Munkebo Biblioteks Venner

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Foreningens formål er at være støtteforening for Munkebo Bibliotek og derigennem at arbejde for eksistensen og styrkelsen af Munkebo Bibliotek som et kulturelt centrum for Munkebo og omegn.

 

Munkebo Biblioteks Venner

Følg os også på Facebook

En gruppe under

Munkebo Kulturhus

Munkebo Biblioteks Venner

Forhistorien

I løbet af 2014 opstod ideen om en forening: ”Munkebo Biblioteks Venner” som støtteforening for Munkebo Bibliotek..

En arbejdsgruppe blev samlet og via møder med repræsentanter for Kerteminde Biblioteks Venner og Langeskov Biblioteks Venner blev interessen yderligere skær-pet.

Arbejdsgruppen har desuden afholdt en række forberedende møder, hvor der bl.a. er udarbejdet forslag til vedtægter til forelæggelse på en stiftende generalforsam-ling.

En ansøgning til Kerteminde Kommune i forsommeren 2015 resulterede i, at den ny forening blev tildelt et etableringstilskud på 5.000 kr.

Den oprindelige arbejdsgruppe havde følgende deltagere:

Annegrete Gaarde, Annie Østergaard Pedersen, Bente Køster, Egon Gaarde, Hans Rye, Janne Normann, Judith Lynggaard, Klaus Steensgaard, Lars Pedersen, Lise-lotte Nielsen, Maria Dejgaard Granstrøm, Vibeke Wagner, Willy Anderskov og Bjarne Dambro.

 

 

 

Den stiftende generalforsamling blev afholdt mandag d. 28. september 2015 i Munkebo Forsamlingshus.

Her godkendte forsamlingen de udarbejdede forslag til logo og vedtægter, og der blev valgt en bestyrelse på 5 personer, som efterfølgende konstituerede sig som følger:

Annegrete Gaarde (formand), Poul Tørnquist (kasserer), Dorte Møller (sekretær), Liselotte Nielsen (bestyrelsesmedlem), Bente Køster (bestyrelsesmedlem), Lisbet Munk-Hansen (suppleant).

Referatet fra den stiftende generalforsamling kan læses her.

Sådan bliver du medlem

Alle interesserede er velkomne til at støtte foreningen ved at blive medlem af Munkebo Biblioteks Venner.

Kontingent for 1 år:

Enkeltpersoner 100,00 kr.

Husstand 150,00 kr.

 

Indmeldelse kan ske ved at indbetale beløbet på konto: reg. 5389 konto 0240034 i Arbejdernes Landsbank.

 

Skriv venligst din mailadresse eller mobilnummer i tekstfeltet.

 

Din bankkvittering er dit medlemsbevis.

 

Evt. spørgsmål kan stilles på m.bib.venner@gmail.com.

På forhånd tak.

 

Her finder du

kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer:

Formand: Annegrete Gaarde (annegrete.gaarde@gmail.com)

Mobil: 40 10 78 20

Kasserer: Liselotte Nielsen (lotte@munkebo-borger.dk)

Mobil: 27 42 28 43

Sekretær: Lilian Munch Pedersen (liljo@munkebo-borger.dk)

Mobil: 22 45 11 56

Bestyrelsesmedlem: Annie Østergaard Pedersen (annieoep@mail.dk)

Mobil: 28 35 49 76

Bestyrelsesmedlem: Henning Rasmussen (gronningen35@live.dk)

Mobil: 24 60 52 72

Bestyrelsessuppleant: Lisbeth Munk-Hansen (lisbetmh@gmail.com)

Mobil: 21 34 14 20

 

 

Her kan du læse foreningens vedtægter.

Aktiviteter

VIGGA BRO OG KINGO´S SWING BAND

FALDT I PUBLIKUMS SMAG

Af Egon Gaarde

 

Lørdag eftermiddag 24. marts havde Munkebo Biblioteks Ven-ner inviteret til en herlig kombination af historiefortællinger af Vigga Bro og jazz af det huskendte Kingo´s Swing Band.

Bandet består af Kim Kingo – trompet & voal, Erik Højrup – piano & vocal, Niels Chr. Res-ting – Trommer og Mogens Westermark – bas & vocal.

Vigga Bro (80 år) er kendt som skuespillerinde, instruktør og historiefortæller. Denne efter-middag mødte vi en særdeles levende Vigga Bro, som i den grad var i bevægelse, når Bandet spillede sine kendte jazz melodier. Mange af de i toppen grå tilhørerer misundte Viggas lette bevægelser, og hvor ubesværet hun trådte op på scenen – der havde et ca. 60 cm højt trin.

Kingo lagde ud med 'Pennies from Heaven' komponeret i 1936 af Arthur Johnston og med Kim Kingos oversættelse, var stem-ningen lagt til en underholdende eftermiddag med herlig kon-takt mellem udøvende og publikum.

Herefter startede Vigga Bro sin fortælling om ”De første i Ver-den” – hvor de forskellige menneskelige egenskaber møder hinanden og som ender med forklaringen på, hvorfor ”Galska-ben” ikke kan få ”Kærligheden”.

Vigga Broe berettede levende om sin første forelskelse i Knud Rasmussen – den store polarforsker og opdagelsesrejsende. Hun mente hun helt bestemt mødte ham i Fredericia, hvor Vigga havde sin barndom. Vigga cyklede som niårig flere gange forbi sin store kærlighed, uden han dog til Viggas store fortry-delse bemærkede hende. Senere fandt Vigga dog ud af, at det ikke kunne være Knud Rasmussen for han døde i 1933, og Vigga blev først født i 1937.

Vi fik også en fortælling fra Viggas skoletid, hvor særlig en lærer slog de hårdeste lussinger, og som især gik ud over en klasse-kammerat, Harry Stubbemarken, som i dag ville have mange bogstaver på sin diagnose.

Så blev eventyret – vi er jo på Fyn – Prinsessen med Guldbol-den fortalt, så levende, at publi-kum lyttede så intenst med, at man kunne høre, hvis en knap-penål faldt til jorden. Vigga havde ingen mikrofon, men alligevel kunne alle høre hende, for hendes kropssprog og ord flød ud over scenekanten. Imponerende optræden. Her så man virkelig skuespillerindens kunst.

Ind i mellem spillede Kingos jazzband og publikum sang flere gange med på de kendte sange.

Vigga sluttede af med at fortælle om Søren Pinds henvendelse til Vigga. Han ønskede Viggas medvirken i forbindelse med Gefion-Springvandets indvielse efter en større vedligeholdelse af de tærede rør, som havde medført, at springvandet ikke hav-de virket.

Vi fik den fantastiske fortælling om Gefion, en nordisk gudinde, som udpløjede Sjælland fra Sverige og efterlod søen Mälaren. Hun var associeret med jomfruelighed, og optrådte som en af gudinden Friggs terner. Hun menes at have været en frugtbar-hedsgudinde, som i særlig grad var tilknyttet Danmark. Vi hør-te om Sveakongen Gylfe, som i morgengave gav hende plovret-ten. Så tog hun til jotnernes land, hvor hun med Jotun fik fire sønner. Dem omskabte hun til okser, spændte dem for ploven, og som bekendt blev det pløjede jord fra Skåne til Sjælland. Hvor Gefion bosatte sig i Lejre med sin mand Skjold, søn af Odin.

På opfordring afsluttede Kingo´s Swing Band med 'What A Wonderful World' og publikum sang med: ” I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, And I think to myself what a wonderful world, I see skies of blue and clouds of white..."

Og vi kunne alle sige; Hvilken dejlig eftermiddag i Munkebo Kulturhus.

 

Foredrag om mønsterbryderen Jeppe Aakjær - torsdag 3. november i Munkebo Kulturhus.

150 året for Jeppe Aakjær fødsel har in-spireret Jeannet Ulrikkeholm til et fo-redrag med musikalske indslag og syng med på få af de kendte digte såsom: Jens Vejmand, Stille hjerte sol går ned og Jeg bærer med smil min byrde m. fl.

Jeannet Ulrikkeholm fortalte levende om det hårde liv blandt de konservative bønder i området ved Skive, hvor der ikke var sket ændringer i levevisen i 1000 år!

Jeppe Aakjærs liv som” jorddreng” blev levende beskrevet. Det var hårde tider under Tyendeloven, der først blev afskaffet i 1921 og afløst af en ikke meget bedre Medhjælpelov.

Vi hørte om Jeppe Aakjærs hårde liv som dreng, hans højskole-ophold og senere optagelse på Blågård Seminarium. Jeppe Aa-kjærs lyst til at holde foredrag, hans politiske overbevisning fra at være Radikal til at blive Socialdemokrat. Trods gentagne opfordringer ønskede han dog ikke at blive valgt til tinge.

Han havde også et helt specielt forhold til komponisterne, som gav nogle af hans digte melodi. Især holdt han meget af Carl Nielsen.

En rigtig god aften, som var velbesøgt.

Nyt fra bestyrelsen efter en veloverstået ordinær generalforsamling

Munkebo Biblioteks Venner havde sin første ordinære generalforsamling onsdag d. 16. marts.

Her oplyste formanden Annegrete Gaarde, at foreningen efter sin stiftelse nu har knap 50 medlemmer.

Der var stor interesse for det udvalgte emne – læsegrupper.

Her var Lucy Bergstrøm fra Kerteminde Biblioteks Venner rigtig gavmild med at fortælle om sin erfaring med de læsegrupper, som de har i Kerte-minde.

Efter indlægget var der en livlig debat og flere spørgsmål til Lucy Berg-strøm.

Mændene var i stærkt mindretal, og viste ikke den store interesse for at deltage i læsegrupper, hvorfor de fremmødte mænd måtte indkassere drillende bemærkninger.

Lucy Bergstrøm kunne dog fortælle, at der almindeligvis kun er få mænd i de nedsatte læsegrupper.

Der var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år samt valg af 1 bestyrel-sessuppleant.

Judith Lynggaard og Annie Østergaard Pedersen blev valgt ind som besty-relsesmedlemmer, og

Lisbeth Munk-Hansen blev valgt ind som bestyrelsessuppleant.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år - altså ved på den stif-tende generalforsamling i

2015 - er Annegrete Gaarde, Liselotte Nielsen og Bente Køster.

Kurt Skyggelund er valgt som intern revisor, og Hans Rye er valgt som 1. revisorsuppleant.

Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på planlægningen af efterårspro-grammet og på etablering af læsegrupper.

Et tilbageblik på foredraget ”Ladbytapetet på Tapetet”, onsdag d. 24. februar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved arrangementet d. 24. februar ’16 fik de fremmødte mulighed for både at lytte, at spørge og at røre ved tapetprøvekludene, medens Inge Svensmark fortalte om det 7 meter lange Ladbytapet. Også nogle af brodøserne havde lagt vejen forbi den aften og demonstre-rede, hvordan man på broderiramme broderer med de specielle Bayeuxsting, ligesom Ladbytapetets lokale plantefarverske også var til stede for at svare på spørgsmål. Tapetprojektet blev påbegyndt for seks år siden.

 

Munkebo Bibliotek havde i anledning af foredraget stillet en af glasmontrerne i forhallen til rådighed for en lille særudstilling i hele februar måned om Ladbytapetet, som er en fortælling om, hvordan Ladbykongen kunne være kommet af dage forud for sin gravsættelse i Ladby for omkring 900 år siden, for man ved jo i store træk kun, at han blev gravsat i Ladby, at graven på et tidspunkt i fordums dage har haft besøg af uvedkommende, og at graven blev fundet i 1935 og efterfølgende udgravet.

 

Tak til Inge Svensmark for en interessant aften, hvor de fremmødte også fik fortællingen om, hvordan hun som initiativtager til projektet på en rejse til Frankrig lod sig inspireret af det 70 meter lange Bayeuxtapet, der handler om slaget ved Hastings i 1066, for efterfølgende sammen med kunstneren Gudrun Heltoft at fremstille den tegning om Ladbykongen, som brodøserne ved hjælp af plantefarvet uldgarn nu fører over på hørlærred med Bayeuxsting.

 

Et tilbageblik på foredraget ’’En anmelders bekendelser’’

onsdag d. 20. januar 2016

Vi glæder os i bestyrelsen over den store tilslutning til vores første arran-gement i Munkebo Biblioteks Venner, hvor omkring fyrre boginteresserede mødte op til litteraturanmelder Arne Mariagers foredrag.

Vi fik alt det, som vi havde håbet på! Vi blev taget med på en spændende rejse ind i bogforlagenes og litteraturens verden.

Vi fik en medrivende fortælling om de mange aspekter en boganmelder skal forholde sig til, når han står med en ny bog i hånden og skal fælde en retfærdig og samvittighedsfuld dom over bogens indhold og over dens forfatter.

En stor tak til Arne Mariager, som med megen varme og humor sø-satte vores første arrangement i Munkebo Biblioteks Venner.

Følg dette link for at se eller gense Arne Mariagers foredrag: