Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Leif Knudsen

28976482

Næstformand Tage Møller 22917523

Kasserer Henning Værnkjær 51204322

Sekretær Sinne Andersen 29126460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 40291672

Best. medlem Birgit Poulsen 61773240Sæsonprogram

Munkebo Seniorhøjskoles efterårssemester er aflyst.
En enig bestyrelse har besluttet at aflyse på grund af Coronaregler, adgangsforhold samt toiletforhold i forbindelse med flyt-ning til nye mødefaciliteter.

Vi forventer at afvikle forårssemestret med start 11. januar 2021, hvis forholdene tillader det.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til forårsprogrammet 2021

starter .


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan ske i forbindelse med de en-kelte foredrag.


NB: Det maximale deltager-antal er 275.