Munkebo Bakkes Venner


Hjemmeside   for

Munkebo Bakkes Venner

Om Munkebo Bakkes Venner

Foreningens formål er at passe på det kommunalt ejede unikke kultursted – hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet.

Området skal fortsat være et sted, hvor man i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader rundt, og hvor der informeres om industribyen Lindøs begyndelse og om Munkebo Bakkes spændende historie – ik-ke mindst efter der de sidste år er fundet spændende arkæologiske beviser fra bl.a. fra jernalder- og vikingetiden.

Foreningen

Bestyrelsen

Formand

Helge Krog Rasmussen, tlf. 4081 9730

mail: 

Sekretær

Inge Fabrin, tlf. 2020 2358

mail:

Kasserer

Niels-Jørn Kirkebæk, tlf. 2015 1171

mail: nj-k@outlook.dk.

Bestyrelsesmedlem

Kaj F. Jørgensen, tlf. 4027 7254

mail: kajf354@gmail.com.

Bestyrelsesmedlem

Uffe Fabrin, tlf. 2330 7191

mail:

Suppleant

Willy Anderskov Nielsen, tlf. 2851 4127

mail: willy@munkebo-borger.dk 


Bestil guide/formidler:

mail: fam.jesels@gmail.com

SMS: 40 14 05 33

 

Bliv medlem af Munkebo Bakkes Venner

Kontingent pr. år:

Enkelt person:                     70 kr.

Husstand:                            100 kr.

Mobile Pay:   20 15 11 71 eller

foreningens konto: 2377 6291847518

 

Samtidig med betaling sendes en e-mail til ufin@mail.dk, hvor vi beder om navn adr. mail og tlf. 

læs mere om Munkebo Bakke på          www.munkebo.dk

Vi håber mange vil støtte op om vores allesammmens unikke Bakke i Munkebo.


Munkebo Bakke før og nu

BAKKEDRAGEN et smukt vikingelegeskib på Munkebo Bakke

    

         …. med en fantastisk udsigt over Kertinge Nor.                                           og hvor man  kan man lege viking i et rigtigt vikingeskib

I vikingetiden var Kertinge Nor et godt beskyttet område med en sejlspær-ring på overgangen mellem fjord og nor. Den sejlspærring sikrede, at kun lokalkendte sejlere kunne føre deres skibe ind i bunden af Kerteminde Fjord.

Sejlspærringen  bestod af pæle nedhamret i fjordbunden og kun en enkelt smal passage lod skibe komme igennem.

Men hvad skulle dette forsvar beskytte?

Ladbykongens grav og tusindvis af detektorfund viser at området omkring Kerteminde Fjord var tæt bebygget i yngre jernalder og vikingetid, og at folk højt placeret i samfundet færdedes her.

For få år siden fandt arkæologer spor efter en halbygning på Munkebo Bak-ke, den må have været bosted for en vigtig slægt.

I Kertinge Nor er der flere steder langs kysten, hvor vikingetidens skibe let kunne trækkes op eller ligge for anker.

På sådanne steder opstod der ladepladser, hvor man læssede varer og hand-lede, og hvor håndværkerne holdt til. Kontrollen med denne handel og håndværk var sikkert en af forklaringerne på, at man lavede sejlspærring i Kertinge Nor.

En anden mulighed er, at Kertinge Nor var velegnet som flådehavn. Det be-skyttede farvand, hvor saltindholdet ikke er så højt, var en oplagt vinter-havn for vikingetidens store flåder. Ladbykongen og stormanden på Munke-bo Bakke var med stor sandsynlighed flådekonger, der baserede en del af deres magt på vikingetogter.

Da Harald Blåtand anlagde ringborgen Nonnebakken ved Odense havde han også brug for en havn til flåden, det kunne være Kertinge Nor. Den indre del af Odense fjord er ikke særlig dyb og var vanskelig at besejle også for vikin-getidens lavtgående skibe.

Med lidt fantasi kan man nemt forestille sig en flåde af vikingeskibe, når man i dag nyder udsigten over Kertinge Nor.

På Munkebo Bakke Kan du nyde En af Fyns smukkeste udsigter – fra tårnet kan du se milevidt omkring  - ved borde kan du spise din medbragte mad og området har infohus og tavler i området, der fortæller den spændende historie.

Det er muligt at bestille guidet fortælling - Ring på Nr. 4014 0533 ell. send SMS med oplysning om telefonnr.og navn.

  Besøg Munkebo Bakke

  Munkebo Bakke er absolut et besøg værd og den unikke oplevelse er gratis.

  Fyns smukkeste udsigt – nyd det fra Bakken og oppe fra tårnet, der er 58 m over havets overflade – eller sæt dig op i vikingeskibet – der er en kopi af Ladbyskibet -  og drøm, at du sejler på togt i verden – du kan også fordybe dig i de mange plancher ved de markerede vikingefund og ikke mindst i in-fohuset, hvor Bakkens historie bliver illusgtreret. I infohuset findes der toilet med handicapvilkår.

  Bakken har mange borde/bænke, hvor du kan nyde din medbragte mad eller kaffe i de smukkeste omgivelser, mens børnene leger i vikingeskibet eller leger i labyrinten.

  Det er muligt at bestille guidede ture:

  Kontakt: Jesper Bahne 40 14 05 33. 

  Pris 20 kr. pr. person, dog minimum 200 kr.

  For busselskaber eller større grupper har vi et tilbud, der kombinerer Mun-kebo Bakke og Munkebo Miniby.:

  Kontakt: Munkebo Bakke: 40 14 05 33 ell. Minibyen: 24 62 56 97

  F.eks. ved 50-60 personer deler vi gruppen i to, der så starter hver sit sted og efter ca. 30-45 min. bytter. Munkebo Miniby ligger kun ca. 300 m fra Munkebo Bakke.                                                                                              Pris 600 kr. pr sted ( i alt 1200kr. begge steder)

  I dette forløb får man spændende fortælling om Gl. Munkebo by – Lindø-værftets historie og  Munkebo Bakkes historie om vikingefund og hvor man oplever den smukkeste udsigt fra tårnet og hører solstrålehistorien om Odense Havn, det tidligere Lindøværft, som kan ses fra tårnet.

  Se mere på www.munkebo.dk – under Munkebo Bakke.

  Billedgalleri fra tidligere begivenheder

  Indvielse af Infohus 13. september 2020.

  Aktivitetskalender