72

mail: gronningen35@live.dk

Her kan du læse

foreningens vedtægter

Følg os på facebook

Her bor vi

Siden starten har Gl. Munkebo Mini-by haft til huse i "Det gamle Vaskeri" på Bakkely 50 i Munkebo.

Sådan finder du vej.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, 6. febru-ar 2020:


Generalforsamlingen, 2. juni 2021:


Om foreningen

Minibiler i Minibyen.

Lørdag 27. juli 2020 afholdt 21 glade ejere af en Piaggio APE minibil sommertræf  på Kerteminde egnen.

På vejen rundt om Noret  besøgte de  bl. a. Munkebo Miniby. Her fik de en rundvisning, og  alle fik efterfølgende en god snak om minihuse og minibiler i Minibyens telt.

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

august 2021

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har op-fyldt kravene om såvel nøjagtighed som driftssikkerhed.

Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller moderniseret i en så-dan grad, at deres oprindelige udseen-de er gået tabt.

Det er derfor et stort opsøgende arbej-de at skaffe oplysninger om disse hu-se, og i nogle tilfælde er fantasien ta-get til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Billedet viser, hvordan vi arbejder med at opbygge et hus i minibyen.

Minibyens fuglehuse.

Udover kontante bidrag til Miniby-

ens drift (som nævnt her ved siden

af), kan du også støtte vores arbej-

de ved at købe et af de dekorative

fuglehuse, som bliver fremstillet

på værkstedet.

De små huse koster 350 kr., de store 550 kr.

Du kan se prøver og bestille huse på vores værksted, Bakkely 50.

Et kig ud over Munkebo Miniby
Fjordvej 120, "Lille Rørbæk", "Stenhuggerens hus". Fungerede tidligere som pensionat.
Kig ud over minibyen
Munkebo Kirke under opførelse.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra gavlen.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra bagsiden med den smukke stenmur.
Fjordvej 70, 72, 74 - tre bindingsværkshuse ved Kirkebakken.
Arealet bag bindingsværkshuse på Fjordvej.
Munkebo Præstegaard
Kig ud over minibyen.
Fjordvej 64, Det gamle Tatol og Fjordvej 62, "Agge"s hus.
Fjordvej 60, "Solhøj", Mathiesens hus.
Del af Fjordvej.
En del af Fjordvej.
Munkebo gamle brugsforening
Bagsiden af den gl. brugs
Lindøalleen 8, Thorvald "Jahn"s hus
Hus på Fjordvej.
Besøgende bag ved starten af Fjordvej
Minibyen på verdenskortet.

BILLEDGALLERI

Åbningstider

Minibyen er åben 1. januar - 31. marts 2021

mandag og onsdag kl. 9-12

I Påskeferien 1.-5. april 2021 er der åbent

alle dage mellem kl. 10 og 16.

I perioden 6. april - 31. maj 2021 er Minibyen åben

mandag og onsdag kl. 9-12.

I perioden 1. juni - 31.august er Minibyen åben

alle dage mellem kl. 9 og 16.

I perioden 1. september - 15. oktober 2021 er der åbent

mandag og onsdag kl. 9 - 12

I Efterårsferien 16.-24. oktober 2021 er der åbent

alle dage mellem kl. 10 og 16.

I perioden 25. oktober - 22. december 2021 er der åbent

mandag og onsdag kl. 9-12.


Minibyen er lukket i perio-den 23. december 2021 - 3. januar 2022.


Gruppebesøg med rundvis-ning kan gennemføres alle dage efter nærmere aftale på tlf.nr. 2462 5697.


Øvrige tider efter aftale på tlf. mobil:

24625697 


Bemærk: Fra uge 43/2020

til og med uge 14/2021 er husene vinterafdækket.

Der er gratis entre til Gl. Munkebo Miniby, og vi ser gerne, at du skriver i gæstebogen, som ligger fremme i værkstedet.

Se Minibyens turistfolder.


Arrangementer


Gruppebesøg i 2021 med rundvisning og historiefor-tælling (varighed ca. 75 min.) kan bestilles på

tlf. 2462 5697

(Arne  Kristiansen).


Gebyr for rundvisning og historiefortælling:

Gruppe 0-20 personer:

200 kr.

Gruppe 20-30 personer: 

300 kr.


Se folder med gruppetilbud

Støt arbejdet i

Gl. Munkebo Miniby

Vær med til at støtte den første og eneste miniby på Nordøst-fyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 75 kr. pr. år kan du bli-ve medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.

Du kan også indbetale på Mini-byens bankkonto:

Reg.nr. 5390 Konto: 0366343

eller MobilePay nr. 295880.

I begge tilfælde vil det være en stor hjælp for kassereren, hvis du angiver dit navn og din adresse.


STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS !

Gl. Munkebo Miniby har des-uden - med tak - modtaget sponsorater fra følgende fonde og firmaer:

Energi Fyns Almene fond

Velux Fonden

Lindø Vindmøllefond