Munkebo Bakkes Venner


Hjemmeside   for

Munkebo Bakkes Venner

Om Munkebo Bakkes Venner

Foreningens formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet.

Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ik-ke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a. fra jernalder- og vikingetiden.

Foreningen

Bestyrelsen

Formand

Helge Krog Rasmussen, tlf. 4081 9730

mail: 

Sekretær

Inge Fabrin, tlf. 2020 2358

mail:

Kasserer

Niels-Jørn Kirkebæk, tlf. 2015 1171

mail: nj-k@outlook.dk.

Bestyrelsesmedlem

Kaj F. Jørgensen, tlf. 4027 7254

mail: kajf354@gmail.com.

Bestyrelsesmedlem

Uffe Fabrin, tlf. 2330 7191

mail:

Suppleant

Willy Anderskov Nielsen, tlf. 2851 4127

mail: willy@munkebo-borger.dk 


Bestil guide/formidler:

mail: fam.jesels@gmail.com

SMS: 40 14 05 33

 

Bliv medlem af Munkebo Bakkes Venner

Kontingent pr. år:

Enkelt person:                     70 kr.

Husstand:                            100 kr.

Mobile Pay:   20 15 11 71 eller

foreningens konto: 2377 6291847518

 

Samtidig med betaling sendes en e-mail til ufin@mail.dk, hvor vi beder om navn adr. mail og tlf. 

læs mere om Munkebo Bakke på          www.munkebo.dk

Vi håber mange vil støtte op om vores allesammmens unikke Bakke i Munkebo.


Munkebo Bakke før og nu

Munkebo Bakke har en af Fyns allersmukkeste udsigter. Det har været et yndet udflugtsmål gennem tiderne - og er det stadig, hvor man nyder den medbragte madkurv eller kaffen, mens man beundrer den fantastiske udsigt og mærker historiens vingesus.

Munkebo Bakke blev dannet i istiden af materialer fra Kertinge Nor, da isen standsede ved Bakken. Smeltevandet dannede Odense Fjord.

I Vikingetiden havde Bakken en meget stor strategisk betydning som vagt-post for den tætte bebyggelse rundt om Kertinge Nor og Kerteminde Fjord, hvor især vikingebyen Ladby nød godt af beskyttelsen, som vagtposterne kunne give, med bavnebål. På lang afstand kunne man se vikingeskibe med dragehoveder (krigsskibe) komme sejlende i Odense Fjord eller Storebælt og tage sine forholdsregler.

Udgravninger og detektorfund har vist, at der har været permanent bebyg-gelse siden jernalderen, som har været indhegnet af palisader på toppen af Munkebo Bakke. Der er fundet spor af en kæmpestor hal fra yngre jernal-der, Trelleborghuse og grubehuse fra vikingetiden. Store sten markerer, hvor husene har stået. Det har været et prestigebyggeri, der er en konge værdigt, så hvem ved, om der har boet en lokal vikingskonge på Bakken, som kan være begravet (og røvet) i gravhøjen på Ladby.

Tårnet på Loddenhøjen er bygget i 1993 til erstatning for det gamle udsigts-tårn fra 1890erne. Øverst på muren har den lokale kunstner Finn Bjørnholt lavet kakler, der viser, hvorfor Munkebo er verdens navle. Med stor skrift står de nære steder som Lindoe Port of Odense og Kølstrup Kirke, mens de fjernere steder som f.eks. Mexico står med lille skrift. 


  Besøg Munkebo Bakke

  Det er gratis at besøge Munkebo Bakke. Tårnet med den fantastiske udsigt er altid åbent (der ikke er nogen dør)

  Bestil rundvisning/formidling med historiefortælling a ca. 1 time:

  Formand Jesper Bahne: fam.jesels@gmail.com eller 40 14 05 33


  Pris på bestilt rundvisning op til 10 personer 200 kr.

  Ved større grupper aftales pris.

  Evt. også  mulighed for bestilling af kaffe/ te med kage.

  Billedgalleri fra tidligere begivenheder

  Indvielse af Infohus 13. september 2020.

  Aktivitetskalender