Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

21.01.2018: Suppe

28.01.2018: Forloren hare

04.02.2018: Fisk

11.02.2018: Frikadeller

18.02.2018: Koteletter

25.02.2018: Sammenkogt og æblekage

04.03.2018: Karbonader

11.03.2018: Kylling m/karry og rødgrød

18.03.2018: Bøf med løg

25.03.2018: Gullasch / Generalforsamling

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Solvejg, tlf. 22 11 50 63

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Fredag 19. januar 2018, kl. 13:

Munkebo Kulturhus: Nytårskur for brugere.

Lørdag 20. januar 2018, kl. 18:

Munkebo Idrætscenter: Nytårsfest.

Søndag 21. januar 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 22. januar 2018, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Seniorhøjskolen.

Tirsdag 23. januar 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 23. januar 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 25. januar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 26. januar 2018, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Lørdag 27. januar 2018, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Grundtonetrioen - arr. MusikOasen.

Søndag 28. januar 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 29. januar 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 30. januar 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 30. januar 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Onsdag 31. januar 2018, kl. 19:

Munkebo Biblioteks Mødesal: Generalfor-samling i Lokalhistorisk Forening.

Fredag 2. februar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2018.

Lørdag 3. februar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2018.

Fredag 9. februar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2018.

Lørdag 10. februar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2018.

Munkebo-glimt

Rekord mange gik året i gang

263 glade vandrere deltog ved årets nyt-årsvandring tilrettelagt af Munkebo Fodslaw, hvilket var rekord, idet der normalt "kun" deltager knap et par hundrede. Størsteparten valgte ruten på 6 km., der blandt andet gik en tur gen-nem Munkebo Multipark, men der var også mulighed for at korte ruten af til 4 eller tage den lange tur på 10 km.

Alle vandrere kom imidlertid over Munkebo Bakke, der som resten af stinettet var badet i Solskin, skønt temperaturen var under nul. Som sædvanlig var vandringen kombi-neret med et bingospil, idet alle del-tagerne forud for marchen havde fået udleveret "bingoplader", og så var det ellers med at få pladen fyldt, inden turen var omme, for der var masser af gevinster at hente for vinderne.

Det var 9. gang fodslaw arrangerede den gratis nytårsvandring, der blev efterfulgt af kaffe og hjemmebag i forsamlingshuset, hvor der også var rig lejlighed for at orientere sig om foreningens ture til ind- og udland. Sagen er nemlig den, at fodslaw ikke blot arrangerer flere ugentlige marcher eller træningsture, men også fungerer som et helt lille rejsebureau, der sender medlemmerne på tur til ind- og udland.

 

Billetsalget til Munkebo Revyen 2018 går strygende.

Premieredagen - 2. februar - er forlængst udsolgt, og der er stor efterspørgsel på de øvrige datoer.

Du kan stadig nå at sikre dig en plads i salen - men skynd dig!

Alle dage spiller revyen kl. 19.30.

 

Læs mere på Munkebo Revyens hjemmeside.

Vigtig meddelelse vedrørende Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening 31. januar 2018:

Bemærk, at Generalforsamlingen er flyttet fra Kulturhuset til Mødelokalet ved Biblioteket.

Desuden, at adgang skal ske via indgangen ved skolens festsal. Det er desværre ikke muligt at komme til mødelokalet gennem Biblioteket, på grund af arbejde med afslibning af gulve.

Velux Fonden kom på besøg

Fredag 8. december aflagde Velux Fonden besøg i Frivilligcenter Kerteminde for at fortælle om Fondens støtte til Aktive Ældre. Omkring 40 interesserede var mødt op - fra Munkebo var Kulturhuset og Seniorhøjskolen til stede.

Fondskonsulent Frank Ulmer Jør-gensen gjorde rede for Fondens retningslinjer og gav en række ek-sempler på de utallige aktiviteter, som har opnået støtte i tidens løb.

Den årlige pulje til Aktive Ældre er på 25 mio. kr. og alene i 2017 er om-kring 800 ansøgninger blevet imø-dekommet.

I den kommende tid vil vi nøje overveje, hvilke muligheder der er for at få del i Fondens midler til aktiviteter i Munkebo, der drives af ældre.

 

Juletræet blev tændt i Munkebo

Af Henning Rasmussen

 

Torvet i Munkebo lå øde hen fre-dag hen under aften da mere end 500 juleglade børn og voksne tog imod julemanden og nissebørne-ne der kom sejlende til Munkebo Havn i DUI og Munkebo Skibs-laugs turbåd Kristine.

Kortegen bevægede sig op til det lille torv, hvor det store juletræ blev tændt og børnene dansede rundt om det mens Munkeboko-ret sang julesange og Palle Hansborg holdt juletalen med udgangs-punkt i et besøg hos 3. klasserne i Munkebo Skole.

Efterfølgende var der godteposer til børnene mens de voksne varme-de sig med gløgg og æbleskiver.

Arrangementet var sponseret af en række forretninger m.v. i Munke-bo, samt af Biblioteket, Bibliotekets Venner og Munkebo Kulturhus.

 

Velbesøgt Julemarked i Munkebo Kulturhus

 

Kulturhusets traditionelle julemarked var i år henlagt til Forsam-lingshuset, da Kulturhusets lokaler var optaget af andre aktiviteter.

Det var nu ikke noget dårligt bytte; alle udstillerne var placeret i sam-me lokale, i modsætning til i Kul-turhuset, så gæsterne i langt højere grad havde oplevelsen af en mar-kedsplads.

Konkurrencen om kunderne er hård i december, men indtrykket var, at rigtig mange havde fundet vej til markedet, så arrangører og udstillere var tilfredse.

Når to bliver til tre ….

Mads Toghøj Trio i Kulturhuset 25.11.2017

 

”Goddaw – og tak for sidst!” Sådan ind-ledte Mads Toghøj dagens koncert i Kul-turhuset. Og rigtigt er det, at det næsten på dagen er 2 år siden, den nordjyske spillemand senest besøgte Munkebo.

Læs hele anmeldelsen her.

Lindødagen 24. november 2017

Af Henning Rasmussen

 

Årets første julegave var en stor succes. Den tilfaldt Lindø veteranerne på Lindø Dagen den 24. 11.

Klokken 10 rullede 2 busser op foran Munkebo Kulturhus og kørte de 80 deltagere til "Lindo Port of Odense", hvor to under-holdende guider fortalte om alle de nye tiltag der er sket på det gamle værft.

 

 

 

Vel tilbage til Kulturhuset underholdt Metalkoret Vulkan hvoraf mange af solisterne har arbejdet på Lindø. Flot med de mange mandestemmer og godt valg af melodier.

Derefter var der dækket op med buffet hvor traditionelle danske mandemads-juleretter stod på bordet.

Efter de mange positive tilbagemeldinger har veteranerne haft en rigtig god dag så teamet bag Lindø Dag kan holde en velfortjent pause indtil det går løs igen den 26. januar 2018.

 

KERTEMINDE KOMMUNE HÆDREDE ILDSJÆLENE

Tekst og fotos Hans Rye

Der var hæder og ære til fire munkebejsere, da Kerteminde Kom-mune afviklede årets hædringsarrangement i Langeskov Hallen.

Ove Eriksen fik således Årets Fri-villighedspris, medens Solvejg Mogensen, Karin Kruse og John Eriksen modtog legatportioner fra Fortjenstfonden. Det var borgmes-ter Hans Luunbjerg, der stod for overrækkelsen af legater og gaver.

Legatportionerne til Solvejg, Karin og John blev ikke begrundet. De blev tildelt efter indstillinger, men man gætter nok ikke helt for-kert, hvis man siger, at de tre legatmodtagere blev belønnet for deres store arbejde i Munkebo Kulturhus og blandt børn og unge i Munkebo.

Munkebo Kulturhus var også omdrej-ningspunktet, da Hans Luunbjerg begrundede, hvorfor Ove Eriksen skulle have Årets Frivillighedspris. Blandt andet blev der lagt vægt på, at han har opbygget og løbende redige-rer husets hjemmeside www.Munke-bo.dk, han udsender husets nyheds-brev og er aktiv i flere af husets grup-per. Han er desuden kasserer i Munkebo Multipark og aktiv i Lo-kalhistorisk Arkiv, men i begrundelsen blev der også trukket tråde tilbage i tiden, idet Ove Eriksen har skrevet jubilæumsskrift om Munkebo Boldklub og Munkebo Hallen, og før det var han med-forfatter til to bøger om Munkebo og en om Lindøværftet.

  • De mange beretninger om Munkebo, om Munkebo Kultur-hus, om klubber og institutioner bliver formidlet med enga-gement og masser af baggrundsviden, idet Ove Eriksen er født og opvokset i Munkebo, sagde borgmesteren i sin hyldest til Ove Eriksen.

Der var også hæder, håndtryk og kontante gaver til årets mestre inden for sportens verden. Et hav af børn og unge måtte på sce-nen og med fare for at glemme nogen, skal det nævnes, at Munke-bo boldklub U12 drenge blev hædret for en bronze medalje ved Fyns Mesterskabet og et hold på seks fra Munkebo tennisklub blev Fynsmestre i årets løb.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden