Virk og Gro

Munkebo - mellem fjord og nor

En gruppe under Munkebo Kulturhus

Munkebo Kulturhus og Virk og Gro initiativet er to sider af samme sag.

Virk og Gro Initiativet

Forhistorien

Munkebo Kulturhus blev etableret i 2009 i kommunale lokaler på den tidligere Troelskærskolen og er i dag et velfungerende hus, der drives af frivillige, meget engage-rede borgere. En lang række aktiviteter er i gang i Kultur-huset, hvor der er værksteder, mødelokaler og cafe.

Sideløbende med, at Kulturhuset blev sat i stand og tog hul på aktiviteterne, tog en kreds af borgere med tidligere borgmester Palle Hansborg-Sørensen i spidsen initiativ til Virk og Gro.

Baggrunden var den bebudede lukning af Lindøværftet. Man ville skabe et modstykke til den negative situation på Værftet og sætte fokus på at videreudvikle Munkebo, som et godt sted at bo og leve. Fokus blev specielt rettet mod sport, kultur, fritid, og målet med arbejdet er at sætte en positiv spiral i gang, der sammen med andre initiativer kan være med til at gøde grobunden for nye virksomhe-der og forretninger i byen.

Hurtigt smeltede de to initiativer sammen, så Virk og Gro i dag er en af mange arbejdsgrupper i kulturhusregi.

Virk og Gro har med stor succes været initiativtager til flere offentlige inspirationsmøder, første gang i foråret 2011, hvor temaet netop var, hvordan vi understøtter og igangsætter nye initiativer inden for sport, kultur og fri-tid. Omkring 70 borgere deltog i dette første inspirations-møde, lige så mange ideer kom på bordet, nogle meget konkrete, andre mere vidtløftige, og flere arbejdsgrupper blev dannet.

Det var også Virk og Gro initiativet, der i samarbejde med TV2 stod for afviklingen af Skt. Hans arrangementet ”Fællessang på Charlie” ved Roklubben i Munkebo. Flere tusinde borgere dukkede op og havde en forrygende af-ten, hvor der blev sendt direkte tv til hele landet. I løbet af efteråret blev der yderligere vist to udsendelser optaget Skt. Hans aften, og det blev dermed endnu engang  un-derstreget, at Munkebo er andet end Lindølukning og ar-bejdsløshed, men derimod en perfekt perle for bosætning på højdedragene mellem Odense og Kerteminde fjord.

Endelig var det i Virk og Gro-regi, at arbejdet med etable-ring af Munkebo Multipark for alvor kom i gang, med det nu velkendte og værdsatte resultat.

Kulturhuset og Virk og Gro initiativet er således veletab-lerede størrelser, der trækker på samme hammel og ud-gør et aktivt tilbud til kommunens borgere, men samtidig er det også initiativer, der udfordrer borgerne, for uden aktiv medvirken sker der intet.

Derfor lyder opfordringen til alle borgere i kommunen, at de skal være med til at styrke udviklingen. Man skal bruge og præge tilbuddene i Kulturhuset, være med til at skabe nye tilbud og dukke op, når der er arrangementer og møder.

Kulturhuset har åbent, når brugeren ønsker det. Hver mandag og tirsdag formiddag kan man træffe repræsen-tanter fra bestyrelsen i Kulturhuset.

Virk og Gro-gruppen består pr. 1. oktober 2019 af:

Willy Anderskov Nielsen

(formand for Munkebo Kulturhus)

Morten Eriksen

(formand for Lokalhistorisk Forening)

Palle Hansborg-Sørensen

(formand for Støtteforeningen for Munkebo Multipark og Munkebo Idræts Center)

Jesper Bahne Nielsen

(formand for Munkebo Bakkes Venner)

Ove Eriksen

(redaktør www.munkebo.dk)

Klavs Norup Lauridsen

Egon Gaarde

Hans Rye

Niels-Jørn Kirkebæk

Arne Kristiansen

(formand for Munkebo Miniby)


Munkebo Kulturhus                                                               Troels Alle 4                                                                                        5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt kulturhuswebmaster@munkebo.dk