Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Munkebo-glimt

Hurtige links

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

11.08.2019: Kylling med agurkesalat.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18



Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset


Lindø Dagen afholdes sidste fredag i må-neden kl. 10.00 - 14.00 (undtagen i juli og december) i Forsamlingshuset i Munkebo.

 

For 75 kr. får man kaffe/te og et rundstyk-ke, relevant foredrag med relation til skibsværftet/ægte fynsk hygge, adgang til Lindø Stuen og et måltid mad iført 1 øl/ vand og 1 snaps.

 

Alle er velkomne men vær forberedt på at der "bliver snakket meget Lindø". 

 


Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.


¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE





























Læs mere her


Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.


Søndag 11. august 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

26.01.2019: Koncert i Kulturhuset med Jette Torp
16.03.2019: Koncert i Kulturhuset med Sgt. Pepper
Multiparken i april 2019
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
Kirsebærtræer i blomst ved Trællerup.
Rapsmarkerne lyser op på vejen til Dræby.
03.05.2019: Kristine får vand under kølen.
03.05.2019: Det var en kold tjans at søsætte Kristine.
10.05.2019: Koncert med Bomles Venner i Kulturhuset.

Grundlovsløb i Munkebo.

Årets Grundlovsløb i Munkebo samlede 580 deltagere.

Det var 11. gang, at Center for Fysioterapi & Træning i Nørre-gade afviklede det efterhånden traditionsrige Munkebo Løb med distancer på  5 og 10 km.

Løbet fandt sted på årets hidtil varmeste dag med temperaturer over 25 grader, og i anledning af Folketingsvalget var ruten flere steder flankeret af valgplakater, men der var ingen politiske taler fra scenen. Derimod var der en kraftig opfordring til at drikke rigeligt med vand på grund af varmen.








Efter løbet var der lodtrækning. Ikke mindst lokale sponsorer havde done-ret et hav af flotte gevinster til udde-ing blandt deltagerne, der iøvrigt også blev forkælet med vand og frugt i mål-området.

– med fantastisk opbakning!

Endnu en gang er det lykkedes for Munkebokoret – i samarbejde med JazzFlavor – at lave et arran-gement, som gjorde, at knap 150 ”publikummer” havde fundet vej til Munkebo Forsamlingshus en mandag aften i maj.

Et luksusproblem blev det naturligvis, at kormedlemmerne måtte fortrække fra kaffebordet, fordi det optimistisk anslåede besøgstal hurtigt blev nået!

Aftenens program indeholdt mange ”lækkerbidskener” - især i den afdeling, hvor kor og jazzgruppe gik sammen. F.eks. tog ”Fuld af nattens stjerner” af Sebastian kegler hos alle, bifaldet var overbevisende – og det samme gjaldt, m.h.t. fremhævelsen af dirigent og solist (Uffe og Lærke/far og datter) bl.a. i det gamle Grand Prix-nummer ”Skibet skal sejle i nat”.

Vi opnår ikke sådan en succes uden en massiv indsats fra alle i koret – og det er jo lige netop det, det handler om: man hjælper med det, man kan – om det så gælder kagebagning, bordopstilling, planlægning eller ”fodring” af opvaskemaskinen – alle tager en tørn, og derfor kan alle fryde sig over resultatet!

Samarbejdet med JazzFlavor giver koret en utrolig energi – og tilføjer den traditionelle korsang en helt ny dimension. Virkelig værd at satse på!

Vi kan vist med en vis stolthed påstå, at vi lavede et arrangement, som var en ordentlig mavepuster til evt. fordomme om Munkebo!

Fra Bamses musikalske billedbog.

 

















Der var dømt kvalificeret partystemning fredag aften i Kulturhuset, da MusikOasen sluttede sæsonen af med en koncert med koncept-bandet Bomles Venner, der – ja, rigtig gættet – har specialiseret sig i at spille numre fra Bamses Venners repertoire.


Læs hele anmeldelsen her.

Din brugte roll-on deodorant kan genbruges.

Der er for nylig opsat en beholder i

Kulturhuset til indsamling af tomme

roll-on deodoranter.

Kugledynehjælpen indsamler brugte

roll-on deodoranter, udtager kugler-

ne og syr dem ind i kugledyner til

både børn og voksne med diagnoser

som ADHD, autisme, Asbergers o.a.

Det er meget svært for diagnosticere-

de at få bevilget en kugledyne fra det

offentlige, typisk koster en dyne 8-10.000 kr, så det bliver krævet, at sovemedicin afprøves først - også til børn!

Det vil Kugledynehjælpen gerne være med til at gøre noget ved, og samtidig hylder vi genbrugstanken.

Du kan læse mere om Kugledynehjælpen på Facebook.

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.


Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.





LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk