Munkebo Bakkes Venner

Munkebo

- Mellem fjord og nor


Hjemmeside   for

Munkebo Bakkes Venner

Om Munkebo Bakkes Venner

Foreningens formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet.

Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ik-ke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a. fra jernalder- og vikingetiden.

Foreningen

Bestyrelsen

Formand

Jesper Bahne Nielsen, tlf. 4014 0533

mail: fam.jesels@gmail.com.

Næstformand

Henning Rasmussen, tlf. 2460 5272

mail: gronningen35@live.dk.

Sekretær

Elsebeth Lund Nielsen, tlf. 4015 0672

mail: fam.jesels@gmail.com.

Kasserer

Niels-Jørn Kirkebæk, tlf. 2015 1171

mail: nj-k@outlook.dk.

Bestyrelsesmedlem

Kaj F. Jørgensen, tlf. 4027 7254

mail: kajf354@gmail.com.

Suppleant

Willy Anderskov Nielsen, tlf. 2851 4127

mail: willy@munkebo-borger.dk.


Bestil guide/formidler:

mail: munkebobakke5330@gmail.com

SMS: 24 60 52 72

 

Bliv medlem af Munkebo Bakkes Venner

Kontingent pr. år:

Enkelt person:                     70 kr.

Husstand:                            100 kr.

Mobile Pay:   20 15 11 71

Du kan tilmelde dig via e-mail:

Mail:              fam.jesels@gmail.com

Tlf.                 40 15 06 72

læs mere om Munkebo Bakke

på          www.munkebo.dk

Vi håber mange vil støtte op om vores allesammmens unikke Bakke i Munkebo.


Munkebo Bakke før og nu

Munkebo Bakke blev dannet i istiden for 12.400 – 14.400 år siden af materialer fra Kertinge Nor og Kerteminde Fjord.

For 10.000 år siden begyndte plantevæksten og det tiltrak dyr og jægere, der efterfølgende bosatte sig.

I Vikingetiden havde Bakken en stor strategisk betydning, hvilket udgravninger og fund tyder på. (Den største hal, der er aftryk af, er dog fra ca. år 400.) Der har boet vagtposter på Bakken der havde godt udsyn til Odense Fjord og Storebælt og hurtigt kunne antænde bavnebål og derved advare Ladby og Odense om fremmede vikingeskibe. Hvem ved? Måske har der boet en vikingehøvding på toppen af Fyns kønneste udsigt?

Munkebo bakke har været et yndet udflugtsmål gennem tiderne. Tilstrømningen har været så stor, at der har været restaurant med udsigtstårn på Bakken og der har været afholdt mange store arrangementer. Mange berømtheder har lovprist Bakken bl.a. H.C. Andersen og Johannes V. Jensen. I 2013 var dronning Margrethe på besøg.

Munkebo Bakke ejes af Kerteminde Kommune. Munkebo Bakkes Venner hjælper med at drive og vedligeholde Bakken, således den forbliver et attraktivt sted for almenvellet med udsigt 360o rundt og gengive Munkebo Bakkes historie med vikingetiden og dannelsen at industribyen Munkebo ses med egne øjne.

  Besøg Munkebo Bakke

  Det er gratis at besøge Munkebo Bakke. Tårnet med den fantastiske udsigt er altid åbent (der ikke er nogen dør)

  Bestil rundvisning/formidling med historiefortælling munkebobakke5330@gmail.com

  eller

  SMS 24 60 52 72  


  Varighed ca. 1 time.

  Pris på bestilt rundvisning: 10 kr. pr person.

  Ved grupper > 10 personer aftaler vi pris.

  Indvielse af Infohus 13. september 2020.

  MGP - og vi taler her hverken om børnenes eller de voksnes Melodi Grand Prix! 

  Der var et par afbud, selv om der ikke er mødepligt. Seks mænd var mødt op i Munkebo Kulturhus, og på den måde kom Munkebos Gæve Pensionister (MGP) rigtig godt fra start. Det foregik over en kop kaffe, hvor Palle Hansborg orienterede om de forslag til arbejdsopgaver, der ville kunne udføres de kommende mandage. 

  Det blev pointeret, at det ikke var arbejdsopgaver som Kommunen skulle varetage, men arbejdsopgaver, der ellers ikke ville blive udført, og som passede ind i MGPs program, om at vedligeholde og forskønne Munkebo. Lidt ligesom konceptet Ensomme Gamle Mænd i Kerteminde. 

  Kommunen vil dog blive bedt om hjælp omkring værktøj og maskiner. 

  Dagens opgave var at få etableret infoskilte på Munkebo Bakke, som orienterer om Bakken og den bebyggelse, der var i vikingetiden. Det var et hårdt arbejde at få gravet pælene til skiltene ned på den stenede bakke, men det lykkedes. 

  Arbejdet på Bakken fortsætter i denne uge, således at vi er klar til indvielsen af Infohuset på søndag den 13. september kl. 10.00. 

  Er der andre der gerne vil give et nap med, så kontakt Bakkens Venners Formand, Jesper Bahne, på tlf. 40140533. Tirsdag skal der bl.a. lægges græs på taget og onsdag rives der omkring Infohuset. 

  Kommende opgaver for MGP, er at gennemgå Munkebostierne, og rette de småting, der umiddelbart kan ordnes. Stenhusene på Boels Bro skal have en kærlig hånd, så skoleklasserne kan bruge dem som madpakkehuse. Her skal fx dørene rettes op. Den ydre anlægsbro ved Munkebo Havn skal også ordnes. Her skal der ses på skæve fliser og trappen. Endelig skal der renoveres i Munkebo Multipark, hvor bålpladsen trænger til et eftersyn, og skulpturerne og shelterne trænger til ny træbeskyttelse. 

  Det er mange opgaver at gå i gang med, og der kommer flere til for at få byen forskønnet, så kom op af lænestolen, og giv et nap med. Jo flere jo bedre, for der er et socialt indslag gemt i opgaverne, og det giver et godt fællesskab, og først og fremmest giver det det, som danskerne er bedst til: At hygge sig. 

  Kvinderne skal endelig ikke holde sig tilbage, for der er arbejde til både kvinder og mænd i MGP. Ønsker man at hjælpe, også selv om man ikke lige kan møde om mandagen, så slå på tråden til Henning 2460 5272, eller Palle 4016 5575 

   Munkebo Bakkes Venner har haft besøg af 7. klasserne fra Munkebo Skole i uge 22.


   Klasserne fik først en intro om Munkebo Bakke, inden de blev splittet op i hold af maks. 5 børn, der skiftes til at få uddybet udsigten fra tårnet, bygge en varde og spille kongespil.

   Egentlig skulle de lave en skibssætning, men da tiden var knap, blev det en varde i stedet for. Skibssætningen, der skulle markere Ladbydragen, må vente til en anden gang.

   På kronprins Frederiks fødselsdag blev der naturligvis flaget. 

    Aktivitetskalender

     


     

    Billedgalleri fra tidligere begivenheder

    Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

    Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk