Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Leif Knudsen

28976482

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 51204322

Sekretær Sinne Andersen 29126460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 40291672

Best. medlem Birgit Poulsen 61773240

Best.medlem Ellen Nielsen

26580101


Suppleant Ulla Knudsen

28976484

Sæsonprogram

AFLYSNING

Vi har i bestyrelsen set os nødsaget til at aflyse forårsse-mestret 2022.

Grundet den nuværende og fremtidige uvished om Coro-na restriktioner og måske heraf følgende meget lille til-melding, finder vi det uhensigtsmæssigt at afholde fore-dragene.

Vil vil arbejde på, såfremt Corona-

en ikke igen spiller os et puds, at

gentage forårsprogrammet i efter-

året 2022, hvor også nye lokaler

forhåbentligt står færdige.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul

og godt nytår, og vi glæder os til at se alle igen til efteråret 2022.

Bestyrelsen i Munkebo Seniorhøjskole.

Munkebo Seniorhøjskole

starter forårssemestret

mandag 10. januar 2022 kl. 14.00.

Da kommunen har henvist os til et midler-

tidigt lokale, vil møderne fortsat blive afholdt i Munkebo Idrætscenter, Idrætshallen, Mosevangen 2, 5330 Munkebo.

Det er ikke muligt selv at medbringe forplejning, så fore-ningen vil sørge for kaffe. Brød kan købes i Cafeteriet.

Vi håber stadig på stor opbakning til foreningen.

Programmer kan fås på kommunens biblioteker.

Vel mødt, Bestyrelsen.

Det fulde program for                        kan ses her.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til

Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan undtagelsesvis ske i forbin-delse med de enkelte fore-drag.


NB: Det maximale deltager-antal er 275.