Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

29.10.2017; Porre i fad

05.11.2017: Kylling m/bacon, st. kartofler

12.11.2017: And og rødkål

19.11.2017: Julemedister + fløderand

26.11.2017: Sammenkogt + brødsuppe

03.12.2017: Gullaschsuppe

10.12.2017: Farsbrød + dessert

17.12.2017: Juleafslutning

07.01.2018: Hamburgerryg m/grønkål

14.01.2018: Svinemørbrad m/champignon

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63.

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Mandag 23. oktober 2017, kl. 19-21:

Munkebo Kulturhus: "Kropssprog, arketyper og skjulte tendenser" - en aften med skue-spiller Tina Kruse Andersen - arr.: Munkebo Biblioteks Venner.

Tirsdag 24. oktober 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 24. oktober 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 26. oktober 2017, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 27. oktober 2017, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Søndag 29. oktober 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 31. oktober 2017, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 31. oktober 2017, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Munkebo-glimt

Løb har cyklet rundt i 10 år

Der var trængsel både på Fjord-vej og Kertinge Nor i søndags, da over 500 cyklister og knap 60 kajakroere deltog i årets Tour de Kerteminde med start ved kirkepladsen og Munkebo Ro- og Sejlklub, og endnu en-gang var arrangementet præget af godt vejr og svag vind, selv om det først var til allersidst, at solen brød igennem.

Det var 10. og måske sidste gang løbet blev gennemført med Michael Andersen ved roret, så i skrivende stund er det usikkert om løbet kan finde en ny styrmand, der vil bruge i hundredvis af timer på tilrettelægning og afvikling af det store motionsarran-gement.

I sin tid fik Andersen ideen om, at man kunne kombinere motion med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, og han fik to helt uaf-hængige og vidt forskellige aktører til at samarbejde nemlig me-nighedsrådene i Munkebo og Kølstrup og Kerteminde Cykelklub.

Groft sagt tog menighedsrådene sig af udlevering af startnumre, forplejning på kirkepladsen og bemanding af depoterne på ruten, mens cykelklubben tog sig af at organiserer selve løbet, men hele tiden med Michael Andersen som den, der havde det store over-blik og ham, der har kæmpet for arrangementets forbedringer.

De seneste år er det for ek-sempel lykkedes at få lukket Fjordvej for trafik under løbet, og i år havde man ”hyret” fri-villige fra Turismens Venner til at hjælpe med forplejning på kirkepladsen. Det vil sige kaffe og rundstykker til alle de morgenfriske og herlige grill-stegte pølser til alle efter strabadserne. Det var også Michael An-dersen, der fik ideen om at lade kajakfolket konkurrere på Kertin-ge Nor.

Det tætte samarbejde mellem menighedsråd og cykelklub har gjort, at Andersen gennem årene har sendt i titusindevis af kroner afsted mod nødlidende lande.

Ved årets arrangement valgte omkring 90 motionister at køre to omgange på den 60 km. lange rundstrækning, og her blev der trådt til i pedalerne, idet første rytter var i mål på godt 3 timer og 11 minutter.

Godt 360 ryttere kørte 60 km. ruten, og her kom første mand i mål efter 1 time og 31 minutter.

55 kørte den korte distance rundt om fjord og nor. Også her blev der trådt til, idet hurtigste rytter var rundt på godt 42 minutter.

Knap 60 kajakroere gennemførte en strækning på 18 km på Ker-tinge Nor, og hurtigste mand var i mål på 2 timer og 4 minutter.

 

No Better Blues ...

… var titlen på et af de numre, Evil Sons Of The Blues diskede op med, da der var sæsonpremiere på MusikOa-sens koncerter i Munkebo Kulturhus.

Og mere præcist kan det faktisk ikke siges: det var det bedste af det bedste blues, spillet af et særdeles kompetent og sammenspillet orkester.

Læs hele anmeldelsen her.

Fuldt hus til LindøDag.

En stadig voksende gruppe af tidligere Lindø-ansatte har gjort det til tradition at mødes i Kulturhuset til den månedlige Lindødag.

Fra en beskeden start for snart et år siden, har arrangementet vokset sig stort, og vi hører heldigvis flere og flere sige: "Det var hyggeligt - vi ses igen næste måned."

Fredag 25. august talte deltagerlisten ikke færre end 87 personer.

Med til billedet af succesen hører, at der - udover det faste traktement: kaffe + rundstykke, middagsmad med øl+snaps - er et indslag, hvor der bliver fortalt et eller andet med relation til Værftet.

I fredags var det således A.P.Møllers histo-riker, Henning Morgen, der på levende og medrivende måde fortalte om familien Møllers engagement gennem 4½ genera-tion.

Efter planen er næste LindøDag fredag 29. september 2017.

Noget om pælesidning ...

"Hvem sidder der på pælen ved havnen stolt og strunk.

Det er såmænd en træmand, en lille skaldet munk.

Han fandt sin plads på broen en aften i august,

og regn og slud og saltvand kan aldrig gi' ham rust."

(Meget frit efter Jeppe Aakjær)

 

Besøgende til indvielsen i søndags af den ydre anløbsbro ved Munkebo Havn, kunne også beundre den lille træfigur, der pryder en stolpe ved badetrappen for enden af broen.

På billedet kan ses, hvem der stod for at sætte 'pælesidning for munke' i gang.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden