Forside

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

15.12.2019: Juleafslutning m. Saltvands-                          koret.

05.01.2020: Hamburgerryg & grønlangkål.

12.01.2020: Oksespidsbryst m. peberrods-                         sauce.


Pris: 40 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

ÅBEN SCENE

Læs mere her

Billard for pensionister og efterlønnere.

I DUIs lokaler, Fjord-vej 6, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet (årligt kontingent 100 kr.) kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag og onsdag, kl. 9-12, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.


Tirsdag 10. december 2019, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Tirsdag 10. december 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Søndag 15. december 2019, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Tirsdag 17. december 2019, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældresagen.

Tirsdag 24. december 2019, kl. 18:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet holder Juleaften

Munkebo-glimt

26.10.2019: Ældreidrætten åbner MICs jubilæumsarrangementer i hallen.
10.11.2019 Multiparken
10.11.2019: Formiddag ved Munkebo Havn.
16.11.2019: Billy Cross giver koncert i Forsamlingshuset.
18.11.2019: Fuldt hus til møde om Bibliotekets fremtid.
29.11.2019: Julemanden ankommer til Munkebo Havn.
29.11.2019: Byens juletræ er tændt.
30.11.2019: Kulturhusets julemarked i Forsamlingshuset.

Nu er det jul igen!

Der er tradition for, at fredag-lørdag lige omkring 1. december bliver brugt til at markere julens komme i Munkebo, og dette år var ingen undtagelse. Fredag er helliget tænding af byens juletræ, og lørdag holder Kulturhuset julemarked.

Fredag formiddag kiggede arrangørerne af juletræstændingen ængsteligt mod den blygrå himmel, hvorfra regnbygerne væltede ud. Samtidig var en strid blæst med til at bekymre: kunne julemandens båd lægge til ved havnen i den hårde sø, og ville juletræet risikere at vælte?

Heldigvis besindede vejrguderne sig i dagens løb. Regnen hørte op, der kom sågar sol på himlen, og vinden lagde sig. Til gengæld fik vi temperaturer, der krøb ned i nærheden af nulpunktet.

Klokken 16.45 lagde "Kristine" til ved anløbsbroen ved Munkebo Havn, og Julemanden med sine nisser kunne

føre an i optoget til Byens Plads,

hvor borgmester Kasper Olesen

kunne tænde træet præcis klok-

ken 17.

Resten af det arrangement be-

stod af julesange med akkompag-

nement af Jørn Lunde på harmo-

nika, og Munkebokoret; uddeling

af godteposer til børnene og glögg

og æbleskiver til de voksne.

Fra arrangørernes side skal der lyde en stor tak til de mange frivillige, og en mindst lige så stor tak til de sponsorer, der hvert år gør dette arrangement muligt.


Dagen efter havde mange udstillere valgt at stille op ved Kulturhusets julemarked i Forsamlingshuset, hvor mange dejlige ting var til salg.

LindøDagen ER en succes!

Årets sidste LindøDag, der blev holdt fredag 29. november i Mun-kebo Forsamlingshus, havde samlet 97 tidligere Lindøansatte.

Som traditionen byder, startede dagen med morgenkaffe og rund-stykker, hvorefter Metals forbundsformand, Claus Jensen, holdt et meget underholdende causeri om sin tid på LindøVærftet og det nuværende liv på "de bonede gulve". En fortælling, der tydeligvis faldt i forsamlingens smag, for her var det en af deres egne, der fortalte - og det i et sprog, som alle kunne forstå!

Ved middagstid blev der serveret smørrebrød iført en øl og en snaps.


Læs Hans Ryes referat af dagen her.

Stor opbakning til møde om bibliotekets fremtid.

Opfordringen fra Munkebo Biblioteks Venner til at møde op mandag aften i Forsamlingshuset til møde med medlemmerne af Kerteminde Byråd, blev i den grad fulgt.

Så godt som alle pladser var

optaget, og en forsigtig optælling siger, at mindst 300 personer var til stede.

Forsamlingen gav klart udtryk for betænkelighed ved planerne om at flytte og halvere Biblioteket, og påpegede de mange prak-tiske problemer en sådan løsning vil medføre. Manglen på ind-dragelse i processen  blev også kritiseret.

Politikerne gav afslutningsvis udtryk for, at de havde fået noget at tænke over, og vi må håbe, at det giver anledning til at der via en dialog kommer andre - og mere spiselige - løsningsmuligheder på banen.

Aftenen sluttede med, at Munkebokoret sang den engelske jule-sang "Angels We Have Heard On High". 

Guitar Man.

Koncert i Munkebo Forsamlingshus med Billy Cross.

af Ove Eriksen


”Who draws the crowds and plays so loud, baby, it’s the guitar man

Who’s gonna steal the show, you know, baby, it’s the guitar man

He can make you love, he can make you cry

He will bring you down and he’ll get you high

Somethin’ keeps him goin’ miles and miles a day

To find another place to play.” 


I 1970erne skrev David Gates sangen

”Guitar Man” til gruppen Bread, hvor

han var frontfiguren, og netop den sang

kom jeg i tanker om, da jeg – sammen

med 99 andre – overværede koncerten

med guitarlegenden Billy Cross.

Læs hele anmeldelsen her.


Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev november 2019.

Fynsk hæder til “Spøgelsesskibet i Munkebo”.

af Palle Hansborg-Sørensen


Vikingeskibet af lys og vand, som det

også blev kaldt, var genstand for stor

hæder, da de fynske kommuner tors-

dag skulle uddele den fynske kultur-

pris.

Vikingeskibet, der i efteråret 2018

hver aften i næsten 2 måneder lyste

over Kertinge Nor, var blevet nomi-

neret til prisen, som hvert år uddeles til en begivenhed, som i særlig grad har gjort sig bemærket i det fynske kulturlandskab.

Der var indstillet 5 kandidater til prisen, og selve hædringen skete ombord på Ærøfærgen, hvor der i festlige rammer blev givet mange eksempler på et blomstrende fynsk kulturliv.

Kunsteventen med vikingeskibet var kommet i stand på initiativ af Vikingemuseet i Ladby, og det var museumsinspektør Claus Frederik Sørensen, der kom på scenen, da dommerkomiteen motiverede deres indstilling af Vikingeskibet til den flotte hæder.

De frivillige, som havde stået for al det praktiske, var også invite-ret til hædringen, og der var stor ros for deres indsats. Munkebo Bådelaug, Munkebo Sejl- og Roklub, Munkebo Skibslaug og ikke mindst Kulturhuset havde i hele forløbet været aktive omkring arrangementet, som i en periode havde placeret Munkebo på det “kulturelle landkort”.

Desværre blev det så ikke “Spøgelsesskibet i Munkebo”, der i sidste ende blev trukket op af hatten, da der skulle findes den endelige vinder af årets Kulturpris.

Teatergruppens “Arcade Delight” fra Odense løb med førsteplad-sen, men vi kan være stolte af den flotte nominering i det fine selskab.

Ingen finaleplads i Fantastiske Fællesskaber.

Når det skal afgøres, hvem der skal rende med

de 100.000 kr. i TV2s priskonkurrence "Fantas-

tiske Fællesskaber", bliver det desværre uden

deltagelse fra Munkebo.

Såvel Lindødag som Munkebo Revyen havde lagt

billet ind, men fandt altså ikke nåde for juryens

strenge blik, da de 5 finaledeltagere blev udvalgt.

Parat til at kæmpe for Munkebo Bibliotek

Af Kim Jørstad. Artiklen er gengivet med tilladelse fra Kerteminde Netavis.

  Munkebo Bibliotek er på flere måder et

  flagskib for bibliotekerne i kommunen.

  Biblioteket er velindrettet og både

  smukt og funktionelt. Der er også plads

  til kulturelle arrangementer, mødeloka-

  le til foreninger og frivillige og et lokale

  med gode arbejdspladser til personalet.

  Alt det, Munkebo Biblioteks Venner ger-

  ne vil kæmpe for at bevare.

  Læs hele artiklen her.

  Lindø Dag besøgte Jens Galschiøt

  af Henning Rasmussen

  40 - 45 Lindøbisser og ledsagere besøgte

  Jens Galschiøts atelier i Næsby. Jens, der

  er udlært som plade- og konstruktions-

  smed  på Lindøværftet i 1973, fortalte om

  sine mange samfundsrevsende og  provo-

  kerende skulpturer. Dels hvordan han la-

  vede dem og hvilket stort research der

  skal til  for at gøre arbejdet grundigt og

  dels arbejdet med at stille kunstværkerne op.  

  Læs hele anmeldelsen her.

  Spil dansk - fællessang i Munkebo

  Af Egon Gaarde

  Munkebo Koret og Munkebo Biblioteks Venner havde en arrangeret en herlig eftermiddag med sang og musik i anledningen af Spil Dansk Ugen.

  Mødesalen på Munkebo Bibliotek var godt fyldt med ca. 70 glade mennesker, der alle bidrog til den festlige eftermiddag.

  Læs hele anmeldelsen her.

  Parkering ved Kulturhuset.

  Det er en kendt sag, at når der foregår ting i Kulturhuset eller Forsamlingshuset, som trækker mange mennesker til, er der rift om parkeringspladserne.

  Mange benytter den nærmeste p-mulighed, som er Faktas parkeringsplads, men her er man lidt ked af, at forretningens pladser jævnligt er fyldt helt op af ”ikke-kunder”, som så tager pladserne fra de faktiske kunder. Det går ud over forretningens omsætning.

  Her kan du se et kort, der viser alternative p-muligheder, som vi gerne vil opfordre til, at du bruger.

   

  Der sker noget i Munkebo Kulturhus ...

  I Munkebo Kulturhus kommer der hele tiden nye aktiviteter til:

  Madlavningshold for mænd: Fra den spæde start med et hold, er vi nu oppe på tre. Alle hold mødes én gang om måneden. Det er også fra disse hold, at køkkenper-sonalet til Lindødagen findes.

  Læsekreds for mænd:

  En gruppe mænd mødes hver anden måned for at diskutere en bog, de er blevet enige om at læse. Aktuelle emner af almen interesse vil helt sikkert også blive vendt ved den lejlighed.

  Andre initiativer er velkomne: Hvis du har en ide til et eller andet, du kunne tænke dig at være med til / starte, så kom på besøg i huset og få en snak med bestyrelsen (der er altid en til stede).

  Der vil f.eks. være mulighed for at starte et dart- eller skakhold. Vi har alt udstyr, så det er bare at komme frem med ønskerne.

  Vi har (næsten) altid plads til én til i Kulturhuset.


  Kulturhuset

  Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

  Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

  Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


  Hurtige links

  Her finder du hjertestartere i Munkebo

      Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

  Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

  Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

  Savner du inspi-ration til aftens-maden?

  Besøg

  Simremændenes

  opskriftservice.

  På siden for

  Kulturhusets Musikgruppe

  kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

  Musikgruppen

  er på facebook

  Munkebo Kulturhus

  er på facebook

  Besøg også

  Munkebo Online

  på facebook

  En tur i biffen?

  Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

  Vi mødes i mørket!

  Fjorden Rundt.

  Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

  Bøger om Munkebo.

  Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

  LAG MANK

  Udvikling i dit lokalområde

  Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

  Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

  Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

  LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

  Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

  Frivilligcenter Kerteminde

  er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

  Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

  Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

  Om hjemmesiden

  Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

  Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk