Munkebo Biblioteks Venner

Foreningens formål er at være støtteforening for Munkebo Bibliotek og derigennem at arbejde for eksistensen og styrkelsen af Munkebo Bibliotek som et kulturelt centrum for Munkebo og omegn.


Følg os også på Facebook

Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner

En gruppe under

Munkebo Kulturhus

Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner

Forhistorien

I løbet af 2014 opstod ideen om en forening: ”Munkebo Biblioteks Venner” som støtteforening for Munkebo Bibliotek..

En arbejdsgruppe blev samlet og via møder med repræsentanter for Kerteminde Biblioteks Venner og Langeskov Biblioteks Venner blev interessen yderligere skær-pet.

Arbejdsgruppen har desuden afholdt en række forberedende møder, hvor der bl.a. er udarbejdet forslag til vedtægter til forelæggelse på en stiftende generalforsam-ling.

En ansøgning til Kerteminde Kommune i forsommeren 2015 resulterede i, at den ny forening blev tildelt et etableringstilskud på 5.000 kr.

Den oprindelige arbejdsgruppe havde følgende deltagere:

Annegrete Gaarde, Annie Østergaard Pedersen, Bente Køster, Egon Gaarde, Hans Rye, Janne Normann, Judith Lynggaard, Klaus Steensgaard, Lars Pedersen, Lise-lotte Nielsen, Maria Dejgaard Granstrøm, Vibeke Wagner, Willy Anderskov og Bjarne Dambro.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt mandag d. 28. september 2015 i Munkebo Forsamlingshus.

Her godkendte forsamlingen de udarbejdede forslag til logo og vedtægter, og der blev valgt en bestyrelse på 5 personer, som efterfølgende konstituerede sig som følger:

Annegrete Gaarde (formand), Poul Tørnquist (kasserer), Dorte Møller (sekretær), Liselotte Nielsen (bestyrelsesmedlem), Bente Køster (bestyrelsesmedlem), Lisbet Munk-Hansen (suppleant).

Referatet fra den stiftende generalforsamling kan læses her.

Sådan bliver du medlem

Alle interesserede er velkomne til at støtte foreningen ved at blive medlem af Munkebo Biblioteks Venner.

 

Kontingent for 1 år:

Enkeltpersoner     100,00 kr.

Husstand                150,00 kr.


Indmeldelse kan ske ved at maile til m.bib.venner@gmail.com 


Derpå får du en mail med betalingsoplysninger. 


Når betaling er registreret vil du modtage et medlemskort.


Evt. spørgsmål kan stilles på m.bib.venner@gmail.com.

 

På forhånd tak.

Her finder du

kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer:

Formand: Agnete Søgård Hansen (mofamonete@gmail.com) Mobil: 52 90 33 08

Kasserer: Liselotte Nielsen (lotte@munkebo-borger.dk)

Mobil: 27 42 28 43

Sekretær: Egon Gaarde (gaardeegon@gmail.com)

Mobil: 40 16 05 36

Bestyrelsesmedlem: Finn Ravn (Finn.ravn@hotmail.com)                       Mobil: 22 10 41 31

Bestyrelsesmedlem: Maria Fischer (ia1950@hotmail.com)

Mobil: 61 28 62 27

Suppleant: Aase Ejlertsen (aaseejlertsen@gmail.com)

Mobil: 51 33 92 09


Her kan du læse foreningens vedtægter.

Læs Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2022

Nyt fra bestyrelsen efter en veloverstået ordinær generalforsamling

Munkebo Biblioteks Venner havde sin første ordinære generalforsamling onsdag d. 16. marts.

Her oplyste formanden Annegrete Gaarde, at foreningen efter sin stiftelse nu har knap 50 medlemmer.

Der var stor interesse for det udvalgte emne – læsegrup-per. Her var Lucy Bergstrøm fra Kerteminde Biblioteks Venner rigtig gavmild med at fortælle om sin erfaring med de læsegrupper, som de har i Kerteminde.

Efter indlægget var der en livlig debat og flere spørgsmål til Lucy Bergstrøm.

Mændene var i stærkt mindretal, og viste ikke den store interesse for at deltage i læsegrupper, hvorfor de fremmødte mænd måtte indkassere drillende bemærknin-ger.

Lucy Bergstrøm kunne dog fortælle, at der almindeligvis kun er få mænd i de ned-satte læsegrupper.

Der var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år samt valg af 1 bestyrelsessuppleant.

Judith Lynggaard og Annie Østergaard Pedersen blev valgt ind som bestyrelsesmed-lemmer, og Lisbeth Munk-Hansen blev valgt ind som bestyrelsessuppleant.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år - altså ved på den stiftende gene-ralforsamling i 2015 - er Annegrete Gaarde, Liselotte Nielsen og Bente Køster.

Kurt Skyggelund er valgt som intern revisor, og Hans Rye er valgt som 1. revisorsup-pleant.

Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på planlægningen af efterårsprogrammet og på etablering af  læsegrupper.

Aktiviteter

Baggårdspumaen skabte fuldt hus.

Af Henning Rasmussen


Munkebo Kultur- og Bibliotekets Venner havde engageret Kim Leprévost, Tom Due og kapelmester Ulf Starup til at synge Otto Brandenburgs sange og fortælle om hans liv. Det var en spændende, sprudlende og humørfyldt oplevelse om Danmarks første og største teenageridol, især for teenagepi-gerne, der var vilde med den høje flotte fyr.

Læs hele anmeldelsen her.

I skyggen af det nye jerntæppe.

Af Egon Gaarde


Ruslands invasion af Ukraine begyndte den 24. februar 2022. Invasionen fik store konsekvenser for landene, der havde grænse mod Rusland. Disse kon-sekvenser blev belyst af journalisterne Anne Haubek og Thomas Ubbesen til et velbesøgt foredrag i Troelskærsalen i Munkebo tirsdag aften den 16. maj 2023, hvor arrangørerne var Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner.

 

Vi fik historien fortalt gennem de mennesker journalisterne havde mødt på deres lange rejse fra Ishavet til Sortehavet. Startende i Nordnorge – Kirke-næs – og sluttende i Odesa ved Sortehavet.

Læs hele anmeldelsen her.

En aften i selskab med forfatter Rachel Röst.

Af Egon Gaarde


Den 19. januar 2023 en kold vinteraften havde et pænt antal interesserede fundet vej til Munkebo Bibliotek for at høre forfatteren Rachel Röst fortælle om sin autofiktive roman Grundvold. 70% af bogen er sande fortællinger, de resterende er opdigtede.

Læs hele anmeldelsen her.

Safari fra Helvede - foredrag med Tom Buk-Swienty.

Af Egon Gaarde


Tom Buk-Swienty levede fuldt ud op til sit ry som en glimrende fortæller, da han i Munkebo Kulturhus den 29, november 2022 fortalte historien om Nis Kock og søn-derjyderne, der i 1. Verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika.

Læs hele anmeldelsen her.

Spil dansk - fællessang i Munkebo 2022.

Af Egon Gaarde


Det var Munkebo Koret og Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner, der stod som arrangører af denne traditionelle dag.

Spil Dansks første år var 2001, men faktisk fødes ideen til "den danske Musiks Dag" allerede i 1941.

Direktør J. Ravn-Jonsen - Kodas grundlæggende og bærende kraft gennem mange år, har blandt andet udtalt, som begrundelse for denne musik dag:

”Og - så skulde Dagen jo helst åbne Folkets Øren for den store og livgivende Kulturkilde, det ejer i den danske Musik og dens Skabere".”

Læs hele anmeldelsen her.

Forrygende festlig kabaret/revy.

Af Egon Gaarde


Publikum var med fra starten og sang oplagt med på om-

kvædet, da Liselotte Krogager og Jan Schou trådte ind på

scenen og sang "Av, det var en værre én", som Volmer-Sø-

rensen og Chr. Arhoff for ca. 30 år siden til morgenlytter-

ne i udsendelsen 'På´en igen'.

Læs hele beretningen her.


Spændende besøg hos Jens Galschiøt.

Af Egon Gaarde


Søndag den 18. september var der arrangeret besøg i Jens Galschiøt værksted i Odense. Og det blev en spændende og interessant oplevelse for de deltagende.

Vi fik ikke blot set de fantastiske skulpturer, men hørte også om tilblivelsesprocessen af disse.

Læs hele beretningen her.


Længe leve Liva

af Henning Rasmussen


Munkebo Biblioteks venner havde inviteret Liselotte Krog-

ager med pianist Ulf Strarup til at underholde i Munkebo

Kulturhus med sange af en af Danmarks største revystjer-

ner, Liva Weel.

Læs hele anmeldelsen her.

Spil dansk - fællessang i Munkebo 2021.

Af Egon Gaarde

Torsdag 28. oktober havde Munkebo Koret og Munkebo Biblioteks Venner arrangeret en herlig eftermiddag med sang og musik som forspil/optakt til Spil Dansk Ugen.

Formanden for Munkebo Biblioteks Venner Agnete Søgård Hansen kunne byde velkommen til ikke mindre end en verdenspremiere på Munkebo Bibliotek. Det var nemlig første gang, at der i det nye bibliotek var skabt rum til koncerten, hvor de fremmødte knap 100 fik en dejlig oplevelse.

Læs hele anmeldelsen her.

Tysklandsarbejderen Frederiks valg.

af Egon Gaarde


Munkebo Biblioteks Venner havde i anledning af 100 året for Genforeningen inviteret forfatteren Linda Lassen til at fortælle om bogen ”Tysklandsarbejderen” og sit forfatterskab.

Det blev for de 25 tilhørere en meget interessant og spændende oplevelse at høre den i Odense opvoksede forfatter fortælle om sig selv og bogen Tysklandsarbejde-ren. 

Læs hele anmeldelsen her.


Spil dansk - fællessang i Munkebo.

Af Egon Gaarde

Munkebo Koret og Munkebo Biblioteks Venner havde arrangeret en herlig eftermiddag med sang og musik i anledning af Spil Dansk Ugen.

Mødesalen på Munkebo Bibliotek var godt fyldt med ca. 70 glade menne-sker, der alle bidrog til den festlige eftermiddag.

Læs hele anmeldelsen her.

Parat til at kæmpe for Munkebo Bibliotek

Af Kim Jørstad. Artiklen er gengivet med tilladelse fra Kerteminde Netavis.

  Munkebo Bibliotek er på flere måder et flagskib

  for bibliotekerne i kommunen.

  Biblioteket er velindrettet og både smukt og funk-

  tionelt. Der er også plads til kulturelle arrangemen-

  ter, mødelokale til foreninger og frivillige og et lo-

  kale  med gode arbejdspladser til personalet.

  Alt det, Munkebo Biblioteks Venner gerne vil kæm-

  pe for at bevare.

  Læs hele artiklen her.

  Et spændende liv til søs fra dæksdreng til kaptajn

  af Egon Gaarde


  Små halvtreds var mødt op for at høre Kaptajn Jens Christi-

  an Christiansen fortælle om sine oplevelser til søs. Et arran-

  gement som Lindø Dag, Munkebo Biblioteks Venner og Lo-

  kalhistorisk Forening havde taget initiativ til.

  Læs hele anmeldelsen her.


  Grønlands musikhistorie

  Af Egon Gaarde

  Munkebo Biblioteks Venner afholdt lørdag eftermiddag 21. september 2019 på biblioteket et musikalsk foredragsarrange-ment om Grønlands musik-historie ved en oplagt Christian Søgaard.

  Vi startede selvfølgelig med en  grønlandsk sang

  og heldigvis oversat til dansk.

  Hvem var klar over, at der allerede 2000 år f. kr.

  var åndemanersange, sangkampe som var en

  gentlemanagtig måde afgøre en uenighed mellem

  2 mænd. I stedet for slagsmål blev man udfordret

  på at lave en sang, hvor man kunne verbalt tilsvine

  sin duellant. Når man så mødtes året efter gjaldt

  det om at få så mange  tilhængere over på sin

  sang, så man vandt.

  Der var kælesange, som var sange som anvendtes

  til at trøste børn, konebådssange m. m. fl.

  I hvalfangertiden (1500 til 1721) kom europæerne

  og tilførte violiner og folkedans – Kalattuut, grønlandske danse.

  I Kolonitiden (1721) forbød man trommesangen. Det var det år, hvor Hans Egede arbejdede på at kristne den grønlandske befolkning. Og i 1761 fik man en grønlandsk salmebog. Men den grønlandske sangskat viser sig bl. a. ved, at når man er samlet i kirken for at synge salmer, så synger man disse sange, indtil en observatør råber:”Nu kommer præsten”, så slår man straks over i salmerne. Hans Egede måtte også bruge en sæl i stedet for et lam i sin kristning af grønlænderne, da de ikke kendte til får.

  I 1733 til 1900 bragte Herrnhutterne flerstemmig sang, harmonium og blæseinstrumenter til Grønland.

  I 1907 kom den første grønlandske koralbog (nodebog). Inden da havde man øvet sig på gehør.

  Under 2. Verdenskrig var Danmark afskåret fra Grønland. Amerikanerne fik baser og medbragte hawaiimusik og countrymusik. Det blev en lidt sær-præget grønlandsk variant.

  I 1953 ophæves kolonistatus og der sker en centralisering i større byer. Der skal tales dansk i skolerne og der bliver sat strøm til musikken og der pro-duceres plader med grønlandske musikere.

  I 1971 til 1979 er en fremvækstperiode for hjemmestyreidéerne. Musikken er kulturbærer for det grønlandske sprog. Og i 1973 kommer der gang i grølandsk rockmusik.

  Grønlands svar på Birte Kjær er Rosaville, som solgte flere end 10.000 cd´ere.

  Der indspilles plader med grønlandsk musik fra trommedans, kalattuut, rockmusik og grønlændernes glæde ved musik viser sig bl. a. ved afholdelse af sommerstævner. Også canadiske stortrommer deltager lejlighedsvis. Og hvor der også synges strubesang.

  Alt dette blev ledsaget af smagsprøver ved afspilning af  diverse sange, musik og nogle fremført af Christian både på tromme og på harmonika, og hvor flere af de deltagende vuggede med på melodierne og sangene.

  Et brag af et foredrag der selvfølgelig sluttede af med en grønlandsk dans, der efter min opfattelse  meget lignede og måske var en Rheinlænder Polka.                                                              

  TROELS TRIER  8. SEPTEMBER 2018

  - FESTLIG OG FORRYGENDE FORTÆLLER

  af Egon Gaarde

  Munkebo Biblioteks Venners arrangement hos Troels Trier var en kæmpe succes. Ikke mindre end 75 deltog og lod sig opsluge af Troels herlige for-tælling om sit 78 år lange liv.

  Først fortalte Troels om sin slægt, der alle havde kunstnergenet i sig. Han præsenterede sine Oldeforældre, som hang på væggen – og hermed var humoren, ironien sluppet løs, idet oldemoren var Mona Lisa, men olde-faren var god nok – Ernst Trier.

  Vi hørte om hans barndom i højskolemiljøet,  hvor børnene havde frie tøjler, og han undrede sig over, at han overlevede barndommen. Da hans forældre havde besluttet, at han skulle skifte skole til folkeskolen, gik han hjemmefra med et helt rugbrød som proviant. Minsandten om han ikke blev efterlyst i radioen.

  Som kunstner debuterede han i 1961. Han mødte kunstmaleren Jean Logie, datter af en spansk campingejer, som han blev gift med. Han lærte det isolerede Spanien under Frankos diktatur at ken-de.  Alt var billigt – kaffe med cognac kunne fås for 6 øre og en luder for 8 kr. På en biltur fra Danmark til Spanien døde Jean Logie som følge af en trafik-ulykke.  Hun havde udvist stort talent som maler, og havde også udstillinger på Charlottenborg. Vi så et af hendes store malerier  forestillende en spansk bjergby.

  Da Troels ikke rigtig kunne få økonomi i sine ma-lerier slog han sig på keramik. Her mødte han Hannelene Meinild, som han fik et barn med. Hannelene og datteren skulle imidlertid ud efter siv til nogle af de store keramik krukker, og her mister de livet ved druknedøden i 1968 i Gyrstinge sø.

  Så møder han Dea Trier Mørch og Ole Finding i kunstnerkollektivet RØDE MOR. Troels fortæller om Vietnamkrigen og om tiden med politisk kunst. En tid som de fleste i forsamlingen jo genkendte. Vi så eksempler på nogle af de politiske plakat kunstværker. Troels fortalte, hvordan han forsynede kollektivet med tekst og musik. Da det ikke var politisk acceptabelt at tjene penge på sin politiske kunst, hvor pengene gik til en fond, som ved et kup blev overtaget af personer, der drak pengene op.

  Så begyndte gruppen at arbejde sammen med Erik Clausen og Leif Syl-vester Petersen – Clausen og Petersens gadecirkus. Her trak man fulde huse og optrådte i store fora.

  Nogle Røde Mors række af grammofonplader blev vist frem og kommen-teret.

  Efterhånden var tiden løbet fra Røde Mor, som stoppede i 1978.

  Undervejs fik vi Troels på keyboard sangen ”Ta´ på landet”  som gjorde ham landskendt, som bindegal mandschauvinist iført hvid smokingjakke, sort butterfly og læderflyverhjelm. Vi måtte dog nøjes med Troels i ternet skjorte og cowboybukser – men alle sang med på omkvædet:

  ”Jeg er på rekreation

  og jeg vil ikke bytte for en million

  det er så skønt at vær´ på landet

  det er så dejligt at vær´ ved vandet”

  Den anden sang vi blev beriget med var sangen som han sang sammen med Rebecca Brüel ”Bøf med løg”

  ”Jeg vil aldrig aldrig glemme

  Første gang jeg hørt’ din stemme

  Du sa’ Bøf – bøf med løg.

  Det var dengang jeg server’d i Smørumnedre Cafeteria

  Bøf – bøf med løg.

  Og du så på mig og spurgte: ”hvad er dagens ret i dag”

  Og jeg svared’ med de tre små ord, de var som sukker da du sa’:

  Bøf – Bøf med løg.

  Med kartofler og med spejlæg og med sovs og syltetøj.

  Og jeg sa’ de bøffer de bedste bøffer jeg har smagt

  Og så vidste jeg, at vore hjerter slog i samme takt….

  Ja, så hver gang jeg nu ser dig er det som en stemme si’r mig:

  Bøf – bøf med løg

  Og når du lisså langsomt sænker blikket, ved jeg hvad du tænker.

  For jeg tror at der i danske hjerter inderst inde bor

  Noget smukt som kan siges ganske enkelt med de tre små ord:

  Bøf – Bøf med løg”

  -Og vi sang med så godt vi nu kunne.

  Det var i perioden fra 1982 han sammen med Rebecca Brüel startede sit musikalske comedyprojekt.

  I 1998 blev Troels økologisk landmand, med høns og æg i lange baner og leverandør til prominente steder som Faldsled Kro. Men til sidst, blev det for anstrengende. Og han viste et maleri af en træt mand, hvis hoved var et krakeleret æg , og heldigvis genoptog han maleriet og holder nu jævnlige udstillinger.

  Stor tak for en herlig oplevelse i Troels Triers atalier. Hvor vi sluttede af med at se mange af hans malerier og litografier. Og flere faldt også i publikums smag og blev købt!


  VIGGA BRO OG KINGO´S SWING BAND

  FALDT I PUBLIKUMS SMAG

  Af Egon Gaarde


  Lørdag eftermiddag 24. marts havde Munkebo Biblioteks Ven-ner inviteret til en herlig kombination af  historiefortællinger af Vigga Bro og jazz af det huskendte Kingo´s Swing Band.

  Bandet består af Kim Kingo – trompet & voal, Erik Højrup – piano & vocal, Niels Chr. Res-ting – Trommer og Mogens Westermark – bas & vocal.

  Vigga Bro (80 år) er kendt som skuespil-lerinde, instruktør og historiefortæller. Denne eftermiddag mødte vi en særdeles levende Vigga Bro, som i den grad var i bevægelse, når Bandet spillede sine kendte jazz melodier. Mange af de i toppen grå tilhørerer misundte Viggas lette bevægelser, og hvor ubesværet hun trådte op på scenen – der havde et ca. 60 cm højt trin.

  Kingo lagde ud med 'Pennies from Heaven' komponeret i 1936 af Arthur Johnston og med Kim Kingos oversættelse, var stemningen lagt til en underholdende eftermiddag med herlig kon-takt mellem udøvende og publikum.

  Herefter startede Vigga Bro sin fortælling om ”De første i Verden” – hvor de forskellige menneskelige egenskaber møder hinanden og som ender med forklaringen på, hvorfor ”Galskaben” ikke kan få ”Kærligheden”.

  Vigga Broe berettede levende om sin første forelskelse i Knud Rasmussen – den store polarforsker og opdagelsesrejsende. Hun mente hun helt bestemt mødte ham i Fredericia, hvor Vigga havde sin barndom. Vigga cyklede som niårig flere gange forbi sin store kærlighed, uden han dog til Viggas store fortrydelse bemærkede hende. Senere fandt Vigga dog ud af, at det ikke kunne være Knud Rasmussen for han døde i 1933, og Vigga blev først født i 1937.

  Vi fik også en fortælling fra Viggas skoletid, hvor særlig en lærer slog de hårdeste lussinger, og som især gik ud over en klassekammerat, Harry Stubbemarken, som i dag ville have mange bogstaver på sin diagnose.

  Så blev eventyret – vi er jo på Fyn – Prinsessen med Guldbol-den fortalt, så levende, at publi-kum lyttede så intenst med, at man kunne høre, hvis en knap-penål faldt til jorden. Vigga havde ingen mikrofon, men alligevel kunne alle høre hende, for hendes kropssprog og ord flød ud over scenekanten. Imponerende optræden. Her så man virkelig skuespil-lerindens kunst.

  Ind i mellem spillede Kingos jazzband og publikum sang flere gange med på de kendte sange.

  Vigga sluttede af med at fortælle om Søren Pinds henvendelse til Vigga. Han ønskede Viggas medvirken i forbindelse med Gefion-Springvandets indvielse efter en større vedligeholdelse af de tærede rør, som havde medført, at springvandet ikke havde virket.

  Vi fik den fantastiske fortælling om Gefion, en nordisk gudinde, som udpløjede Sjælland fra Sverige og efterlod søen Mälaren. Hun var associeret med jomfruelighed, og optrådte som en af gudinden Friggs terner. Hun menes at have været en frugtbarhedsgudinde, som i særlig grad var til-knyttet Danmark. Vi hørte om Sveakongen Gylfe, som i morgengave gav hende plovretten. Så tog hun til jotnernes land, hvor hun med Jotun fik fire sønner. Dem omskabte hun til okser, spændte dem for ploven, og som bekendt blev det pløjede jord fra Skåne til Sjælland. Hvor Gefion bosatte sig i Lejre med sin mand Skjold, søn af Odin.

  På opfordring afsluttede Kingo´s Swing Band med 'What A Wonderful World' og publikum sang med: ” I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, And I think to myself what a wonderful world, I see skies of blue and clouds of white..."

  Og vi kunne alle sige; Hvilken dejlig eftermiddag i Munkebo Kulturhus.


  Foredrag om mønsterbryderen Jeppe Aakjær - torsdag 3. no-vember i Munkebo Kulturhus.

  150 året for Jeppe Aakjær fødsel har inspireret Jeannet Ulrikkeholm til  et foredrag  med musikalske indslag og syng med på få af de kendte digte såsom: Jens Vejmand, Stille hjerte sol går ned og Jeg bærer med smil min byrde m. fl.

  Jeannet Ulrikkeholm fortalte levende om det hårde liv blandt de konservative bønder i området ved Skive, hvor der ikke var sket ændringer i levevisen i 1000 år!

  Jeppe Aakjærs liv som” jorddreng” blev levende beskrevet. Det var hårde tider under Tyendeloven, der først blev afskaffet i 1921 og afløst af en ikke meget bedre Medhjælperlov.

  Vi hørte om Jeppe Aakjærs hårde liv som dreng, hans højskole-ophold og senere optagelse på Blågård Seminarium. Jeppe Aakjærs lyst til at holde foredrag, hans politiske overbevisning fra at være Radikal til at blive Soci-aldemokrat. Trods gentagne opfordringer ønskede han dog ikke at blive valgt til tinge.

  Han havde også et helt specielt forhold til komponisterne, som gav nogle af hans digte melodi. Især holdt han meget af Carl Nielsen.

  En rigtig god aften, som var velbesøgt.

  Et tilbageblik på foredraget ”Ladbytapetet på Tapetet”, onsdag d. 24. februar 2016
  Ved arrangementet d. 24. februar ’16 fik de fremmødte mulighed for både at lytte, at spørge og at røre ved tapetprøvekludene, medens Inge Svensmark fortalte om det 7 meter lange Ladbytapet. Også nogle af brodøserne havde lagt vejen forbi den aften og demonstre-rede, hvordan man på broderiramme broderer med de specielle Bayeuxsting, ligesom Ladbytapetets lokale plantefarverske også var til stede for at svare på spørgsmål. Tapetprojektet blev påbegyndt for seks år siden.


  Munkebo Bibliotek havde i anledning af foredraget stillet en af glasmontrerne i forhallen til rådighed for en lille særudstilling i hele februar måned om Ladbytapetet, som er en fortælling om, hvordan Ladbykongen kunne være kommet af dage forud for sin gravsættelse i Ladby for omkring 900 år siden, for man ved jo i store træk kun, at han blev gravsat i Ladby, at graven på et tidspunkt i fordums dage har haft besøg af uvedkommende, og at graven blev fundet i 1935 og efterfølgende udgravet.


  Tak til Inge Svensmark for en interessant aften, hvor de fremmødte også fik fortællingen om, hvordan hun som initiativtager til projektet på en rejse til Frankrig lod sig inspireret af det 70 meter lange Bayeuxtapet, der handler om slaget ved Hastings i 1066, for efterfølgende sammen med kunstneren Gudrun Heltoft at fremstille den tegning om Ladbykongen, som brodøserne ved hjælp af plantefarvet uldgarn nu fører over på hørlærred med Bayeuxsting.


  Et tilbageblik på foredraget ’’En anmelders bekendelser’’

  onsdag d. 20. januar 2016

  Vi glæder os i bestyrelsen over den store tilslutning til vores første arran-gement i Munkebo Biblioteks Venner, hvor omkring fyrre boginteresserede mødte op til litteraturanmelder Arne Mariagers foredrag.

  Vi fik alt det, som vi havde håbet på! Vi blev taget med på en spændende rejse ind i bogforlagenes og litteraturens verden.

  Vi fik en medrivende fortælling om de mange aspekter en boganmelder skal forholde sig til, når han står med en ny bog i hånden og skal fælde en retfærdig og samvittighedsfuld dom over bogens indhold og over dens forfatter.

  En stor tak til Arne Mariager, som med megen varme og humor sø-satte vores første arrangement i Munkebo Biblioteks Venner.

  Følg dette link for at se eller gense Arne Mariagers foredrag:

  ''En anmelders bekendelser”