Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

18.02.2018: Koteletter

25.02.2018: Sammenkogt og æblekage

04.03.2018: Karbonader

11.03.2018: Kylling m/karry og rødgrød

18.03.2018: Bøf med løg

25.03.2018: Gullasch / Generalforsamling

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 88 27 37

Solvejg, tlf. 22 11 50 63

Lissi, tlf. 60 22 11 18..

 

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

 

Søndag 18. februar 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 19. februar 2018, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Seniorhøjskolen.

Tirsdag 20. februar 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 20. februar 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 22. februar 2018, kl. 19.30:

Munkebo Kulturhus: Åben scene.

Fredag 23. februar 2018, kl. 10:

Munkebo Kulturhus: Lindødag.

Søndag 25. februar 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 26. februar 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 27. februar 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 27. februar 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Tirsdag 27. februar 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Repræsentantskabs-møde.

Søndag 4. marts 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 5. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Seniorhøjskolen.

Tirsdag 6. marts 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 6. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Torsdag 8. marts 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling i Munkebo Biblioteks Venner.

Søndag 11. marts 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 12. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Forsamlingshus: Generalforsamling i Seniorhøjskolen.

Mandag 12. marts 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 13. marts 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 13. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Lørdag 17. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Kulturhus: Koncert med Mads Westfall - arr.: MusikOasen

Søndag 18. marts 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 20. marts 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 20. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 25. marts 2018, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Mandag 26. marts 2018, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 27. marts 2018, kl. 9:

Munkebo Idrætscenter: Ældregymnastik.

Tirsdag 27. marts 2018, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Munkebo-glimt

Repræsentantskabsmøde.

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde i Munkebo Kulturhus

tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19,00,

som afholdes i Munkebo Kulturhus, Oasen med følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det kommende år.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.

- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

 1. Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:

- Willy Anderskov Nielsen

- Torben Hansen

- Solveig Mogensen

 1. Valg af suppleant (p.t.  Henning Rasmussen )
 2. Valg af revisor (p.t. Kai Lau)
 3. Valg af revisorsuppleant (p.t. Arne Fokdal)
 4. Eventuelt.

Forslag  jfr. dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2018. Forslag kan sendes til: Munkebokulturhus@mail.dk  eller lægges i postkassen i Munkebo Kulturhus.

Hver interessegruppe/forening kan være repræsenteret på repræsentantskabsmødet med 2 personer, og hver gruppe har 2 stemmer – eventuelt ved fuldmagt.

Regnskab for Munkebo Kulturhus for året 2017 vil blive udleveret på mødet.

 

Talentspejdere søges!

 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere mere her. Der ligger også yderligere materiale i Kulturhuset.

 

Munkebo Revyen har gjort det igen.

af Henning Rasmussen

Et veloplagt hold af skuespillere, musike-re og teamet bag revyen sørgede for at publikum fik en underholdende og mor-som aften.

Indslagene havde lokal, national og inter-national karakter. Ingen gik ram forbi. Læger og politi fik en kærlig omgang, I en sketch i en sang om "før sengetid sang" viste Willy sit talent som drejer i træ, cirkusset omkring konstitue-ringen af byrådet, "Kong Henrik" fik et kærligt klap over næsen og en moderne konfirmations festtaler af mor og datter var blandt de numre, der gav latteren frit spil.

I en "Analog idiot" fik vi gamle oprejsning overfor ungdommens teknologi nørder.

De største bifald gik til affaldssortering og den koreanske oplæser.

Bedst af alt: Endelig fik vi hilst på Mary igen. Denne gang var hun på indkøbstur hos Fleggaard ved grænsen.

Aftenens succes skyldes det gode samarbejde i holdet bag revyen hvor alt var timet og tilrettelagt så en Egon Olsen kunne lære noget her og musikerne havde ramt den rigtige stemning til at bakke numrene op.

Den stående applaus var fuldt fortjent.

Det var Munkebo Revyens 34 sæson. I de sidste 25 år har Ellen stået for instruktionen så det var velfortjent at hun fik en stor blomsterbuket.

Fløde for øregangen ...

Grundtone Trio i Kulturhuset 27. januar 2018

Forventningerne til en god musikalsk oplevelse var store hos publikum, der fyldte den lille sal i Munkebo Kulturhus en stormfuld lørdag eftermiddag. Og med ”Wilkommen, bienvenue, welcome” fra musicalen Cabaret, var den gode kontakt mellem publikum og trioen hurtig skabt.

Læs hele anmeldelsen her.

Årets Kulturhusven.

Ved den årlige Nytårskur blev titlen som ”Årets Kulturhusven” uddelt. Denne gang faldt valget på Liselotte Nielsen.

Lotte er en kæmpe drivkraft i MusikOasen, der arrangerer 5 årlige koncerter i Kulturhuset. Des-uden er hun den ene af de to initiativtagere til Tøsefrokosten, der hvert forår samler over 100 deltagere.

Hun er desuden engageret i Bibliotekets Ven-ner, Munkebo Revyen, It-undervisning og Kulturhusets sangkor.

Alt i alt en indsats, der i allerhøjeste grad beret-tiger til hæderen.

Stort TILLYKKE til Lotte!

Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

Læsekreds for mænd:

En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.

 

Rekord mange gik året i gang

263 glade vandrere deltog ved årets nyt-årsvandring tilrettelagt af Munkebo Fodslaw, hvilket var rekord, idet der normalt "kun" deltager knap et par hundrede. Størsteparten valgte ruten på 6 km., der blandt andet gik en tur gen-nem Munkebo Multipark, men der var også mulighed for at korte ruten af til 4 eller tage den lange tur på 10 km.

Alle vandrere kom imidlertid over Munkebo Bakke, der som resten af stinettet var badet i Solskin, skønt temperaturen var under nul. Som sædvanlig var vandringen kombi-neret med et bingospil, idet alle del-tagerne forud for marchen havde fået udleveret "bingoplader", og så var det ellers med at få pladen fyldt, inden turen var omme, for der var masser af gevinster at hente for vinderne.

Det var 9. gang fodslaw arrangerede den gratis nytårsvandring, der blev efterfulgt af kaffe og hjemmebag i forsamlingshuset, hvor der også var rig lejlighed for at orientere sig om foreningens ture til ind- og udland. Sagen er nemlig den, at fodslaw ikke blot arrangerer flere ugentlige marcher eller træningsture, men også fungerer som et helt lille rejsebureau, der sender medlemmerne på tur til ind- og udland.

 

AFLYSNING!

Det planlagte foredrag med pens. skibsinspektør Mo-gens Højstrup, der skulle have fundet sted 20. februar fra kl. 19 til 21, har desværre måtte aflyses.

Munkebo Biblioteks Venner

 

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden