Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

26.11.2017: Sammenkogt + brødsuppe

03.12.2017: Gullaschsuppe

10.12.2017: Farsbrød + dessert

17.12.2017: Juleafslutning

07.01.2018: Hamburgerryg m/grønkål

14.01.2018: Svinemørbrad m/champignon

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63.

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Fredag 24. november 2017, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Lørdag 25. november 2017, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Mads Toghøj - arr. MusikOasen.

Søndag 26. november 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 26. november 2017, kl. 13.30:

v/Munkebo Bibliotek: Start på Julemotions-tur - arr.: Munkebo Fodslaw.

Tirsdag 28. november 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 28. november 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 30. november 2017, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 1. december 2017, kl. 16.30:

Munkebo Havn: Julemanden ankommer.

Fredag 1. december 2017, kl. 17:

Byens Plads: Juletræstænding.

Lørdag 2. december 2017, kl. 10-16:

Munkebo Forsamlingshus: Julemarked.

Søndag 3. december 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 4. december 2017, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 5. december 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 5. december 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 10. december 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 12. december 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 12. december 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 17. december 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 18. december 2017, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Søndag 24. december 2017, kl. 18:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet arran-gerer Juleaften.

Munkebo-glimt

KERTEMINDE KOMMUNE HÆDREDE ILDSJÆLENE

Tekst og fotos Hans Rye

Der var hæder og ære til fire munkebejsere, da Kerteminde Kom-mune afviklede årets hædringsarrangement i Langeskov Hallen.

Ove Eriksen fik således Årets Fri-villighedspris, medens Solvejg Mogensen, Karin Kruse og John Eriksen modtog legatportioner fra Fortjenstfonden. Det var borgmes-ter Hans Luunbjerg, der stod for overrækkelsen af legater og gaver.

Legatportionerne til Solvejg, Karin og John blev ikke begrundet. De blev tildelt efter indstillinger, men man gætter nok ikke helt for-kert, hvis man siger, at de tre legatmodtagere blev belønnet for deres store arbejde i Munkebo Kulturhus og blandt børn og unge i Munkebo.

Munkebo Kulturhus var også omdrej-ningspunktet, da Hans Luunbjerg begrundede, hvorfor Ove Eriksen skulle have Årets Frivillighedspris. Blandt andet blev der lagt vægt på, at han har opbygget og løbende redige-rer husets hjemmeside www.Munke-bo.dk, han udsender husets nyheds-brev og er aktiv i flere af husets grup-per. Han er desuden kasserer i Munkebo Multipark og aktiv i Lo-kalhistorisk Arkiv, men i begrundelsen blev der også trukket tråde tilbage i tiden, idet Ove Eriksen har skrevet jubilæumsskrift om Munkebo Boldklub og Munkebo Hallen, og før det var han med-forfatter til to bøger om Munkebo og en om Lindøværftet.

  • De mange beretninger om Munkebo, om Munkebo Kultur-hus, om klubber og institutioner bliver formidlet med enga-gement og masser af baggrundsviden, idet Ove Eriksen er født og opvokset i Munkebo, sagde borgmesteren i sin hyldest til Ove Eriksen.

Der var også hæder, håndtryk og kontante gaver til årets mestre inden for sportens verden. Et hav af børn og unge måtte på sce-nen og med fare for at glemme nogen, skal det nævnes, at Munke-bo boldklub U12 drenge blev hædret for en bronze medalje ved Fyns Mesterskabet og et hold på seks fra Munkebo tennisklub blev Fynsmestre i årets løb.

 

Mænd søges til madhold

 

Munkebo Kulturhus har 2 hold mænd, der laver mad en gang om måneden: Simremad og Mandemad. Begge hold er fuldt bemandet. Derfor forsøger vi, at starte et nyt hold op.

Det er kun for mænd.

Det er god solid mandemad i skolekøk-kenet på Troelskærskolen en onsdag om måneden kl. 9.00 – 14.00

Vi skal være min. 8 og max. 10 mænd, og der behøves ingen for-kundskaber i madlavning. Det tager vi hen ad vejen. Der skal bare være lyst til at spise god, hjemmelavet mad og masser af godt hu-mør.

Mød op til orienteringsmøde i

Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, Munkebo

fredag den 17. 11. kl. 10.00

eller kontakt Henning Rasmussen på tlf./SMS på 2460 5272 eller mail: gronningen35@live.dk.

 

Skal Kulturhuset være Årets Forening 2017?

Go’on er et samarbejde mellem en række tankstationer landet over, som gerne vil hylde de mange ildsjæle og lokale foreninger, der holder lokal-samfundet kørende.

Derfor udlodder Go’on hvert år en pris til de lokale foreninger, som hver dag er med til at skabe store øjeblikke. Hovedpræmien er 150.000 kr., men derudover bliver yderligere 16 foreninger præmieret med beløb mellem 10.000 og 50.000 kr.

Munkebo Kulturhus er meget stolte over at være blevet nomineret til Årets Forening, og vi vil gerne opfor-dre alle til at stemme på Kulturhuset.

Vinderen findes nemlig af en jury, hvor de indsamlede stemmer har stor indflydelse, så din stemme kan være den, der gør forskellen.

Vær med til at gøre Munkebo Kulturhus til Årets Forening ved at støtte nomineringen her:

http://støtdelokale.nu/forening/Munkebo-kulturhus-2467

 

Lindø Dag – Julefrokost

Fredag den 24. november 2017 kl. 9.30 – ca. 14.00

i Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, Munkebo

 

OBS! OBS! Denne gang bliver det anderledes – både tidspunkt og indhold. Der er denne gang en ”julegave” med.

Smedekoret Vulkan underholder inden det går løs med julebuffeten

Entreen på kr. 50,- går denne gang til maden. Derfor skal drikkevarer selv medbringes eller købes i Kulturhuset (øl – vand – snaps á 10 kr.)

Tilmelding til Henning senest den 22.11. på

tlf./SMS 2460 5272 eller mail: gronningen35@live.dk

 

Der er begrænset plads så deltagelsen bliver efter ”først til mølle princippet” og der modtages ikke tilmeldinger efter den 22.11.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden