Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

26.03.2017: Paneret flæsk

02.04.2017: Forloren hare

09.04.2017: Hjerter i flødesovs

16.04.2017: Påskefrokost

23.04.2017: Hønsefrikassé + banko

30.04.2017: Karbonader

07.05.2017: Lasagne

14.05.2017: Kylling

21.05.2017: Ribbensteg

28.05.2017: Tarteletter/Steg/Is

04.06.2017: Gryderet

11.06.2017: Frikadeller

18.06.2017: Sommerafslutning

13.08.2017: Kylling med agurkesalat

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63.

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Lørdag 25. marts 2017, kl. 10:

Munkebo Bibliotek: Brætspilscafé.

Søndag 26. marts 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 27. marts 2017, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 28. marts 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 28. marts 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen

Torsdag 30. marts 2017, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 31. marts 2017, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Fredag 31. marts 2017, kl. 20:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Peter Viskinde Trio.

Søndag 2. april 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 9. april 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 16. april 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 23. april 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Onsdag 26. april 2017, kl. 19:

Munkebo Bibliotek: Foredrag med Emil Beha Erichsen - Skipper på Havana.

Fredag 28. april 2017, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Søndag 30. april 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 1. maj 2017, kl. 19.30:

Kølstrup Kirke: Forårskoncert med Munkebokoret.

Fredag 19. maj 2017, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Den Røde Tråd.

Søndag 21. maj 2017, kl. 10:

Munkebo Idræts Center: Start på Multiman 2017.

Munkebo-glimt

Som Moses ved Det Røde Hav

Chris Grey And The Bluespand i Kulturhuset 11. marts 2017

Blues er en musikgenre, der er van-skelig at beskrive med få ord, fordi den kommer i så utroligt mange skikkelser.

Den oprindelige bluesmusik opstod i 1800-tallets amerikanske sydstater, hvor de importerede afrikanske slavearbejdere udviklede et særligt ”field holler” for at holde kadencen under arbejdet i bomulds-plantagerne.

Læs hele anmeldelsen her.

 

Stor interesse for Multiparkens nye beboere.

Fredag 10. marts kl. 16, var det svært at komme frem på cykel- og gang-stien langs Bycentervej. Rigtig man-ge mennesker var kommet for at se de første 4 kreaturer blive sluppet løs i Multiparken.

Og efter korte taler af Parkens for-mand, Klavs Lauridsen, biolog Mar-tin Søholm fra Kerteminde Kommu-ne, og dyrenes ejer, Peder Gommesen, kunne de utålmodige dyr omsider komme ud og tage deres nye omgivelser i øjesyn.

Det så ud til, at de hurtigt fandt sig til rette, for inden der var gået 5 minutter , havde de sat kursen langs hegnet ved Bycentervej og var halvvejs ved Munkebohallen.

For fremtiden bliver det endnu mere spændende at gå en tur i Munkebo Multipark og se de flotte dyr i naturen.

102 piger kan ikke tage fejl

… pigefrokosten i Munkebo Kulturhus er bare årets sjoveste fest.

En stor flok forventningsfulde og festklædte piger mødte i lørdags op til årets pigefrokost i Munkebo. Og de blev ikke skuffede.

Det er 6. gang denne begivenhed finder sted i Munkebo Kulturhus på initiativ af Ellen Reichstein Rasmus-sen og Liselotte Nielsen. Og det bli-ver bare bedre og bedre.

Læs hele "anmeldelsen" fra en begejstret deltager her.

 

Stort fremmøde til Lindødag.

Mere end 50 forventningsfulde tidligere Lindøansatte mødte op i godt humør til kaffe med rundstykke, foredrag og varmt mad.

Med et sammenbragt hold fra Simremænd og Mandemad bestå-ende af Bo Pedersen Bro, Asger Larsen, Hans Rye, Kai Lau, Peter Heiden og Henning Rasmussen kunne Lindødagen kun blive en succes - og det blev det.

Tilberedningen af brunkålen blev påbe-gyndt dagen før og den ægte ungarske gul-lasch blev påbegyndt 3 timer før, den skulle serveres, så den kunne nå at simre. Begge retter vakte begejstring hos de fremmødte og må være noget guderne spiser om søn-dagen.

Palle Hansborg lagde op til Vesti Nielsen, som holdt et meget underholdende fore-drag om Robert Jacobsen. Han fik jo stor hjælp fra Lindøs medarbejdere til sine kunstværker.

Efterfølgende var der livlig snak, inden maden blev serveret sammen med en øl og en snaps.

Næste gange der er Lindø Dag er den 31. marts og 28. april.

På grund af Kristi Himmelfartsdag og skolernes sommerferie er der igen Lindø Dag den 25. august.

Holdet bag Lindø Dag er blevet forstærket med Birde Mehl-Lud-vigsen.

Nyt fra keramik værkstedet.

Torsdags-keramikholdet tilbyder et keramikhold i dagtimerne for en kort periode. Holdet bliver mandage kl 9-12 i ugerne frem til og med 27/3 uge 13.

Der vil blive arbejdet i keramiklokalet og musik-lokalet alt efter antal deltagere. Fra torsdagshol-det bestræber vi os på at stille med en erfaren hjælper hver mandag.

Materialerne er i lokalet og ved betaling for ler er glasur og brænding indregnet.

Skulle du blive bidt af arbejdet med ler, er der, som altid, keramik torsdage 18-21 undtagen i skolernes ferier. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte tovholder Susanne på mobil 41405594.

Vel mødt.

Peter Viskinde i Kulturhuset.

Som tidligere annonceret er det lyk-kedes at få Peter Viskinde til Munke-bo Kulturhus, hvor han spiller en lille koncert, fredag 31. marts 2017 fra kl. 20 til 22.

"Desværre" er hans bookingbureau kommet til at lave en fejl, så i stedet for PV selv, bliver han nu bakket op af to af sine børn, Jakob Viskinde og Maria Viskondi.

Udover sange fra Peter Viskindes kommende album, “Spil Lys“, spiller trioen sange fra PVs store bagkatalog, fra “Savner en som dig“, over “No Peace Like In Hea-ven“ til “Hele vejen hjem“ og mange flere.

Og som om det ikke var nok, har Maria og Jakob et par af deres egne album aktuelle sange med.

Billetter a 200 kr. kan købes på:

kultur-oasen@munkebo-borger.dk.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden