Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

29.04.2018: Fyldt kalkun

06.05.2018: Koteletter i fad

13.05.2018: Boller i karry

20.05.2018: Porre i fad

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Solvejg, tlf. 22 11 50 63

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Mandag 23. april 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 24. april 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 24. april 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 29. april 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet

Munkebo-glimt

Seniormesse 2018

Onsdag d. 5. september 2018 er der atter Seniormesse, denne gang i Langeskov idrætscenter. Messen planlægges i et samarbejde mellem Seniorrådet, Frivilligcentret og Kerteminde Kommune, hvor der igen vil blive sat fokus på det gode aktive ældreliv.

Alle interesserede kan deltage med en stand på messen, så besøgende kan blive præsenteret for alle de gode muligheder der er for et aktivt ældreliv i Kerteminde Kommune.

En stand består af et bord 2 x 1 meter og to stole.

Skal man bruge mere end to stole, bedes man selv medbringe disse.

Årets foredragsholder

er Christian Bitz med foredraget ”Ældre mad – Senior i fokus og ikke baseres på hokus-pokus-helse eller asketiske kostprincipper. Sundhed tager udgangspunkt i den enkelte, der med små realistiske ændringer kan blive sundere og gladere. Det er ikke en revolution. Det er sundhedsrealisme.”

Tilmelding til seniormessen

Hvis I ønsker en stand på Seniormessen 2018, skal I tilmelde jer til: Heidi Ewald Frivilligcentret på mail: heidi@frivilligcenterkerteminde.dk eller på tlf. 40 55 18 00 Senest torsdag d 26 april.

Husk at skrive hvis I skal bruge mere plads end 2 x 1 m Det koster ikke noget at deltage.

Praktisk

Sted: Langeskov Idrætscenter Børmosevej 3 5550 Langeskov

Tid: onsdag d. 5. september 2018 kl. 10.00 – 14.00

Opstilling af stande kl. 9.00 – 10.00

Oprydning kl. 14.00 – 16.00

 

Masser af kulturel aktivitet i Kulturhuset.

Lørdag 24. marts levede Munkebo Kulturhus for alvor op til den del af navnet, der handler om kultur.

Om eftermiddagen oplevede en næsten fyldt sal et arrangement med Kingos Swing Kvartet og skuespillerinden Vigga Bro. Kin-go & Co. stod for jazzen, mens Vigga Bro tog sig af fortællingerne.

Et flot arrangement, som Bibliotekets Ven-ner stod bag. Læs Egon Gaardes anmeldelse her.

 

Samme aften fik huset besøg af et lokalt band. André Anderskov, der formidlede kontakten, fortæller:

Aiming Cue, live i Musik Oasen.

Trioen satte ”alt på et bræt" da de, lørdag 24.marts forkælede de godt 100 publikummer, der var kommet for at vise deres støtte til bandets live debut.

Og de fik i den grad valuta for pen-gene, ikke mindst i form af drenge-nes velspillende præstation men og-så de iørefaldende tekster gjorde et godt indtryk.

Publikum viste da også deres begejstring ved at synge med på nummeret ’1982’ der i skrivende stund har knap 1400 visninger på Youtube

Vi ønsker Aiming Cue god vind fremover og håber de vil komme igen.

 

Madhold for kvinder.

I Kulturhuset er der efterhånden hele 3 hold med mænd, der mødes og laver mad sammen – omkring 40 deltagere i alt. Til gengæld er der ingen kvindehold.

Er der interesse for at oprette et hold for kvin-der, der på samme vis mødes og laver mad sammen?

Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til Kulturhusets for-mand, Willy Anderskov, på tlf. 2851 4127, eller endnu bedre: kom ned i Kulturhuset og få en snak med os. Så finder vi ud af et eller andet.

 

Kender du den om Jesper og Mona?

Mads Westfall i Kulturhuset 17. marts 2018

Jesper Ravn mødte Mona, og det kom der en sang ud af, da Søren Kragh-Jacobsen komponerede ”Kender du det”, til albummet ”Hinkeruder på motorvejen” i 1975.

Læs hele anmeldelsen her.

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden