Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

Sommerpause

12.08.2018: Kylling og agurkesalat

19.08.2018: Paneret flæsk

 

Pris: 40 kr.

 

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Mandag 16. julii 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 17. juli 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Tirsdag 24. juli 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Mandag 30. julii 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 31. juli 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Munkebo-glimt

Skal Munkebo Bibliotek nedlægges?

Med beklagelse har Munkebo Biblioteks Venner konstateret, at kommunens råderumskatalog inde-holder forslag om nedlæggelse af alle eller enkelte biblioteker.

Munkebo Biblioteks Venner har derfor sendt et høringssvar til Kerteminde Kommune, som du kan læse her.

Munkebo løb for 10. gang

Af Hans Rye

Der var trængsel i Nørregade Grundlovsdag, da Center for Fysio-terapi & Træning for 10. gang afvik-lede det efterhånden traditionsrige Munkebo Løb med distancer på 5 og 10 km.

I anledning er minijubilæet havde centret gjort ekstra meget ud af det. Blandt andet spillede rockgruppen Full Moon Fever både til opvarm-ning og til den efterfølgende puste ud fest på pladsen, hvor centret beværtede deltagerne med både pølser og drikkevarer.

Præcist hvor mange glade motionister, der varmede op på p-pladsen er uklart, men al-lerede inden løbet havde centret udleveret gratis T-shirt og ”spisebilletter” til 550 del-tagere, og der var mange deltagere, der ikke havde nået at sikre sig en sådan T-shirt, så det var et farverigt skue, da måske 600 – 700 deltagere varmede op – i øvrigt i et nærmest perfekt vejr – solskin og en svag vind til at vifte sveden bort fra pandebrasken.

Ruten er den samme år efter år, så en slange af ivrige motionister strakte sig hurtigt ad Lindøalleen, Bycentervej, Kølstrupvej, Næsset, langs noret og tilbage til festpladsen, hvor der ventede en lille overraskelse, idet en kreds af faste brugere sagde tak til centret med en gave – en flammende skulptur i metal forankret i en fod af solid granit og præget med flotte symboler fra bevægelsens- og motionens verden.

 

Privatlivspolitik.

EUs Persondataforordning (GDPR) trådte i kraft 25. maj 2018, samtidig med en ny dansk databeskyttelseslov.

De skærpede krav indebærer særligt, at det skal være synligt for foreningens medlem-mer, trænere, instruktører og frivillige, hvordan personoplysninger behandles.

Det kan opfyldes ved en privatlivspolitik.

Under fanebladet "Privatlivspolitik", kan du læse en række af de privatlivspolitikker, der er udarbejdet for brugere af Munkebo Kulturhus.

Seniormessen 2018 er aflyst.

Kære stadeholdere

Tak for jeres interesse for Seniormessen, som rummede mange gode initiativer.

Derfor er det med stor beklagelse, at jeg må meddele, at det ikke bliver muligt, at afholde Seniormessen i år.

I Seniorrådet har vi besluttet, at der er brug for tid til at se med friske øjne på hele arrangementet.

Vi vil være overordentligt taknemmelige for gode ideer til, hvordan kommende Seniormesser kan blive rigtig attraktive for stadeholdere og besøgende.

Seniormessen er så stort et aktiv, at vi går i tænkeboks, og glæder os til at vende tilbage i 2019.

Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsener

Laila Rosenbek Finsen

Formand

Seniorråd Kerteminde Kommune

Tlf.: 21432315

Mail: finsen@post.tele.dk

 

Hva’ pokker ska’ jeg gøre?

”Jeg vandrer op af gulvet, så det støver.

Hva’ pokker ska’ jeg gøre

for at løse den forbandede tekst?”

(John Mogensen, 1972)

 

Og hvad i alverden skal det så til for at starte fortællingen om fredagens ABBA Show på den måde?

Læs hele anmeldelsen her.

 

Det er efterhånden blevet en god tradition, at publikum til sæsonens sidste koncert mødes i forvejen og spiser deres medbragte mad.

Dermed kommer stemningen helt i top, inden musikken går på.

I år havde 50 ud af 65 publikumme-re valgt at varme op på denne måde.

 

Næste sæson

Programmet for næste sæson blev afsløret i forbindelse med sæsonens sidste koncert. Du kan se det her ved siden af - der er noget at glæde sig til!

Coloristerne holdt fernisering.

Tirsdag 15. maj 2018 holdt Kulturhusets kunstnergruppe "Coloristerne" fernisering i it-lokalet ved siden af Havestuen.

Her kan du se et udpluk af de kunstværker, der nu hænger til beskuelse.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

 

 

 

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden