Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

23.10.2016: Hamburgerryg m/flødekar- tofler

30.10.2016: Brunkål

06.11.2016: Stegt flæsk m/persillesovs

13.11.2016: Aspargessuppe + dessert

20.11.2016: And med rødkål

27.11.2016: Karbonader m/ovnkartofler

04.12.2016: Kalkun

11.12.2016: Juleafslutning

08.01.2017: Hamburgerryg m/grønlangkål

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63, eller

Karin, tlf. 22 80 27 37.

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Sprog- og kulturcafé i Munkebo.

LINK - Lettelse af Integra-tion af Nydanskere I Kerte-minde Kommune - har startet en sprog- og kultur-café i Munkebo.

Sprog- og kulturcafeen er flyttet til

mødelokalet i Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 5330 Munkebo

og har åbent

hver onsdag fra kl. 16.00 - 18.00

Sprog- og kulturcafeen hjælper voksne ny-danskere med lektier/hjemmeopgaver, brug af by/kommune og orientering af stort og småt, der kan lette integrationen.

Så vidt muligt har brugerne den samme lektiehjælper hver gang.

Kom og se om det er noget for dig, som bruger eller som lektiehjælper.

Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til:

Ketty Friis Petersen tlf. 40 29 16 72.

 

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Mandag 24. oktober 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 25. oktober 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 25. oktober 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Lørdag 29. oktober 2016, kl. 15:

Munkebo Stadion: Munkebo - Morud IF

(Albaniserien)

Tirsdag 1. november 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 1. november 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Torsdag 3. november 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Foredrag om Jeppe Aakjær - arr. Munkebo Biblioteks Venner.

Mandag 7. november 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 8. november 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 8. november 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Tirsdag 15. november 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 15. november 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Lørdag 19. november 2016, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Johnny Horsepower.

Mandag 21. november 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 22. november 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 22. november 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Tirsdag 29. november 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 29. november 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Munkebo-glimt

Vil du være med til Stafet for Livet i 2017 ?

Stafet For Livet Kerteminde har brug for nye og flere frivillige, der vil løfte opgaven med at udvikle, planlægge og afvikle Stafet For Livet Kerteminde 2017.

Derfor inviteres der til informationsmøde i

Frivilligcenter Kerteminde,

Regnar Langesvej 1,

5300 Kerteminde

tirsdag den 1. november kl. 19-21.

Har du lyst til at blive klogere på Stafet For Livet, komme med gode ideer til stafettens udvikling eller lyst til at engagere dig i udviklingen og planlægningen af Stafet For Livet 2017, så kom til informationsmødet.

På hjemmesiden www.stafetforlivet.dk finder du en kort intro-duktions film, der giver et fint indtryk af hvad Stafet For Livet er.

Der er brug for en del frivillige med forskellige kompetencer, for-di opgaverne forsøges delt ud på så mange hænder som muligt.

 

Foredrag om mønsterbryderen Jeppe Aakjær.

Munkebo Biblioteks Venner inviterer alle interesse-rede til foredrag om forfatteren Jeppe Aakjær,

torsdag 3. november kl. 19-21

i Munkebo Kulturhus.

Læs mere her.

Velbesøgt Seniormesse.

Onsdag 28. september havde Ældrerådet i Kerteminde Kommune inviteret til Seniormesse i Munkebo Idrætscenter.

Udover at give gæsterne på messen et indtryk af den mangfoldig-hed af aktivitetsmuligheder for ældre, der findes i kommunen, var der også lejlighed til at overvære et underholdende foredrag med TV-manden Michael Meyerheim.

Messen var velbesøgt og man havde den rigtige fornemmelse af en markedsplads, hvor "varer-ne" præsenteres.

Munkebo Kulturhus var naturlig-vis også repræsenteret med en stor stand og ikke mindst var der interesse om smagsprøverne fra snapselauget.

Noget om ... tidlige julegaver.

Koncert med Halfdanskerne i Kulturhuset 24.9.2016

Det siges, det er godt at være i god tid. Ikke mindst når det gælder julegaverne.

Og hvad har det så med en koncertanmeldelse at gøre? Jo, præcis 3 måneder før juleaften afleverede MusikOasen årets første julegave. Det kaldes rettidig omhu!

Læs hele anmeldelsen her.

 

Gamle minder fra Lindø.

Under denne overskrift havde Munkebo Kulturhus inviteret tidli-gere medarbejder på Lindøværftet til komsammen i Kulturhuset fredag 23. september.

Hen imod 50 personer havde taget imod invitationen, og de havde en hyggelig og fornøjelig fredag i selskab med tidligere kolleger.

Kulturhuset diskede op med kaffe og rund-stykker kl. 10, og mens deltagerne bl.a. blev vist rundt i udstillingen om Lindø på Mun-kebo Bibliotek, havde "Simremændene" (Kulturhusets madhold MMM) fremstillet en skudefuld skipperlabskovs, der blev serveret med tilhørende øl og snaps.

Arrangementet var en stor succes og der arbejdes med planer om en gentagelse i slutningen af oktober.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden