Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

23.09.2018: Bøf med løg

 

Pris: 40 kr.

 

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Tirsdag 18. september 2018, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 18. septembert 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 20. september 2018:

Munkebo Kro: Foredrag "Arkæologi" - arr. Østfyns Museer.

Søndag 23. september 2018, kl. 11:

Munkebo Stadion: Munkebo Boldklub - BK Chang - fodbold, serie 1.

Søndag 23. september 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 24. september 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 25. september 2018, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 25. september 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 27. september 2018, kl. 19:

Munkebo Kirke: Stillegudstjeneste (pigekor).

Fredag 28. september 2018, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Fredag 28. september 2018, kl. 15:

Munkebo Idræts Center: Frivillig Fredag.

Lørdag 29. september 2018, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Den Danske Sangskat - arr. Musik Oasen.

Søndag 30. september 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 2. oktober 2018:

Munkebo Kro: Foredrag "Mjød og øl i vikingetiden" - arr. Østfyns Museer.

Onsdag 3. oktober 2018, kl. 19:

Mødelokalet ved Munkebo Bibliotek: Vikingetidens konger, krigere og købmænd omkring Kertinge Nor/Kerteminde Fjord - arr. Lokalhistorisk Forening.

Torsdag 11. oktober 2018, kl. 19:

Munkebo Kirke: Middelalder - musik og sang.

Torsdag 18. oktober 2018:

Munkebo Kro: Foredrag "Vikingerne i området" - arr. Østfyns Museer.

Munkebo-glimt

TROELS TRIER

- FESTLIG OG FORRYGENDE FORTÆLLER

af Egon Gaarde

Munkebo Biblioteks Venners arran-gement hos Troels Trier var en kæmpe succes. Ikke mindre end 75 deltog og lod sig opsluge af Troels herlige fortælling om sit 78 år lange liv.

Først fortalte Troels om sin slægt, der alle havde kunstnergenet i sig. Han præsenterede sine Oldeforældre, som hang på væggen – og hermed var humoren, ironien sluppet løs, idet oldemoren var Mona Lisa, men oldefaren var god nok – Ernst Trier.

 

Læs hele beretningen her.

Børnebørn og bedsteforældre laver mad sammen.

I Munkebo Kulturhus startes et forsøg op på at lære børn indtil konfirmati-onsalderen lidt om et måltid mad. Ikke kun at spise maden, men også prøve at lave indkøbsseddel, købe ind, lave ma-den, vaske op og rydde op.

Det sker første gang lørdag 6. oktober kl. 10.00 – 13.00 i skolekøkkenet på den gamle Troelskærskole.

Bedsteforældrenes rolle bliver at rådgive og hjælpe børnene som konsulenter (vi bor vel i Kerteminde Kommune). Det skal under-streges, at det hele sker på børnenes præmisser, dog skal menuen bestemmes i samarbejde med bedsteforældrene således det bliver lækker mormormad.

Det er ikke for curling børn. Det betyder at hvis et barnebarn mis-ter lysten til at være aktiv må bedsteforældrene ikke overtage tjan-sen, men få andre børn til at hjælpe. Formålet er at man skal yde før man kan nyde for at være en del af fællesskabet.

Hvad der skal spises bestemmes på skift fra gang til gang.

Det er vigtigt, at børnene selv laver al maden selvom det måske tager længere tid. Bedsteforældrene kan i stedet nyde samværet og se, at børnebørnene faktisk godt kan selv bare de får lov.

Desuden skal bedsteforældrene deles om udgifterne. Man med-bringer selv drikkevarer.

Der kan maks. være 8 børnebørn med bedsteforældre i skolekøk-kenet ad gangen, da alle børnebørnene skal i arbejde, men bliver det en succes, fortsætter forsøget.

Interesserede kan få yderligere oplysninger hos Henning Rasmus-sen og evt. tilmelde sig med børnebørn (husk at oplyse alder på børnene). Tilmelding efter først til mølleprincippet senest den 3. oktober på tlf./sms 2460 5272 eller mail: gronningen35@live.dk

Ved tilmeldingen skal der gøres opmærksom på, hvis der er føde-varer man ikke kan tåle. Kræsenhed tolereres ikke, hvis man ikke har prøvet at smage maden.

Spøgelsesskibet blev søsat

af Hans Rye

Der var trængsel på Munkebo Havn, da spøgelsesskibet blev søsat ved mørkets frembrud lørdag den 8. september.

Allerede flere timer før ”søsætnin-gen” var der feststemning på hav-nen, og flere hundrede borgere spejdede efter Ladbydragen, der skulle bringe kommunens borg-mester Kasper Olesen sikkert til Munkebo, så han på behørig vis kunne indvie kunstinstallationen på Kertinge Nor. Modvind betød imidlertid, at Ladbydragen kun langsomt kom nærmere. Roerne måtte så at sige spytte i næverne og lægge kræfterne i, men da dragen satte sejl og skiftede kurs di-rekte mod Munkebo Havn, gik det hurtigt, og borgmesteren blev hjulpet sikkert i land af de påmønstrede vikinger.

Efter indvielsen af spøgelsesskibet var det solen, der drillede, men som mørket faldt på, dukkede skibet, skabt af vand og lys, frem på aftenhimlen, hvor det i øvrigt kan ses hver aften de kommende par måneder.

Installationen, der vises for første gang i Danmark, er det synlige tegn på en lang række aktiviteter, der er tilrettelagt i anledning af et stort treårigt forskningsprojekt ”From Central Space to Urban Place”. Projektet vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces (bydannelse) i Sydskan-dinavien i årene ca. 400-1100 e.Kr.

Både Lokalhistorisk Forening, Munkebo Kirke og Munkebo Kro har de kommende uger tilrettelagt forskellige møder og aktivi-teter i anledning af projektet. Blandt andet vil Munkebo Kirke være illumineret i aftentimerne, kroen har kreeret en treretters vikingeinspireret menu, og Lokalhistorisk Forening sætter fokus på vikingetiden samt krigere og købmænd omkring Kertinge Nor.

 

Foredrag om virkelighedens kriminalitet.

Kom til en spændende foredragsaften om virkelighedens krimi-nalitet og den fiktive kriminalroman.

Det foregår på Munkebo Bibliotek onsdag d. 19. september fra 19-21. og koster 135 kr for billetten.

Lars Kjædegaard – musiker og forfatter til 23 romaner. Ar-bejder nu på en anmelderrost serie af kriminalromaner om drabsefterforskerne Anita Hvid & Thor Belling. Lars Kjædegaard har i 30 år været domsmand ved retten i Hel-singør.

Hans Jørgen Bonnichsen – tidligere operativ chef for PET og souschef på Rejseholdet. Forfatter til ’Hånden – en PET- og poli-tikrønike’, ’Frygt og fornuft – i terrorens tidsalder’ og ’Tvivl på alt – og tro på meget.’

En aften med Bonnichsen og Kjædegaard er et tilbud til menne-sker, som både interesserer sig for kriminallitteratur og virkelig-hedens kriminalitet i et større perspektiv.

Skal Munkebo Bibliotek nedlægges?

Med beklagelse har Munkebo Biblioteks Venner konstateret, at kommunens råderumskatalog inde-holder forslag om nedlæggelse af alle eller enkelte biblioteker.

Munkebo Biblioteks Venner har derfor sendt to høringssvar til Kerteminde Kommune, som du kan læse her.

 

Hædringsarrangement.

Vær med til at fejre frivilligheden i Kerteminde Kommune ved arrangementet "Frivillig Fredag", der finder sted i Munkebo Idræts Center, fredag 28. september 2018 fra kl. 15 til 19.

Arrangementet starter med en foreningsmesse og afsluttes med hædring af personer og hold, der udmærket sig i løbet af den seneste sæson.

Alle er velkomne, og entreen er gratis.

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden