Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

11.12.2016: Juleafslutning

08.01.2017: Hamburgerryg m/grønlangkål

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63, eller

Karin, tlf. 22 80 27 37.

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Tirsdag 13. december 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Torsdag 15. december 2016, kl. 10:

Start ved MIC: Vandretur med Munkebo Fodslaw.

Torsdag 15. december 2016, kl. 15.30:

Fakta: Lucia-optog med Munkebo Kirkes pigekor.

Mandag 19. december 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 20. december 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Lørdag 24. december 2016, kl. 18:

Munkebo Kulturhus: Juleaften - arr. Fjordkøkkenet.

Munkebo-glimt

Julemarked i Kulturhuset 26. november.

Det er efterhånden blevet en tradition, at Munkebo Kulturhus holder julemarked den sidste lørdag i november. Den ide er der også mange andre, der har fået, så konkurrencen om "kunderne" er stor.

Markedet var dog pænt besøgt hele dagen, og især omsætningen i cafeen var ganske tilfredsstillende.

Et stort hit var brunkagerne, som Torben stod og bagte på stedet. På utallige opfordringer bringer vi opskriften her.

Her kan du se nogle billeder fra dagen.

 

Juletræet med sin pynt ...

Fredag aften 25. november var en masse børn og voksne forsamlet på pladsen foran Biblioteket, for at være med, når Munkebos juletræ blev tændt.

Det foregik efter alle kunstens regler, med sang af Munkebokoret, tale af Palle Hansborg-Sørensen, dans om juletræet med Jule-manden i spidsen o.s.v.

Ovenpå alle disse strabadser var der godteposer til børne-ne og glögg og æbleskiver til de voksne. Det hele sponseret og arrangeret af Butikstorvets handlende i samarbejde med Klinikken, Biblioteket, Bibliotekets Venner, DUI Leg og Virke og Kulturhuset.

Her kan du se nogle billeder fra juletræstændingen.

Lindø-dag i Kulturhuset 25. november.

Det siges at det er svært at få gamle mænd ud af hjemmet men det lykkedes for Munkebo Kulturhus.

Tyve mænd troppede op til formiddags-kaffe med rundstykke og middagsmad med stegt flæsk og persillesovs lavet af nogle af mændene fra de 2 hold i kultur-husets Simremad.

Det hele var kædet sammen med masser af snak om de gode gamle dage på Lindø.

Succeskriteriet var 10 - 15 personer så det gav grobund til, at sidste fredag i måne-den fremover - dog undtaget i december - vil der være liv og glade dage i Munkebo Kulturhus.

 

På besøg i Cash-otten

Koncert med Johnny Horsepower i Kulturhuset 19.11.2016

Der findes bands, der kopierer Abba, Beatles, Pink Floyd etc., men der findes kun ét band i Skandinavien, der på troværdig vis hylder legenden Johnny Cash, også kendt som ”The Man In Black”.

Læs hele anmeldelsen her

 

Willy blev Årets Borger i Kerteminde Kommune.

Hvert år hædrer Kerteminde Kom-mune en lang række borgere, der på den ene eller anden måde har gjort sig positivt bemærket: idrætsudøvere som har opnået fine placeringer i na-tionale og internationale konkurren-cer etc.

Derudover kåres personer, der har gjort/gør en særlig indsats til gavn for kommunens borgere: Årets fore-ningsleder, Årets ildsjæl, Årets fri-villige o.s.v.

Den, der imødeses med størst spæn-ding, er kåringen af Årets Borger, og vi er i Munkebo Kulturhus pavestolte over, at det er vores formand, Willy Anderskov Nielsen, der modtog hæderen ved hædringsarrangementet i går, fredag, i Kerteminde Idrætscenter.

Intet valg kunne være mere rigtigt. Som Borgmester Hans Luun-bjerg fremhævede i begrundelsen for, at det netop blev Willy, så har Willy altid ja-hatten på. Der findes ikke problemer, der ikke kan løses, og hele den måde, Munkebo Kulturhus fungerer på, er gennemsyret af Willys ånd og holdning til samvær og –arbejde.

Der er et gammelt ord, der siger, at ”når det regner på præsten, drypper det på degnen”, så vi andre har også lov til at være stolte. Men hæderen er først og fremmest Willys, og der skal fra Kultur-husets mange brugere lyde et kæmpestort og velfortjent

TILLYKKE TIL WILLY!

 

 

Juleaften i Kulturhuset.

Traditionen tro arrangerer Fjordkøkkenet

juleaften lørdag 24. december kl. 18

i Munkebo Kulturhus.

Prisen er 50 kr., der inkluderer mad, drikkelse, kage m.m.

Alle er velkomne - sidste tilmelding 20. december til Karin, tlf. 2280 2737 eller Solvejg, tlf. 22115063.

Julekoncert i Munkebo Kirke.

Torsdag 8. december 2016 kl. 19.30 afholdes julekoncert i Munkebo Kirke.

Her medvirker Nyborg Motetkor, og Munkebo Kirkes pigekor går Lucia-optog.

Til koncerten har Motetkoret udvalgt en række julemusikværker af dansk og engelsk oprindelse.

Alle er hjertelig velkommen til årets julekoncert i Munkebo Kirke, hvor der traditionen tro også vil blive sunget julens dejlige salmer.

Tag til julekoncert og kom i julestemning.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden