Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

20.01.2019: Kylling med paprikasauce

27.01.2019: Forloren hare

 

Pris: 40 kr.

 

Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i sommerferien)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Fredag 18. januar 2019, kl. 13:

Munkebo Kulturhus: Nytårskur.

Lørdag 19. januar 2019, kl. 18:

Munkebo Idræts Center: Nytårsfest.

Søndag 20. januar 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 21. januar 2019, kl. 16:

Munkebo Kulturhus: Sundhedsfremme gennem meningsfulde fællesskaber.

Tirsdag 22. januar 2019, kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 22. januar 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen.

Tirsdag 22. januar 2019, kl. 17:

Munkebo Kulturhus: Offentligt informations-møde om Munkebo Bakke.

Fredag 25. januar 2019, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Lørdag 26. januar 2019, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Jette Torp - arr. KulturOasen.

Søndag 27. januar 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 28. januar 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 29. januarr 2019, kl. 9:

Munkebo IdrætsCenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 29. januar 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. ÆldreSagen.

Onsdag 30. januar 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.

Torsdag 31. januar 2019, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben Scene.

Mandag 4. februar 2019, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Ekstraordinær Gene-

ralforsamling i Munkebo Biblioteks Venner.

Munkebo-glimt

Status på udviklingen af Munkebo Bakke

Den selvejende institution Munkebo Bakke og Virk & Gro vil ger-ne invitere til et

informationsmøde tirsdag 22. januar 2019 kl. 17.00 -1 8.30 i Munkebo Kulturhus.

I de forløbne måneder er der arbejdet med flere ting, som vi vil orientere om på mødet - ligesom vi vil orientere om bl.a. den selvejende institutions fremtid og økonomi.

Alle er velkomne til mødet.

 

 

Vedrørende Munkebo Biblioteks Venner.

Den 3. december sendte jeg varselsskrivelse ud om den ekstraordinære generalforsamling, som des-værre er nødvendig, da bestyrelsen på sidste gene-ralforsamling den 8. marts 2018 meddelte, at de gerne overlod pladserne til en helt ny bestyrelse med friske kræfter.

Imidlertid er der til dato alene to tilkendegivelser om at kandidere til bestyrelsen.

Det vil betyde, at det kan blive nødvendigt at opløse foreningen Munkebo Biblioteks Venner, medmindre der kommer tilkende-givelse fra flere, der vil kandidere til bestyrelsen.

Derfor en stærk opfordring til at møde op og få hørt om bestyrel-sesarbejdets omfang og foreningens gode økonomi.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling

4. februar 2019 kl. 19 i Munkebo Kulturhus

kan læses her.

Venlig hilsen

Egon Gaarde

 

Tidlig julegave til stensliberne.

Det har længe været et ønske fra Kulturhusets stenslibere at få en såkaldt bænkboremaskine til brug, når der skal bores huller i smykker.

Nu har en donation fra Veluxfonden gjort det muligt at indkøbe boremaskinen, så man kan sige, at julen er kommet tidligt til Munkebo Kulturhus i år.

Der skal lyde en stor tak til Veluxfonden for deres velvillige indstilling.

 

Café Valentin.

Cafeen, der er oprettet som del af et kommunalt projekt "Sund-hedsfremme gennem meningsfulde fællesskaber", er åben mellem 15.00 til 21.00 på Toften 600 blok C. Om eftermiddagen er der kaffe på kanden og lidt snacks. (gratis) At spise med koster 20 kr. som medbringes i kontanter.

21. januar: afholdes et arrangement i Kulturhuset fra 16.00 til 18.00. Alle er velkomne. Vi får besøg af foreningen ULF (Udvik-lingshæmmedes Landsforbund) som vil fortælle om de tilbud der er i deres regi fx oplevelser, rejser og nye venskaber. Samt TEAM U- Frivillig som er brobyggere mellem Udviklingshæmmede og frivilligt arbejde og de deltager i festivaler mm.

23. januar kl. 12.30 afholdes Nytårskur på Restaurant Marinaen i Kerteminde. Alle er velkomne.

Velbesøgt julemarked i Forsamlingshuset.

Lørdag 1. december afholdt Kulturhusets sit efterhånden traditionelle julemarked i Forsamlingshuset.

Mange udstillere med mange fine sager, hyggelig julestem-ning og - måske vigtigst af alt - mange gæster.

Allerede da markedet åbnede kl. 10, var der mange besø-gende, og hen over åbningstiden kom der kun flere.

Julemarkedet er blevet en helt uundværlig del af Kulturhusets ak-tiviteter.

 

Munkebos juletræ blev tændt.

Et af de sikre tegn på, at Julen nærmer sig er, at byens juletræ skal tændes. Det skete fredag 30. november med al den festivitas og alle de traditioner, der hører sig til.

Klokken 16.30 anløb det gode skib "Kristi-ne" Munkebo Havn med Julemanden og en nisseflok ombord. På kajen ventede en stor gruppe voksne og børn, som fulgte efter Julemanden til Byens Plads ved Bib-lioteket.

Her sang Munke-bokoret for på en række vel-kendte julesange, Palle Hans-borg-Sørensen holdt en lille ju-letale, og endelig blev træet tændt.

Børnene var utålmodige efter den lovede godtepose, men først skulle der danses om træet med Julemanden i spidsen.

Da strabadserne var overstået, kunne børne-ne omsider få deres godter og de voksne dejlig varm gløgg med tilhørende æbleskiver.

Det var dejligt at opleve den opbakning, der er til juletræstændingen. Arrangørerne gætter på, at flere end 500 personer var til stede på pladsen, da træet blev tændt.

En række virksomheder og institutioner i Munkebo havde bidraget økonomisk til arrangemente. På billedet her kan du se, hvilke.

Kulturhusets Ostelaug på udflugt.

af Jytte Bang

Lørdag 20. november 2018 var der ostefestival ved Torvehallerne i København (Ost&Ko), arrangeret af Mejeriforeningen..

Arrangørerne vurderer, at 850 gæster valgte at bruge lørdagen på at smovse i 28 dygtige danske osteriers 136 forskellige oste.

Arne Fokdal fra Ostelauget var invi-teret til at holde foredrag om hjem-meosteri, og vi var en lille flok fra ostelauget, der var med som "sup-portere".

Det er vel unødvendigt at sige, at det var et slaraffenland for folk med hang til oste.

Om vi fik smagt ost? DET gjorde vi!!

Humor, step og skønsang

Irsk musik er kendt over hele verden. Det skyldes for en stor del, at Irland i 1800tallet blev udsat for en massiv udvandring, bl.a. på grund af hun-gersnøden i 1845-49, hvor kartoffel-høsten slog fejl. Den katastrofe kost-ede omkring 1 mio. irere livet, mens endnu en million emigrerede.

De irere, der reddede livet ved at rej-se til andre lande, tog naturligvis også musikken med sig og dermed var grundlaget skabt for en verdensomspændende interesse for irsk musik.

Læs hele anmeldelsen her.

 

Danmarks flotteste kniv er lavet i Kulturhuset.

At vores lokale knivmagere, KNIVI, leverer arbejde af allerhøjeste kvalitet, blev senest demonstreret ved det netop afholdte DM i Horsens. Talsmand for Knivi, Uwe Molzen, fortæller:

”Nu har vi en Danmarksmester i vores knivklub "KNIVÌ" i Munkebo Kulturhus.

Jens Arne Rasmussen, Munkebo deltog i Dansk Knivforenings knivkonkurrence om Danmarksmesterskab 2018. Der var 7 klasser knive der kunne deltage og aldrig var der så mange deltagere, ialt 67 knive. Jens Arne del-tog i klassen (finere) knive til jagt, fiskeri og fritid. I denne klasse var der 28 knive, der konkurrerede, deriblandt nogle af Danmarks dygtigste kniv-magere.

Jens Arne blev nr. 1 og dermed Danmarksmester.”

Vinderkniven

I Kulturhuset er vi naturligvis pa-vestolte over at have en DM blandt brugerne og iler med et kæmpe-stort TILLYKKE til Jens Arne!

Har du selv fået mod på at prøve kræfter med knivfremstilling, mø-des Knivi hver tirsdag kl. 19-21 i Kulturhusets værksted.

Ny aktivitet i Kulturhuset: Modelbygning.

Har du drømme om at lave et eller andet i modelstørrelse, f.eks et dukkehus til børnene, en model af dit hus, huse til din modeljernbane, et modelskib eller noget helt andet ?

I kulturhuset har vi fået mulighed for at oprette et mini værksted til modelarbejde.

Projektet ledes af Frank Jørgensen og starter op torsdag kl. 09.00 til kl 12.00.

Frank Jørgensen er en meget erfaren modelbygger, der især har bygget skibsmodeller til A.P.Møller, men er i stand til at råde og vejlede dig, uanset hvad du ønsker at bygge.

Vil du være med til at starte det op og sætte dit præg på værkste-det, så mød op. Vi starter med en snak om tingene kl. 09.00 og går videre til kaffen kl. 10.00.

 

TROELS TRIER

- FESTLIG OG FORRYGENDE FORTÆLLER

af Egon Gaarde

Munkebo Biblioteks Venners arran-gement hos Troels Trier var en kæmpe succes. Ikke mindre end 75 deltog og lod sig opsluge af Troels herlige fortælling om sit 78 år lange liv.

Først fortalte Troels om sin slægt, der alle havde kunstnergenet i sig. Han præsenterede sine Oldeforældre, som hang på væggen – og hermed var humoren, ironien sluppet løs, idet oldemoren var Mona Lisa, men oldefaren var god nok – Ernst Trier.

 

Læs hele beretningen her.

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden