Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Leif Knudsen

28976482

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 51204322

Sekretær Sinne Andersen 29126460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 40291672

Best. medlem Birgit Poulsen 61773240

Best.medlem Ellen Nielsen

26580101


Suppleant Ulla Knudsen

28976484

Sæsonprogram

Munkebo Seniorhøjskole

starter efterårssemestret

 

mandag 12/9-2022 kl. 14.00

med generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Derefter lidt underholdning.

 

Semestrets tema er:

”Vores nabolande og folkemusik”

 

Møderne bliver afholdt i den nyrenoverede


Troelskærsalen, Lindøalle 51, 5330 Munkebo

 

Medbring selv forplejning, da der ikke er mulig-hed for at købe dette.

Vi håber på fortsat stor opbakning til forenin-gen.

 

Tilmelding åbnes på hjemmesiden :

https://munkebo.dk/Seniorh%C3%B8jskolen.html

 

Onsdag den 17/8-2022, kl. 9.00.

 

Programmer kan fås på kommunens biblioteker samt læses på hjemmesiden.

 

Vel mødt, Bestyrelsen.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til

efterårsprogrammet 2022

starter 17.8.2022 kl. 9.00


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan undtagelsesvis ske i forbin-delse med de enkelte fore-drag.


NB: Det maximale deltager-antal er 240.