Ældreidræt

Velkommen i


Det kan vi tilbyde


Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00. 

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29


Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk


Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 11.00 - ca. 12.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83


Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.


Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik og badminton.


Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.

Tirsdagsbadminton
Ældregymnastik er altid velbesøgt
Stolegymnastik i Annekset
Generalforsamling 26.2.2019

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hygge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

 tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Ældreidræt, der midlerti-digt eller varigt ikke kan deltage i ældregymnastikken, men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kassereren eller

netbank 5390  0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Munkebo Ældreidræt holdt sommerafslutning

tirsdag den 4.6., hvor vi var samlet ca. 60 per-

soner i Multiparken.

Banjos var der med pølsevognen. Formanden

takkede gymnastik instruktørerne for sommer

halvåret.

Vi sang et par sange akkompagneret af Kurt

på guitar.


Program for 2. halvår 2024.

 

Januar:

Kontingent 200kr for 2024 betales kontant til kassereren

eller på konto nr.5390 0000664484.


August:

13.8. Start gymnastik og stolegymnastik hold 1.


15.8.  Nyt hold stolegymnastik hold 2 start.


September:

3.9.   Sommerudflugt. Se bilag på facebook og hjemmesiden.                                 Tilmeldingsfrist: 28. maj.


Efterår 2024:

Hjertestarterkursus, gæsteinstruktør og sangtime. Nærmere oplysninger følger.


10.12. Sidste gang gymnastik og stolegymnastik hold 1.


11.12.  Julefrokost kl. ? i Troelskærsalen.


12.12.  Sidste gang stolegymnastik hold 2.


2025


7.1.     Gymnastik og stolegymnastik hold 1 start.


9.1.     Stolegymnastik hold 2 start

 

Gymnastik:

Ledes af Lene, Else og Kirsten L.


Badminton:

Der spilles badminton i hallen hver torsdag klokken 10-12. Der er plads til flere.

Petanque:

Om vinteren spilles der petanque i hallen hver torsdag klokken 10-11. Om sommeren udendørs ved det lille hus.Munkebo Ældre Idræt mødes hver tirsdag kl 9.00 i Munkebohallen.

Der er gymnastik på halgulvet og stolegymnastik i Annekset.

Gymnastikken ledes af Else, Lene, Kirsten og Kirsten

Efter gymnastikken er der socialt samvær , hvor vi drikker en kop kaffe, synger en sang fra Højskolesangbogen og snakker.

Mød op til en prøvetime. Alle er velkomne.

Tilmelding til Seniorcamp 2024 er åben


Igen i år har vi fornøjelsen af at invitere seniorer fra hele landet til to sjove og aktive dage: Seniorcamp 2024 afholdes d. 26.-27. august i Fredericia Idrætscenter – og vi er klar til din tilmelding.

Programmet i år har fået tilføjet blandt andet Stolemotion, Bordtennis, og Glad Dans, men du vil også fortsat finde kendte idrætter som badminton, krolf, stavgang og en tur til Den historiske Minilandsby. Der er noget for alle.

Find hele programmet, praktisk information og tilmeld dig her: http://www.dai-seniorcamp.dk/

Bemærk, at hvis du ønsker at deltage, sker det for egen regning. Ældreidrætten giver desværre ikke tilskud.

 

Diverse