Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Ellen Nielsen

2658 0101

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 5120 4322

Sekretær Sinne Andersen

2912 6460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 4029 1672

Best. medlem Käthe Schmidt 2174 3766


Suppleant Ketty Nielsen

3135 5036

Sæsonprogram

Munkebo Seniorhøjskole

starter efterårssemestret

 

mandag 25/9-2023 kl. 14.00

 

Semestrets tema er:

”Verdens religioner”

 

Møderne bliver afholdt i den nyrenoverede

 

Troelskærsalen, Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

 

Medbring selv forplejning, da der ikke er mulighed for at købe dette.

Vi håber på fortsat stor opbakning til foreningen.

 

Tilmelding åbnes på hjemmesiden

 

Onsdag den 16/8-2023, kl. 9.00.

 

Programmer kan fås på kommunens biblioteker samt læses på hjemmesiden.

 

Vel mødt, Bestyrelsen.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til

efterårsprogrammet 2023

starter

16.08.2023 kl. 9.00


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan undtagelsesvis ske i forbin-delse med de enkelte fore-drag.


NB: Det maximale deltager-antal er 240.