Ældreidræt

Velkommen i


Det kan vi tilbyde


Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00. 

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29


Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk


Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 11.00 - ca. 12.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83


Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.


Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik og badminton.


Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.

Tirsdagsbadminton
Ældregymnastik er altid velbesøgt
Stolegymnastik i Annekset
Generalforsamling 26.2.2019

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hygge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

 tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Ældreidræt, der midlerti-digt eller varigt ikke kan deltage i ældregymnastikken, men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kassereren eller

netbank 5390  0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Diverse

Pølser i parken.

Efter gymnastikken gik alle ned i Munkebo Multi-park,  hvor Banjos pølsevogn stod klar med pølser og hotdogs, Foreningen  var vært med diverse drikkevarer.

Solen skinnede gennem de høje træer, der var spillemænd,fællessang og en masse god snak. Se billeder fra arrangementet her


Arrangementet var støttet af DGIs  Coronapulje til seniorer, som har været ensomme og udelukket under coronakrisen.


==================================================

Husk!

Du er velkommen til at bidrage med indlæg her på hjemmesiden.

Kontakt evt.

Kirstenlarsen@munkebo-borger.dk. eller formanden.

IMG_0645
IMG_0646
IMG_0648
IMG_0647