Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Munkebo-glimt

Hurtige links

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

25.08.2019: Kødtærte med tilbehør.

01.09.2019: Grillfest (husk en ekstra trøje)

08.09.2019: Forloren hare.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset


Lindø Dagen afholdes sidste fredag i må-neden kl. 10.00 - 14.00 (undtagen i juli og december) i Forsamlingshuset i Munkebo.

 

For 75 kr. får man kaffe/te og et rundstyk-ke, relevant foredrag med relation til skibsværftet/ægte fynsk hygge, adgang til Lindø Stuen og et måltid mad iført 1 øl/ vand og 1 snaps.

 

Alle er velkomne men vær forberedt på at der "bliver snakket meget Lindø". 

 


Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.


¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Læs mere her


Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.


Tirsdag 20. august 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Lørdag 24. august 2019, kl. 11-17:

Munkebo Havn: Munkebo Vikingedag.

Søndag 25. august 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 27. august 2019, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 27. august 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 29. august 2019, kl. 16.30:

Munkebo Kulturhus: Ekstraordinært Repræ-sentantskabsmøde i DSI Munkebo Bakke.

Torsdag 29. august 2019, kl. 17:

Munkebo Kulturhus: Stiftende møde i fore-ningen Munkebo Bakkes Venner.

Fredag 30. august 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Søndag 1. september 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 3. september 2019, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 3. septeber 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 8. september 2019, kl. 10-16:

Boels Bro Havn: Fjordens Dag.

Søndag 8. september 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 10. september 2019, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 10. september 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Lørdag 14. september 2019, kl. 12:

Kulturhuset: start på Stafet for Livet 2019.

Søndag 15. september 2019, kl. 10:

Mødestedet, Strandvejen 10, Kerteminde:

Start på Kertemindevandringen - arr. Mun-kebo Fodslaw.

Lørdag 21. september 2019, kl. 15.30:

Munkebo Bibliotek, mødelokalet: Musikalsk foredrag om Grønlands Musikhistorie med musikeren Christian Søgaard. 

19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
03.05.2019: Det var en kold tjans at søsætte Kristine.
10.05.2019: Koncert med Bomles Venner i Kulturhuset.
27.7.2019: Minibiler på besøg i Munkebo Miniby.

Mød op -

alle Munkebo Bakkes venner!

Torsdag den 29. august 2019 holdes ekstraordinært repræsentantskabs-møde i Den Selvejende Institution Munkebo Bakke.

Det er kl. 16.30

i Munkebo Kulturhus.

Mødet er åbent for alle, der har interesse i Munkebo og udviklin-gen på Munkebo Bakke.

Særligt interessant er mødets dagsordenenspunkt 4, der handler om, at den selvejende institution ønsker en omdannelse til en forening under navnet: Munkebo Bakkes Venner.

Hvorfor ønskes en omdannelse? Primært pga. de ændrede forhold på Munkebo Bakke, hvor det tidligere formål var at udvikle bakke-gården, der jo som de fleste bekendt ikke findes længere.

For en ny forening handler det om, at udvikle det kommunalt ejede område til at være et attraktivt sted, hvor mennesker i alle aldre kan nyde det dejlige område. Foreningen skal selvfølgelig også være med til at sikre en positiv udvikling af/i hele området.

Omdannelsen kan ske og sendes til godkendelse hos Kerteminde Kommune, hvis et flertal ønsker det.

Det stiftende møde afholdes umiddelbart efter det første møde fra kl. 17.00.

På et tidligere møde - se materialet her - blev det besluttet, at mø-det er åbent og fuldt offentligt. Der skal på det stiftende møde bl.a. vælges en bestyrelse.

Vel mødt, alle ”venner af Munkebo Bakke”!

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.


Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk