Ældreidræt

Velkommen i


Det kan vi tilbyde


Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00. 

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29


Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk


Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 11.00 - ca. 12.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83


Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.


Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik og badminton.


Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.

Tirsdagsbadminton
Ældregymnastik er altid velbesøgt
Stolegymnastik i Annekset
Generalforsamling 26.2.2019

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hygge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

 tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Ældreidræt, der midlerti-digt eller varigt ikke kan deltage i ældregymnastikken, men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kassereren eller

netbank 5390  0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

På grund af Påsken er der ikke ældregymnastik i Munkebo Idræts Center tirsdag 4. april.

På gensyn tirsdag 11. april 2023 kl. 9.


DAI Seniortræf FYN

-En hyggelig idrætsdag for alle seniorer

 Den 8. JUNI 2023 KL. 9.30-14.30

Skibhusvej 270, 5000 Odense

Læs mere her.

Det er GRATIS at deltage for medlemmer af Munkebo Ældreidræt.

Tilmelding til Ketty med navn og blusestørrelse.

Diverse