Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Leif Knudsen

28976482

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 51204322

Sekretær Sinne Andersen 29126460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 40291672

Best. medlem Birgit Poulsen 61773240

Best.medlem Ellen Nielsen

26580101


Suppleant Ulla Knudsen

28976484

Sæsonprogram

Munkebo Seniorhøjskole 

starter efterårssemestret

mandag 13/9-2021, kl 13.30,

hvor der afholdes generalforsamling.

Efterfølgende er der foredrag af Mogens Højstrup Sørensen. ”Foredraget er en personlig beretning, krydret med maritime detaljer og kendskab til livet på havet gennem tre generationer”.

Da kommunen har henvist os til et midlertidigt lokale, vil møderne blive afholdt 

Munkebo Idrætscenter, Idrætshallen, Mosevangen 2, 5330 Munkebo.

Det er ikke muligt selv at medbringe forplejning, så foreningen vil sørge for kaffe. Brød kan købes i Cafeteriet.

Vi håber stadig på stor opbakning til foreningen.

Program kan ses på foreningens hjemmeside, hvor også tilmeldingen foregår. Tilmelding  starter 18/8-2021, kl. 9.00.

Programmer vil ligeledes kunne fås på kommunens biblioteker.

Hjemmeside:  https://munkebo.dk/Seniorh%C3%B8jskolen.html


Vel mødt, Bestyrelsen.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til efterårsprogrammet 2021

starter

18. august 2021 kl. 9.00.


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan undtagelsesvis ske i forbin-delse med de enkelte fore-drag.


NB: Det maximale deltager-antal er 275.