Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

25.03.2018: Gullasch / Generalforsamling

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Solvejg, tlf. 22 11 50 63

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Fredag 23. marts 2018, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Lørdag 24. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Underholdning med Kongos Swing Band og Vigga Bro - arr.: Munkebo Biblioteks Venner.

Søndag 25. marts 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 26. marts 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 27. marts 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 27. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Munkebo-glimt

Kender du den om Jesper og Mona?

Mads Westfall i Kulturhuset 17. marts 2018

Jesper Ravn mødte Mona, og det kom der en sang ud af, da Søren Kragh-Jacobsen komponerede ”Kender du det”, til albummet ”Hinkeruder på motorvejen” i 1975.

Læs hele anmeldelsen her.

Udramatisk Repræsentantskabsmøde.

Op mod 30 personer havde trodset den sibiriske kulde og var taget til Kulturhusets årlige repræsentantskabsmøde, tirsdag 27. februar.

Indenfor var temperaturen behagelig lun; - alt foregik i fred og fordragelighed, og løjerne var overstået efter en lille times tid.

Du kan læse referatet her.

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Munkebo Revyen har gjort det igen.

af Henning Rasmussen

Et veloplagt hold af skuespillere, musike-re og teamet bag revyen sørgede for at publikum fik en underholdende og mor-som aften.

Indslagene havde lokal, national og inter-national karakter. Ingen gik ram forbi. Læger og politi fik en kærlig omgang, I en sketch i en sang om "før sengetid sang" viste Willy sit talent som drejer i træ, cirkusset omkring konstitue-ringen af byrådet, "Kong Henrik" fik et kærligt klap over næsen og en moderne konfirmations festtaler af mor og datter var blandt de numre, der gav latteren frit spil.

I en "Analog idiot" fik vi gamle oprejsning overfor ungdommens teknologi nørder.

De største bifald gik til affaldssortering og den koreanske oplæser.

Bedst af alt: Endelig fik vi hilst på Mary igen. Denne gang var hun på indkøbstur hos Fleggaard ved grænsen.

Aftenens succes skyldes det gode samarbejde i holdet bag revyen hvor alt var timet og tilrettelagt så en Egon Olsen kunne lære noget her og musikerne havde ramt den rigtige stemning til at bakke numrene op.

Den stående applaus var fuldt fortjent.

Det var Munkebo Revyens 34 sæson. I de sidste 25 år har Ellen stået for instruktionen så det var velfortjent at hun fik en stor blomsterbuket.

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden