Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

04.09.2016: Koteletter i fad

11.09.2016: Svinefilet m/tomatsovs + des-sert

18.09.2016: Forloren hare med waldorf-salat

25.09.2016: Frikadeller m/stuvet kål

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63, eller

Karin, tlf. 22 80 27 37.

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Sprog- og kulturcafé i Munkebo.

LINK - Lettelse af Integra-tion af Nydanskere I Kerte-minde Kommune - har startet en sprog- og kultur-café i Munkebo.

Sprog- og kulturcafeen er flyttet til

mødelokalet i Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 5330 Munkebo

og har åbent

hver onsdag fra kl. 16.00 - 18.00

Sprog- og kulturcafeen hjælper voksne ny-danskere med lektier/hjemmeopgaver, brug af by/kommune og orientering af stort og småt, der kan lette integrationen.

Så vidt muligt har brugerne den samme lektiehjælper hver gang.

Kom og se om det er noget for dig, som bruger eller som lektiehjælper.

Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til:

Ketty Friis Petersen tlf. 40 29 16 72.

 

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Mandag 29. august 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 30. august 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 30. august 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Torsdag 1. september 2016, kl. 16:

Munkebo Bibliotek: Åbning af udstilling om LindøVærftet.

Lørdag 3. september 2016, kl. 14-17:

Sejltur med Svanen "Fra værft til værft".

Havnegade 100, Odense - arr. Museums-klubben Odense bys museer.

Lørdag 3. september 2016, kl. 15.00:

Munkebo Stadion: Munkebo - Glamsbjerg (Albaniserien).

Tirsdag 6. september 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 6. september 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Onsdag 7. september 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Arkæolog Malene Beck fortæller om vikingefundene på Munkebo Bakke - arr. Lokalhistorisk Forening.

Søndag 11. september 2016, kl. 10:

Boels Bro Havn: Fjordens Dag.

Mandag 12. september 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 13. september 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 13. september 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Onsdag 14. september 2016, kl. 19:

Munkebo Bibliotek: Foredrag med gade-præst Peder Thyssen - arr. Munkebo Bib-lioteks Venner.

Søndag 18. september 2016, kl. 11.00:

Munkebo Stadion: Munkebo - KRFK (Albaniserien).

Tirsdag 20. september 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 20. september 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Lørdag 24. september 2016, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med "Halfdan-skerne" - arr. MusikOasen.

Søndag 25. september 2016, kl. 9:

Ved Munkebo Kirke: Start på Tour de Ker-teminde 2016.

Mandag 26. september 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 27. september 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 27. september 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Onsdag 28. september 2016, kl. 10-14:

Munkebo Idræts Center: Seniormesse - arr. Frivilligcenter Kerteminde.

Munkebo-glimt

Billetter til koncertsæsonen i Kulturhuset.

Så er Musik Oasen klar med sin 6. sæson.

Billetsalget starter 1. september kl. 12.00 pr. mail og vi gør opmærksom på, at der desværre kun er 50 partout-billetter.

Vi vil nemlig også gerne have lidt til løssalg.

Billetterne er print-selv og kan kun bestilles på:

kultur-oasen@munkebo-borger.dk eller via SMS til 2742 2843. Men altså først fra 1. september kl. 12.00

Ved den lejlighed kan der kun købes løssalgsbillet til koncerten med Halfdanskerne (lørdag d. 24.09.16). De øvrige løssalgsbillet-ter bliver sat til salg, når datoen for den enkelte koncert nærmer sig.

Vi glæder os til endnu en rigtig god sæson.

 

 

Her kan du se programmet for næste sæson i MusikOasen.

Udstilling om Lindøværftet.

Torsdag 1. september kl. 16.00 åbner udstillingen om LindøVærf-tet på Munkebo Bibliotek.

Der er tale om en stor del af den udstilling som i juli og august har kunne ses på Toldboden i Kerteminde.

Kom og se eller gense de mange spændende udstillingsgenstande og få måske en snak med en "gammel" kollega.

Sejltur fra Værft til Værft.

Lørdag 3. september arrangerer Muse-umsklubben ved Odense Bys Museer en sejltur med "Svanen" fra Odense til Lindø.

Turen starter ved Havnegade 100 i Oden-se kl. 14 og slutter samme steds kl. 17.

Læs mere her.

Vikingerne på Munkebo Bakke.

Sidste år vakte det berettiget opsigt, da Østfyns Museer udgravede en anselig bebyggelse fra Vikingetiden på Munkebo Bakke.

Leder af udgravningen dengang var arkæolog Malene Refshauge Beck, og hun kommer i Munkebo Kulturhus onsdag 7. september kl. 19 for at fortælle om de enestående fund.

Læs mere om arrangementet her.

Fjordens Dag 2016.

Søndag 11. september er der igen Fjordens Dag ved Boels Bro.

Som noget nyt har arrangørerne valgt at samle kræfterne på færre lokaliteter. Det betyder, at der bliver flere aktiviteter end tidligere ved bl.a. Boels Bro. F.eks. kan man i år opleve Sebastian Klein, som rigtig mange kender fra DRs børne TV, bl.a. som Doktor Pjuskebusk.

Derudover kan man møde havternen, Fjordens Dags nye maskot.

Fjordens Dag er en aktivitetsdag for hele familien. En lang række institutioner, or-ganisationer, foreninger, skoler, firmaer og private grupper bakker op om dagen og tilbyder oplevelser, der involverer friluftsliv, na-tur, miljø, kultur, sundhed og bevægelse.

Er man ikke til de mange sjove, spændende og lærerige aktiviteter, kan man nøjes med at nyde den dejlige natur ved fjordene og de mange lækre smagsprøver, der tilbydes rundt om på pladserne.

Du kan læse hele programmet for Fjordens Dag ved Boels Bro her.

De trykte programmer kan bl.a. findes på biblioteker og turistin-formationer.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden