Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

17.02.2019: And med rødkål

24.02.2019: Kalvecuvette og frugt med råcreme.

 

Pris: 40 kr.

 

Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 75 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i sommerferien)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Søndag 17. februar 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 18. februar 2019, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Seniorhøjskolen.

Tirsdag 19. februar 2019, kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 19. februar 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen.

Fredag 22. februar 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Fredag 22. februar 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2019.

Lørdag 23. februar 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2019.

Søndag 24. februar 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 25. februar 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 26. februar 2019, kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 26. februar 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen.

Onsdag 27. februar 2019, kl. 19:

Munkebo Bibliotek: "Undskyld, jeg blander mig" - foredrag med Lisbet Dahl.

Fredag 1. marts 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2019.

Lørdag 2. marts 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Munkebo Revy 2019.

Mandag 4. marts 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling i Munkebo Biblioteks Venner.

Tirsdag 5. marts 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Repræsentantskabs-

møde i Kulturhuset.

Torsdag 28. marts 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling i Munkebo Skibslaug.

Munkebo-glimt

Bibliotekets Venner lever endnu.

Mandag 4. februar holdt Munkebo Biblioteks Venner ekstraordinær generalforsamling med opgaven at finde kandidater til foreningens bestyrelse. Det lå i luften, at hvis missionen ikke lykkedes, ville det i sidste konse-kvens blive nødvendigt at nedlægge foreningen.

På mødet meldte der sig 3 personer, som i givet fald ville træde ind i bestyrelsen, og dermed er nedlæggelsen ihvertfald udskudt indtil videre.

Bibliotekets Venner holder ordinær generalforsamling 4. marts 2019.

Cafeen i Kulturhuset.

En af de vigtigste grundsætninger for vores Kulturhus er jo, at vi er sammen om at skabe rammerne, og at vi alle gør vores bedste for at hjælpe til - således også med at sørge for, at der ser pænt og ryddeligt ud.

Cafeen bliver besøgt af mange af husets brugere, som heldigvis er rigtig flinke til at rydde op efter sig og stille i opvaskemaskinen. Det er ”cafeper-sonalet” meget glade for.

Desværre er opvaskemaskinen ikke altid så ”sam-arbejdsvillig”, som vi kunne ønske og det sker en gang imellem, at især tallerkener ikke bliver ordentligt rengjort.

Inden ting bliver sat i opvaskemaskinen, vil vi derfor bede om, at disse få regler bliver fulgt:

  • Porcelæn skylles af, inden det sættes i opvaskemaskinen.
  • Maskinen må ikke overfyldes (især ikke bestikholderen).
  • Det er kun kopper og glas, der må vaskes på 29 minutter.
  • Tallerkener skal, uanset at de skal skylles af, vaskes i 2 timer.

Når maskinen tømmes, beder vi om, at man er omhyggelig med at stille porcelænet de rigtige steder i skabene. Hylderne vil blive forsynet med en dymostrimmel, der fortæller præcis, hvilken slags tallerken eller underkop, der skal stå dér.

Lindødagen drukner i succes.

Der findes ikke meget, der er bedre end succes, og arrangørerne af Lindødagen er da også både glade og stolte over den enorme tilslutning, arrangemen-terne har fået.

Til gengæld betyder den store interesse også, at det af og til kniber med plad-sen i Kulturhuset. Det er derfor nødvendigt at indføre begræns-ning i deltagerantallet, så "kun" 80 personer for fremtiden vil kun-ne tage plads ved bordene.

Af hensyn til indkøb, madlavning og anden forberedelse skal til-meldingsfristen for fremtiden overholdes.

Hvis du vil med på næste Lindødag, der finder sted fredag 22. feb-ruar, er tilmeldingsfristen 19. februar. Tilmelding skal som sæd-vanlig ske til Henningmail: gronningen35@live.dk.

Vikaren fra Him-me-len.

Egentlig var det en helt forkert kon-cert, jeg var til i Kulturhuset denne lørdag i januar 2019. Ifølge det først offentliggjorte program skulle publi-kum nemlig have oplevet Viggo Som-mer And His Backhowlers (!) for fuld udblæsning.

Læs hele anmeldelsen her.

Årets Kulturhusven.

Et højdepunkt ved Kulturhusets årlige Nytårs-kur - bortset fra den gode mad - er udnævnel-sen af "Årets Kulturhusven".

I år tilfaldt hæderen Henning Rasmussen, der især er kendt for sin store indsats i for-bindelse med Lindøda-gen for tidligere ansatte på Værftet, der finder sted den sidste fredag i måneden.

Men derudover har Henning taget initiativ til et månedligt projekt, hvor bedstefor-ældre laver mad sammen med børnebørn, han har startet et tredje madlavningshold for mænd, han agerer julemand ved den årlige juletræstænding og meget, meget mere.

Alt i alt en yderst fortjent anerkendelse.

Stort tillykke til Henning.

Danmarks flotteste kniv er lavet i Kulturhuset.

At vores lokale knivmagere, KNIVI, leverer arbejde af allerhøjeste kvalitet, blev senest demonstreret ved det netop afholdte DM i Horsens. Talsmand for Knivi, Uwe Molzen, fortæller:

”Nu har vi en Danmarksmester i vores knivklub "KNIVÌ" i Munkebo Kulturhus.

Jens Arne Rasmussen, Munkebo deltog i Dansk Knivforenings knivkonkurrence om Danmarksmesterskab 2018. Der var 7 klasser knive der kunne deltage og aldrig var der så mange deltagere, ialt 67 knive. Jens Arne del-tog i klassen (finere) knive til jagt, fiskeri og fritid. I denne klasse var der 28 knive, der konkurrerede, deriblandt nogle af Danmarks dygtigste kniv-magere.

Jens Arne blev nr. 1 og dermed Danmarksmester.”

Vinderkniven

I Kulturhuset er vi naturligvis pa-vestolte over at have en DM blandt brugerne og iler med et kæmpe-stort TILLYKKE til Jens Arne!

Har du selv fået mod på at prøve kræfter med knivfremstilling, mø-des Knivi hver tirsdag kl. 19-21 i Kulturhusets værksted.

Ny aktivitet i Kulturhuset: Modelbygning.

Har du drømme om at lave et eller andet i modelstørrelse, f.eks et dukkehus til børnene, en model af dit hus, huse til din modeljernbane, et modelskib eller noget helt andet ?

I kulturhuset har vi fået mulighed for at oprette et mini værksted til modelarbejde.

Projektet ledes af Frank Jørgensen og starter op torsdag kl. 09.00 til kl 12.00.

Frank Jørgensen er en meget erfaren modelbygger, der især har bygget skibsmodeller til A.P.Møller, men er i stand til at råde og vejlede dig, uanset hvad du ønsker at bygge.

Vil du være med til at starte det op og sætte dit præg på værkste-det, så mød op. Vi starter med en snak om tingene kl. 09.00 og går videre til kaffen kl. 10.00.

 

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden