Munkebo Skibslaug

En gruppe under

Munkebo KulturhusMunkebo Skibslaug

er oprettet med henblik på at klargøre, vedligeholde og sejle båden "Kristine", der ejes af DUI Munkebo.

Drift af båden sker i samarbejde med DUI.


"Kristine" af Munkebo

Forhistorien

I starten af 2012 overvejede Kerteminde Byråd at genoplive tidligere tiders sejlads med fjordbåd på Kerteminde Fjord/Kertinge Nor.

Virk og Gro-intiativet drøftede spørgsmålet, og her mente man, at Byrådets vurdering af økonomien i projektet ikke var realistisk, og valgte derfor at holde lav profil, ligesom Kertemindeegnens Museer havde gjort.

Der var til gengæld enighed om, at det kunne være et godt turistmæssigt tiltag, hvis der igen kunne komme til at sejle en fjordbåd, og blikket faldt på en redningsbåd, som DUI Munkebo havde fået foræret af Lindøværftet i 2005-06.

Båden havde aldrig været ude at sejle, men stod blot "opstaldet" bag DUI-huset på Fjordvej.

DUI blev kontaktet og stillede velvilligt båden til rådighed, og der blev samlet en gruppe interesserede under Munkebo Kulturhus, som var villige til at ofre noget knofedt på at få båden bragt i en brugbar stand.

De interesserede blev indkaldt til et "stiftende" møde 7. januar 2013, hvor Bjarne Dambro redegjorde for projektet, og herefter gik det egentlige arbejde i gang.

Bådens vej fra land til vand

Den første udfordring var at få båden transporteret fra pladsen bag DUI-huset til Kulturhuset, så der kunne blive arbejdet med den.

Da der er tale om en båd med en vægt på ca. 3 t, siger det sig selv, at det ikke er en genstand, man sådan lige flytter rundt med. Flere løsninger blev drøftet, men hver gang måtte "flyttefolkene" give fortabt.

Men (næsten) alt kan lade sig gøre, hvis viljen og fantasien er til stede, og med hjælp fra en entreprenørmaskine lykkedes det en forårsdag at få båden flyttet på plads ved Kulturhuset.

Her stod den så i cirka et halvt år, mens der blev arbejdet på den. Det mest spændende var, om den kunne få lov at være i fred for hærværk.

En gang imellem opholdt nogle unge mennesker sig i  båden, mens de spiste deres pizza og drak øl, men båden led ingen overlast.

Endelig, den 21. oktober, oprandt den store dag, hvor båden kunne komme i sit rette element. Endnu en gang var en entreprenørmaskine i sving, og efter en tur gennem byen, ligger "Kristine" nu ved Boels Bro. 

Så har båden officielt fået navnet "Kristine".

Det skete ved en festlig navngivning, lørdag 24. maj 2014 ved Boels Bro Havn i strålende solskinsvejr og i over-værelse af hen imod 200 mennesker.

Læs referatet og se billederne fra dagen her.

Her kan du læse historien om den ægte Kristine.


Munkebo Skibslaug

Det "stiftende" møde 7. januar 2013 viste, at der er en fast gruppe, som påtager sig at arbejde med "Kristine":

Fra Munkebo Kulturhus: Asger Larsen, Bo Pedersen Bro, Egon Gaarde, Kaj Lau, Palle Hansborg-Sørensen, Peter Christiansen, Torben Hansen og Willy Anderskov.

Fra DUI Munkebo: John Eriksen.

Fra Munkebo Havn: Kim Nielsen.

Munkebo Skibslaug holder fast møde den sidste torsdag i hver måned.

Herunder kan du læse referat af Skibslaugets møder.

Referat 7. januar 2013

Referat 22. januar 2013

Referat 5. marts 2013

Referat 11. marts 2013

Referat 10. april 2013

Referat 15. maj 2013

Referat 27. juni 2013

Referat 25. juli 2013

Referat 29. august 2013

Referat 12. september 2013

Referat 26. september 2013

Referat 24. oktober 2013

Referat 28. november 2013

Referat 2. januar 2014

Referat 30. januar 2014

Referat 27. februar 2014

Referat 13. marts 2014

Referat 7. april 2014

Referat 24. april 2014

Referat af stiftende generalforsamling 5. maj 2014

Referat 22. maj 2014

Referat 26. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. juli 2014

Referat 31. juli 2014

Referat 4. september 2014

Referat 9. oktober 2014

Referat af kommandostrygning 23. oktober 2014

Referat 5. februar 2015

Referat 26. februar 2015

Referat af generalforsamling 26. februar 2015

Referat 25. juni 2015

Referat 29. oktober 2015

Referat 30. november 2015

Referat af generalforsamling 25. februar 2016  Formandens beretning

Referat 31. marts 2016

Referat 9. juni 2016

Referat 22. september 2016

Referat 27. oktober 2016

Referat 16. februar 2017

Referat af ekstraordinært møde 23. februar 2017

Referat 30. marts 2017

Referat 27. april 2017

Referat af generalforsamling 27.4.2017  Formandens beretning

Referat 11. maj 2017

Referat 22. juni 2017

Referat 26. oktober 2017

Referat 16. november 2017

Referat 18. januar 2018

Referat 15. februar 2018

Referat 22. marts 2018

Referat 3. maj 2018

Referat af generalforsamling 3.5.2018   Formandens beretning

Referat 31. maj 2018

Referat 28. juni 2018

Referat 26. juli 2018

Referat 23. august 2018

Referat 6. september 2018

Referat 27. september 2018

Referat 8. november 2018

Referat 31. januar 2019

Referat af generalforsamling 28. marts 2019  Formandens beretning

Referat 3. maj 2019

Referat 27. juni 2019

Referat 23. januar 2020

Bestyrelsen i Munkebo Skibslaug består af:

  • John Eriksen, formand
  • René Knudsen, kasserer
  • Henning Rasmussen og Peder Christiansen, bestyrelsesmedl.

Egon Gaarde, der ikke er valgt som medlem af bestyrelsen, har indvilget i at fun-gere som sekretær.

Den stiftende generalforsamling godkendte desuden et forslag til vedtægter for skibslauget. Læs vedtægterne her.

VELUXFONDEN GIVER JAKKER TIL SKIBSLAUGET

Når "Vikingearrangementet" løber af stabelen lørdag 8. september 2018 ved Munkebo Havn, har Skibslaugets medlemmer forhåbentlig nået at få deres nye jakker.

Veluxfonden har ihvertfald været så venlige at imødekomme en ansøgning om 8.500 kr. til jakkerne.

Stor tak til Fonden for donationen.

ANLÆG AF YDRE ANLÆGSBRO VED MUNKEBO HAVN

Med stor velvilje fra diverse fonde m.fl., er det lykkedes at indsamle tilstræk-keligt med midler til anlæg af en "ydre anlægsbro" ved Munkebo Havn.

Broen skal primært anvendes ved anløb af Ladbydragen og Munkebo Skibs-laugs båd, Kristine.

Anløbsbroen forventes først at blive færdig efter sommerferien.

I denne oversigt kan du se, hvem der er involveret i projektet.