Munkebos historie

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Sogn på Østfyn er en del af Kerteminde Kom-mune og Region Syddanmark. Sognegrænsen var indtil 1.1.2007 identisk med grænsen for den daværende Mun-kebo Kommune.

Hovedbyen Munkebo, der ligger ca. 8 km. fra Kertemin-de og 14 km. fra Odense, har omkring 5.000 indbyggere.

Den nærmeste omegn udgøres af landsbyen Dræby og bebyggelsen Trællerup, der tidligere var en husmands-koloni. I takt med Munkebos udbygning er Trællerup imidlertid i dag smeltet sammen med Munkebos vestli-ge del.

Munkebos historie

 

Munkebo Sogn er et område rigt på histo-rie.

Masser af spændende og dramatiske til-dragelser fra de tidlige tider i Danmark, over Middelalderen med munkenes tilste-deværelse, svenskekrigene i midten af 1600-tallet og ikke mindst den nyere hi-storie, hvor hele Munkebo by blev omdan-net som følge af LindøVærftets anlæg.

På de følgende opslag kan du få en intro-duktion til sognet historie.

Og hvis det har givet dig blod på tanden til at søge flere oplysninger/detaljer, har du mulighed for at besøge Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside.

God fornøjelse!