Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Ellen Nielsen

2658 0101

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 5120 4322

Sekretær Sinne Andersen

2912 6460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 4029 1672

Best. medlem Käthe Schmidt 2174 3766


Suppleant Kurt Lynggaard

6597 4535

Sæsonprogram

Munkebo Seniorhøjskole

starter forårssemestret

 

mandag 9/1-2023 kl. 14.00

 

Semestrets tema er:

”Det gode seniorliv”

 

Møderne bliver afholdt i den nyrenoverede


Troelskærsalen, Lindøalle 51, 5330 Munkebo

 

Medbring selv forplejning, da der ikke er mulig-hed for at købe dette.

Vi håber på fortsat stor opbakning til forenin-gen.

 

Tilmelding åbnes her på hjemmesiden  

onsdag 14/12-2022, kl. 10.30.

 

Programmer kan fås på kommunens biblioteker samt læses her på hjemmesiden.

 

Vel mødt, Bestyrelsen.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til

forårsprogrammet 2023

starter

14.12.2022 kl. 10.30


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan undtagelsesvis ske i forbin-delse med de enkelte fore-drag.


NB: Det maximale deltager-antal er 240.