Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

20.05.2018: Porre i fad

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Solvejg, tlf. 22 11 50 63

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Mandag 21. maj 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 22. maj 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 22. maj 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Fredag 25. maj 2018, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Lørdag 26. maj 2018, kl. 10:

Multiparken: Start - Multiman.

Søndag 27. maj 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet

Tirsdag 29. maj 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik - sæsonafslutning..

Tirsdag 29. maj 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Onsdag 30. maj 2018, kl. 18.45:

Munkebo Stadion: Munkebo Boldklub - Dalum, fodbold serie 1.

Torsdag 31. maj 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Munkebo-glimt

Hva’ pokker ska’ jeg gøre?

”Jeg vandrer op af gulvet, så det støver.

Hva’ pokker ska’ jeg gøre

for at løse den forbandede tekst?”

(John Mogensen, 1972)

 

Og hvad i alverden skal det så til for at starte fortællingen om fredagens ABBA Show på den måde?

Læs hele anmeldelsen her.

 

Det er efterhånden blevet en god tradition, at publikum til sæsonens sidste koncert mødes i forvejen og spiser deres medbragte mad.

Dermed kommer stemningen helt i top, inden musikken går på.

I år havde 50 ud af 65 publikumme-re valgt at varme op på denne måde.

 

Næste sæson

Programmet for næste sæson blev afsløret i forbindelse med sæsonens sidste koncert. Du kan se det her ved siden af - der er noget at glæde sig til!

TILMELD DIG ET FØRSTEHJÆLPSKURSUS

-bliv førstehjælper i Region Syddanmark

Så snart du har bestået kurset, bliver du automatisk godkendt som førstehjælper i den region, hvor du er bosiddende.

Efterfølgende vil du blive bedt om at underskrive en frivilligaftale samt der vil blive anmodet om indhentning af en børneattest.

Kurset er et 7 timers Medborgerførstehjælpskursus gennem Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset holdes i Munkebo Kulturhus, Salen 16.6. kl. 8:30 – 16.00

BEMÆRK: Kurset er gratis. Der vil ikke være forplejning under kurset, men du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Husk også praktisk tøj.

Yderligere oplysninger hos Henning Rasmussen tlf. 24 60 52 72

 

 

 

Seniormesse 2018

Onsdag d. 5. september 2018 er der atter Seniormesse, denne gang i Langeskov idrætscenter. Messen planlægges i et samarbejde mellem Seniorrådet, Frivilligcentret og Kerteminde Kommune, hvor der igen vil blive sat fokus på det gode aktive ældreliv.

Alle interesserede kan deltage med en stand på messen, så besøgende kan blive præsenteret for alle de gode muligheder der er for et aktivt ældreliv i Kerteminde Kommune.

En stand består af et bord 2 x 1 meter og to stole.

Skal man bruge mere end to stole, bedes man selv medbringe disse.

Årets foredragsholder

er Christian Bitz med foredraget ”Ældre mad – Senior i fokus og ikke baseres på hokus-pokus-helse eller asketiske kostprincipper. Sundhed tager udgangspunkt i den enkelte, der med små realistiske ændringer kan blive sundere og gladere. Det er ikke en revolution. Det er sundhedsrealisme.”

Tilmelding til seniormessen

Hvis I ønsker en stand på Seniormessen 2018, skal I tilmelde jer til: Heidi Ewald Frivilligcentret på mail: heidi@frivilligcenterkerteminde.dk eller på tlf. 40 55 18 00 Senest torsdag d 26 april.

Husk at skrive hvis I skal bruge mere plads end 2 x 1 m Det koster ikke noget at deltage.

Praktisk

Sted: Langeskov Idrætscenter Børmosevej 3 5550 Langeskov

Tid: onsdag d. 5. september 2018 kl. 10.00 – 14.00

Opstilling af stande kl. 9.00 – 10.00

Oprydning kl. 14.00 – 16.00

 

Coloristerne holdt fernisering.

Tirsdag 15. maj 2018 holdt Kulturhusets kunstnergruppe "Coloristerne" fernisering i it-lokalet ved siden af Havestuen.

Her kan du se et udpluk af de kunstværker, der nu hænger til beskuelse.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

 

 

 

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden