Forside

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Munkebo-glimt

Hurtige links

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

28.04.2019: Kylling

05.05.2019: Skinkeschnitzler m. grønt

12.05.2019: Hønsesalat, medister m. rødkål


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18



Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 75 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.


¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE





























Læs mere her


Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.


Torsdag 25. april 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 26. april 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Søndag 28. april 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 30. april 2019,  kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 30. april  2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen

Søndag 5. maj 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 6. maj 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 7. maj 2019,  kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 7. maj  2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen

Fredag 10. maj 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Bomles Venner.

Søndag 12. maj 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 14. maj 2019,  kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 14. maj  2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen

Søndag 19. maj 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 20. maj 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 21. maj 2019,  kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 21. maj  2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen

Søndag 26. maj 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 28. maj 2019,  kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik - sæsonafslutning.

Tirsdag 28. maj  2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen

Torsdag 30. maj 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Fredag 31. maj 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

29.11.2018: Lavvande ved Boels Bro
29.11.2018: Lavvande ved Boels Bro (sejlrenden)
30.11.2018: Deltagerne i årets sidste Lindødag
02.01.2019; Højvande ved Munkebo Havn
02.01.2019: Højvande ved Munkebo Havn
06.01.2019: Nytårsmotion.
26.01.2019: Koncert i Kulturhuset med Jette Torp
16.03.2019: Koncert i Kulturhuset med Sgt. Pepper
Multiparken i april 2019
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.
19.4.2019: Køerne er tilbage i Multiparken.








INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE FOR MUNKEBO MULTIPARK SAMT STIFTELSE AF STØTTEFORENING FOR MUNKEBO IDRÆTSCENTER OG MULTIPARK

LØRDAG DEN 4. MAJ 2019 KL. 10 I MIC

 

 

Munkebo Multipark er for længst overdraget til Kerteminde Kommune, og projektregnskabet er gjort op. Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille til repræsentantskabsmødet, at den selvejende institution nedlægges, da missionen nu er fuldført.

 

Imidlertid finder bestyrelsen for Multiparken og Virk og Gro gruppen det vigtigt med fortsat fokus og opbakning på din, min og vores park, men også i det større perspektiv på området omkring parken og idrætscenteret.


Derfor indkaldes til stiftelse af en støtteforening med bred repræsentation i repræsentantskabet af de mange aktive interessenter til gavn for områ-det som helhed og for sammenholdet. ”Sammen kan vi løfte i flok, hvis vi er mange nok”.

 

Derfor opfordrer vi til at flest mulige møder op og alle er velkomne til at deltage i såvel repræsentantskabet for opløsningen af Munkebo Multipark lørdag den 4. Maj kl. 10 og til efterfølgende stiftelse af støtteforeningen kl. 11.

 

På vegne af Munkebo Multipark og Virk og Gro

 

  

Klavs Norup Lauridsen                                  Palle Hansborg- Sørensen


Læs dagsorden til Multiparkens Repræsentantskabsmøde her.

Læs dagsorden til stiftende Repræsentantskabsmøde her.

Fjordkøkkenet kan godt bruge ekstra hænder.

Hver søndag året rundt (bortset fra en periode omkring sommerferien) og juleaften, åbner Fjordkøkkenet i Kulturhuset døren for alle, der har lyst til et måltid mad i selskab med andre. Gæsterne er typisk ældre og enlige, men alle er velkomne.

Det siger sig selv, at med et sådant program, er der brug for mere end ét par hænder til at sørge for madlavnin-gen.

Af forskellige årsager er der blevet færre personer til at varetage opgaven, og derfor søger vi frivillige, der er klar til at give en hånd med. 

Hvis det lykkes at finde tilstrækkeligt med hjælpere/kokke, drejer det sig måske om én enkelt søndag om måneden.

Har du tid, lyst og lejlighed til at stille dig til rådighed, må du me-get gerne ringe på tlf. 22 80 27 37, hvor Karin Kruse vil kunne for-tælle dig mere om opgaven.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Yeah, yeah, yeah.

The Beatles er måske det mest kendte musikfænomen fra 1960erne. Hvem ved f.eks. ikke, at gruppen havde fire medlem-mer: John, Paul, George og Rin-go.

Men hov, hvad er så det for noget at møde op med 5 musikere, hvis man gerne vil fremstå som et seriøst Beatles-kopi band?

Læs hele anmeldelsen her.


Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Musikgruppen

er på facebook





LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.


Danmarks flotteste kniv er lavet i Kulturhuset.

At vores lokale knivmagere, KNIVI, leverer arbejde af allerhøjeste kvalitet, blev senest demonstreret ved det netop afholdte DM i Horsens. Talsmand for Knivi, Uwe Molzen, fortæller:

”Nu har vi en Danmarksmester i vores knivklub "KNIVÌ" i Munkebo Kulturhus.

Jens Arne Rasmussen, Munkebo deltog i Dansk Knivforenings knivkonkurrence om Danmarksmesterskab 2018. Der var 7 klasser knive der kunne deltage og aldrig var der så mange deltagere, ialt 67 knive. Jens Arne del-tog i klassen (finere) knive til jagt, fiskeri og fritid. I denne klasse var der 28 knive, der konkurrerede, deriblandt nogle af Danmarks dygtigste kniv-magere.

Jens Arne blev nr. 1 og dermed Danmarksmester.”

Vinderkniven

I Kulturhuset er vi naturligvis pa-vestolte over at have en DM blandt brugerne og iler med et kæmpe-stort TILLYKKE til Jens Arne!

Har du selv fået mod på at prøve kræfter med knivfremstilling, mø-des Knivi hver tirsdag kl. 19-21 i Kulturhusets værksted.

Mange måneders hårdt arbejde bestod sin prøve med Munkebo Revyen.

"Rødder" *****

af Henning Rasmussen


Det var fuldt fortjent at Munkebo Revy 2019 blev belønnet med stående applaus for alt foran og bag scenen klappede perfekt

De 22 numre var af høj standard. Såvel skuespillerne som revyorkesteret sprudlede af godt humør, .Teknikerne og især lydteknikeren skal have stor ros for at kunne deres håndværk. Det er dejligt når sang og musik supplerer hinanden så man kan nyde og forstå begge dele samtidig.

De 22 numre var sammensat i god blanding af sjov og kærlig satire som favnede bredt:

• "Den omvendte sketch" hvor en aggressiv sælger kommer til kort, • Nutidig udgave af det gamle nummer"hvad de laver i ban-ken efter tre", • Filmhelten Dr. Jones som hemmelig agent for skatteministeren, • "Smilende Susie" belyste Kerteminde Kommu-nes problemer, • Monologen om venner der gav stof til eftertanke,

• Hvor svært er det at invitere til julefrokost når der skal tages hensyn til muslimer, AA, slankekure, vægtvogtere, gravide, homoer, ikke rygere og veganere, • Det er svært at være mand,

• Gensyn med vores dejlige husmor Mary der bl.a. gav sin version af Alternativ begavelse, • En turist når den er værst, • Ladbykon-gen og Fenris har problemer med gravfreden, • Parodi på de 3 store sangere, der endte med en øm cha cha cha, • En hylende morsom parodi på tvillingerne fra TV, • Fordele ved at gå med burka (fantastisk benarbejde af Rikke), • Vores 2 gode venner fra Pinden ordnede verdenssituationen i Danmark, • Fjernsynspro-grammerne blev omsat til dagligdagen, • Problemer som 50 årig,

• Gitte Stallone/Nielsen ville gerne bosætte sig i Munkebo, men...

• Køb og tilbud - bare skriv under, • PAT (ParodiAfhængigeTosser) hvor René gav den som Klinke Per, Far i Far til fire, Onkel Anders, Chr. Arhoff, Oberst Hackel i dialog med Dr. Hansen, Richard Møller Nielsen, Poul Nyrup, Anders Fogh og Ole Thestrup, • Den bedragerisigtede Britta fik et skud for boven.

I slutnummeret synger Pia K, Pia M, René, Rikke og Søren akkompagneret af Erik, Kurt, Ole og Tommy at deres løn er takken fra publikum. De har i sandhed fået en fyrstelig gage! Og Ellen: Du er fantastisk.

Stor stor tak til hele holdet bag revyen. I har igen gjort et flot indsats. I har fortjent alle fem stjerner.


Repræsentantskabsmøde i Kulturhuset.

Her kan du læse referatet af Kulturhusets Repræsentantskabs-møde, der blev afholdt tirsdag 5. marts 2019.


Om hjemmesiden