Privatlivspolitik

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik.

EUs Persondataforordning (GDPR) trådte i kraft 25. maj 2018, samtidig med en ny dansk databeskyttelseslov.

De nye regler ændrer ikke voldsomt på de krav, der har været i den hidtidige lov om personoplysninger, men på nogle punkter er der skærpelser. Alle foreninger skal derfor gå deres rutiner igennem, og gennemgå, hvilke personoplysninger foreningen behandler, og hvordan de behandles.

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. De fleste oplysninger, som navn og kontaktdata, kaldes almindelige oplysninger, som kan behandles i vidt omfang. Enkelte oplysninger er tillagt en højere grad af beskyttelse. Det gælder f.eks. CPR-nummer, og sådanne oplysninger skal derfor behandles med stor omtanke.

De skærpede krav indebærer særligt, at det skal være synligt for foreningens medlemmer, trænere, instruktører og frivillige, hvordan personoplysninger behandles.

Det kan opfyldes ved en privatlivspolitik.

Foreningen Munkebo Kulturhus har udarbejdet en privatlivspolitik, der dækker alle de interessegrupper, der benytter Kulturhuset til deres aktiviteter.

Udover interessergrupperne, benytter flere etablerede foreninger Kulturhuset til deres aktiviteter. For foreninger med egne vedtægter og regler, er det foreningens eget ansvar at udarbejde den nødvendige privatlivspolitik.

Her på siden kan du finde links til de udarbejdede privatlivspolitikker for brugere af Munkebo Kulturhus.


Munkebo Kulturhus

Privatlivspolitik

Foreninger, der benytter Munkebo Kulturhus

Munkebo Skibslaug

Munkebo Revyen

Virk og Gro