Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

24.09.2017: Bøf m/pruttesovs + fromage

01.10.2017: Frikadeller

08.10.2017: Hønsefrikassé

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63.

 

 

Start 6. september 2017.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Tirsdag 19. september 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 19. september 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Lørdag 23. september 2017, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Evil Sons Of The Blues - arr. MusikOasen.

Søndag 24. september 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 24. september 2017, kl. 13:

Munkebo Stadion: Munkebo Boldklub - Tved, serie 1, gr. 1.

Mandag 25. september 2017, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 26. september 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 26. september 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 28. september 2017, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 29. september 2017, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Munkebo-glimt

Så starter Musiksæsonen i Munkebo Kulturhus!

På lørdag - 23. september 2017 kl. 14 - skydes musiksæsonen 2017/18 i gang med en koncert med Evil Sons Of The Blues.

Orkestermedlemmerne har været på blues-banen i mere end 30 år, og har spillet sammen næsten lige så længe. Først i det for længst hedengangne, lokalt populære Det Blå Blues Band. Samme orkester blev så til Long Lost Evil Sons of the Blues, og i dag er der savet en bid af orkesternavnet, der nu er nede på Evil Sons of the Blues.

Hvis du har sørget for at købe paroutbillet til alle sæsonens koncerter, kan du blot glæde dig til at tage plads i salen. Har du ikke billet, kan du endnu nå at købe ved indgangen, men du skal være i god tid. Billetten koster 160 kr.

Fuldt hus til LindøDag.

En stadig voksende gruppe af tidligere Lindø-ansatte har gjort det til tradition at mødes i Kulturhuset til den månedlige Lindødag.

Fra en beskeden start for snart et år siden, har arrangementet vokset sig stort, og vi hører heldigvis flere og flere sige: "Det var hyggeligt - vi ses igen næste måned."

Fredag 25. august talte deltagerlisten ikke færre end 87 personer.

Med til billedet af succesen hører, at der - udover det faste traktement: kaffe + rundstykke, middagsmad med øl+snaps - er et indslag, hvor der bliver fortalt et eller andet med relation til Værftet.

I fredags var det således A.P.Møllers histo-riker, Henning Morgen, der på levende og medrivende måde fortalte om familien Møllers engagement gennem 4½ genera-tion.

Efter planen er næste LindøDag fredag 29. september 2017.

Noget om pælesidning ...

"Hvem sidder der på pælen ved havnen stolt og strunk.

Det er såmænd en træmand, en lille skaldet munk.

Han fandt sin plads på broen en aften i august,

og regn og slud og saltvand kan aldrig gi' ham rust."

(Meget frit efter Jeppe Aakjær)

 

Besøgende til indvielsen i søndags af den ydre anløbsbro ved Munkebo Havn, kunne også beundre den lille træfigur, der pryder en stolpe ved badetrappen for enden af broen.

På billedet kan ses, hvem der stod for at sætte 'pælesidning for munke' i gang.

NYT NYT NYT

 

Nu kan du betale i Kulturhuset via Mobile Pay.

 

Tlf. nr. er 21 57 79 04.

 

Ved betaling beder vi om, at du i tekstfeltet angiver, hvad indbetalingen vedrører.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden