Munkebo Røde Kors


En gruppe under

Munkebo Kulturhus


Røde Kors i Danmark

I Danmark arbejder Røde Kors for at bryde ensomheden gennem ska-belse af netværk og sociale fælles-skaber.

Ud fra Røde Kors' omfattende pro-gram, har lokalafdelingen valgt at koncentrere sig om nørkling, første-hjælpskurser, tøjindsamling, Fjor-dens Dag, landsindsamlingen, jule-hjælp og underholdning på pleje-hjem i december.

Kontakt

Bestyrelse 

Formand Henning Rasmussen        

Tlf. 2460 5272 Mail: gronningen35@live.dk   

Næstformand Mia Winther          

Tlf. 2345 3108 

Kasserer Bjarne Christensen            

Tlf. 2113 8225 

Nørkler Munkebo Ina Rasmussen  

Tlf. 6597 5083 

Nørkler Munkebo Karen Dixen           

Tlf. 4018 4200 

Suppleant Anne Martha Lydersen

 

Førstehjælp

Ingrid Simonsen          

Tlf. 2440 7374 Mail: ibsimon@rodekors.dk  

 

Konsulenter

Per T Sørensen               Tlf. 2515 1479 

Anni Brejnholt                  Tlf. 3529 9531 

Aktiviteter

Røde Kors Kerteminde-Munkebo indkalder til

ordinær generalforsamling,

mandag 28. februar kl. 14.00 i Kulturhus Fjorden, Kerteminde.

 

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Beretning om afdelingens virksomhed
   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   4. Afdelingens planer for de kommende år
   5. Indkomne forslag

6. Valg

a. Formand

b. Medlemmer af bestyrelsen (Ina, Karen og Henning)

c. Suppleant(er) Marta Lydersen

d. Revisorer

7. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen 24. februar 2020.

Nørklerne fik ros på generalforsamling.

Læs mere her.

Nørkling

i Kerteminde 

OBS! Nyt lokale: Kricketklubbens klubhhus, Vejlevangen 22, Kerteminde.

Onsdag i lige uger kl. 13.30 – 16.00.

Henvendelse: Mia Winther, tlf. 2345 3108

i Munkebo i Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, Munkebo

Mandage kl. 9.00 – 12.00 

Henvendelse: Ina Rasmussen, tlf. 6597 5083

Såvel i Kerteminde som i Munkebo er fremmøde afhængig af myndighedernes udmelding.

Hjemmenørkler

henvendelse til Mia Winther eller Ina Rasmussen, der også udleverer garn.

Alle færdige "nørklerier" bringes til genbrugsbutikken i Ullerslev, som sørger for den videre forsendelse.


Førstehjælps- og hjertestarterkurser 

med dygtig og erfaren instruktør


Tøjindsamling

Indsamlings-containere er placeret i Munkebo på følgende adresser:

Genbrugspladsen, Rema 1000 og Fakta. Containerne tømmes 2

gange om ugen af genbrugsbutikken i Ullerslev. 


Fjordens Dag på Boels Bro i Munkebo

Første søndag i september kl. 10.00 – 16.00

Henvendelse: Henning Rasmussen, tlf. 2460 5272

 

Landsindsamling første søndag i oktober kl. 10.00 – 14.00. 

Indsamlingslederne sidder på Kerteminde Skole og i Munkebo Kulturhus 

Henvendelse: Henning Rasmussen, tlf. 2460 5272

 

Julehjælp

organiseres i samarbejde med Plads til alle, Red Barnet, Frimurerlogen og Menig-hedsrådet i Munkebo. 

Henvendelse: Henning Rasmussen, tlf. 2460 5272.


Underholdning på plejehjem i december

Røde Kors Kerteminde - Munkebo står for underholdning og kaffebord for Ons-dagsklubben på Fjordly i december måned.

Henvendelse til Ina Rasmussen på tlf. 2143 5492.