Kulturhuset

Munkebo

- Mellem fjord og nor


Munkebo Kulturhus, 

der blev etableret i 2010, er indrettet i lokaler stillet til rådighed af Kerteminde Kommune.

Huset styres af en bestyrelse, der vælges af brugerne, og enhver borger i kommunen kan benytte huset.

Kulturhuset, der er placeret midt i Munkebo, er sammen med biblioteket og forsamlings-huset centrum for kulturel aktivitet, møder og underholdning i byen.

Munkebo Kulturhus er et tilbud til alle borgere i kommunen, og det er borgerne selv, der skaber indholdet. Kun fantasien sætter grænser.


Praktiske oplysninger

Du betaler for at bruge Kulturhuset

Det koster 5 kr. pr. gang, man benytter huset, men du kan købe rabatkort, hvis du kommer ofte for at benytte husets mange faciliteter.

I  2019 koster et rabatkort 70 kr.  pr. halvår.

For det beløb kan du benytte Kulturhuset så ofte, du vil, og kaffen er desuden gratis.

Du kan købe et rabatkort ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem.

NYT NUMMER TIL MOBILEPAY.

Og nej, det er ikke en fejl, når det nye nummer kun har 5 cifre.

Når du benytter MobilePay ved betaling i Kulturhuset, vil det være en meget stor hjælp for kassereren, hvis du husker at give en kort oplysning i meddelelsesfeltet om, hvad indbetalingen vedrører.

På forhånd tak for hjælpen!


Bestyrelsen i Munkebo Kulturhus

består af 7 medlemmer med følgende ansvarsområder (i parentes er angivet, hvilken aktivitet medlemmerne repræ-senterer):

Formand :           Willy Anderskov, (torsdagsværksted)

Kasserer:             Ove Eriksen (bryggelauget)

Sekretær:            Jette Nielsen (coloristerne)

Øvrige lokaler:   Torben Hansen (mandagsværksted)

Kalender:            Lisbet Munk-Hansen (osteholdet)

Øvrige opgaver: Peter Heiden (MMM)

Opslagstavle:     Henning Rasmussen (Lindødagen)

Suppleant:          Jytte Bang (osteholdet)

Hvordan kommer jeg i kontakt med bestyrelsen?

Send en e-mail til én af disse adresser:

kulturhusformand@munkebo.dk

kulturhuskasserer@munkebo.dk

kulturhussekretaer@munkebo.dk

Formanden kan desuden træffes på tlf. 2851 4127.

Repræsentanter fra bestyrelsen kan træffes i Kulturhuset

mandag til torsdag fra kl. 9 til 12.

Hvis du ønsker at bestille et lokale i Kulturhuset kan du sende en mail til:

kulturhuskalender@munkebo.dk

Kulturhusets kalender

Her kan du se, hvilke aktiviteter, der finder sted i Kulturhuset og hvornår.Aktivitetsoversigt

Her kan du se, hvilke aktiviteter, der for tiden foregår i Munkebo Kulturhus. Oversigten opdateres løbende.

Bedstemors Brunkager

Hvert år til julemarkedet i Kulturhuset er brunkagerne, som Torben står og bager på stedet, et kæmpehit. Det er lykkedes at lokke opskriften ud af bageren, og den bringer vi her (man kan selv justere mængderne efter behov).

Ingredienser:

1 kg mel, 1/4 kg sirup, ½ kg sukker, ½ kg smør (kan ikke erstattes med margarine), 125 g smuttede mandler, 7-10 g stødte nelliker, 25 g stødt kanel, 15 g potaske.

Sådan gør du:

1) Sirup, sukker og smør bringes i kog i en tykbundet gryde

2) Tag gryden af varmen og lad den afkøle i 5-10 minutter

3) Tilsæt krydderierne (nelliker og kanel)

4) Opløs potasken i kogende vand og tilsæt til resten af ingredien-serne under omrøring

5) Mandlerne hakkes og tilsættes

6) Når blandingen er godt håndvarm, tilsættes melet og det arbej-des godt igennem

7) Dejen rulles i pølser og lægges på køl/frost

8) Skær den optøede dej i fine, tynde skiver og læg dem på en ba-geplade med bagepapir

9) Bag dem i 7 minutter ved 175 grader

10) Lad kagerne køle af på en rist.


Rigtig god fornøjelse - og Glædelig Jul!


Kulturhusets t-shirts.

Munkebo Kulturhus har fået lavet nogle fantastisk flotte t-shirts i en god og gedigen kvalitet og i en irgrøn farve med et pænt, diskret logo på brystet.

T-shirten kan anvendes, når man af den ene eller anden årsag repræsen-terer Kulturhuset, eller bare til at gå med.

Det er nu muligt for brugerne af huset at købe en af disse flotte trøjer til en favorabel pris af 50 kr. pr. stk.

Afgiv ordre til jeres tovholder med angivelse af herre/dame samt størrelse S, M, L, XL, XXL eller XXXL.


Regler for booking af lokaler i Munkebo Kulturhus.

Når du booker lokale i kulturhuset, skal du sikre dig at der er låst op eller sørge for, forud at låne en nøgle ved et bestyrelsesmed-lem.

Du skal sikre dig, at alarmen er slået fra. - Forventer du, at dit ar-rangement strækker sig ud over ”alarmtid” kontakt da pedellen forud - i hans arbejdstid på tlf. 40 24 34 56.

Du skal sikre dig, at du har kendskab til det udstyr du får brug for, (møblement – service – projektor osv.) som kulturhuset råder over.

Inden du ommøblerer eller bruger service, bør du lægge mærke til, hvor du tager tingene, så du kan placere dem på rette sted.

Du skal aflevere stedet opryddet og rengjort, så andre kan overta-ge umiddelbart efter din brug af huset.

Snavsede duge skal vaskes og afleveres snarest. Læg venligst en seddel så vi ved, hvor dugene er!

Du kan ikke bruge lokalet forud for den bestilte tid.

Du må være indstillet på at andre brugere passerer gennem loka-let på vej til andre af vore lokaler (f.eks. køkken, kaffemaskine el-ler toiletter).

Du skal betale 5 kr. pr. person og 5 kr. pr. kop kaffe. Du kan lægge pengene i pengekassen i kulturhuset, ved kontoret. Læg venligst en seddel med dit navn og forbrug, eller betal via nettet på konto: 5389-0242886.

Aflever lånenøgle efter aftale.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.


Brugernes hus

Det er brugerne af Kulturhuset, der bestemmer,

hvornår der er åbent.

Kulturhuset er brugernes hus.

Derfor er det vigtigt, at vi alle føler et medansvar for at Kulturhuset fungerer, og tager del i de fore-faldende opgaver i "huset".

I Bestyrelsen vil vi meget gerne have flere til at føle, at Kulturhuset er ” deres”, det vil sige, at vi alle tænker:

  • hvad kan jeg gøre, for at Kulturhuset fungerer optimalt? 
  • hvad kan jeg bidrage med? 

Har du et problem i Kulturhuset, så tænk først: 

  • hvordan kan ” jeg” være med til at løse det?

Vi opsætter en liste, hvor I der har evnen, kan skrive sig på til fore-faldende opgaver.

Husk at ”den der har evnen, har også forpligtelsen.” Man kan også sige, at den der har problemet, bør være den første til at prøve at løse det.

HUSK, at køkkenet skal afleveres i samme stand, som man ønsker at finde det i. Det gælder både skolekøkkenet og køkkenet i cafeen.

Komfurerne skal rengøres efter brug. Tallerkener, glas, bestik mv. skal gås efter, inden det sættes på plads. Duge skal vaskes efter brug.


Cafeen i Kulturhuset.

En af de vigtigste grundsætninger for vores Kulturhus er jo, at vi er sammen om at skabe rammerne, og at vi alle gør vores bedste for at hjælpe til - således også med at sørge for, at der ser pænt og ryddeligt ud.

Cafeen bliver besøgt af mange af husets brugere, som heldigvis er rigtig flinke til at rydde op efter sig og stille i opvaskemaskinen. Det er ”cafeperso-nalet” meget glade for.

Desværre er opvaskemaskinen ikke altid så ”sam-arbejdsvillig”, som vi kunne ønske og det sker en gang imellem, at især tallerkener ikke bliver ordentligt rengjort.

Inden ting bliver sat i opvaskemaskinen, vil vi derfor bede om, at disse få regler bliver fulgt:

  • Porcelæn skylles af, inden det sættes i opvaskemaskinen.
  • Maskinen må ikke overfyldes (især ikke bestikholderen).
  • Det er kun kopper og glas, der må vaskes på 29 minutter.
  • Tallerkener skal, uanset at de skal skylles af, vaskes i 2 timer.

Når maskinen tømmes, beder vi om, at man er omhyggelig med at stille porcelænet de rigtige steder i skabene. Hylderne vil blive forsynet med en dymostrimmel, der fortæller præcis, hvilken slags tallerken eller underkop, der skal stå dér.

Man mødes i Oasen

Kulturhusets café bliver kaldt Oasen. Den stø-der op til andre store sale. I et af lokalerne er der lysanlæg, og der kan der etableres en lille scene.

Oasen er med andre ord husets fælles sam-lingssted.

Her mødes man, når der er pause i arbejdet på værkstederne, her mødes man forud for større arrangementer, og her møder man folk, der er på vej til andre aktiviteter i huset.

I cafeen køber man frisk-brygget kaffe og hjemme-bagte boller - og ved særlige arrangementer - andre forfriskninger.

Det er også i cafeen forskellige grupper sysler med håndarbejde, patchwork, kortspil og me-get andet.


Gang i værkstederne

Der er faktisk ingen grænser for, hvad man kan lave i Kulturhusets værksteder.

Der er træværksted med drejebænke, smed-jeværksted både med svejseapparat og gam-meldags esse, der er brændeovn til keramik og glas, der er smykkeværksted, en kniv-gruppe og som det seneste: stenhuggeri, som er indrettet i forbindelse med Kulturhusets lille anneks.

Men det er også i tilknytning til værksteder-ne man finder kunstnerne: coloristerne og dem, der boltrer sig med kunstarterne deku-page og glasslumpning.

Ølbryggerne, snapselauget og osteholdet hol-der til i det store køkken.


Musik og mad

Der er opstået en god tradition med musi-kalsk underholdning i Kulturhuset. Den selvstyrende gruppe Oasen Munkebo har de seneste sæsoner stået bag en række musikal-ske arrangementer af høj kvalitet.

Hvis du vil vide mere om artister, spilletids-punkter, forsalg af billetter og meget mere, kan du læse her.

To andre grupper har taget skeen i den anden hånd og valgt et godt måltid som tema.

Fjordkøkkenet, der tidligere holdt til på Lille Lindhøj, lokker således med traditionel mad hver søndag middag, medens gruppen ”Mun-kebo, Mand, Mad der simrer”, mødes, laver mad og spiser en gang om måneden.

Du kan læse "simremændene"s opskrifter her.

 

Foreningerne mødes

Mange foreninger bruger Kulturhusets lokaler til mødevirksom-hed og øvelokale.

Det gælder blandt andre Biavlerforeningen + Hjerteforeningen + Kontaktstedet + Kræftens Bekæmpelse + Luthersk Missionsforening + Munkebokoret +  Jazz Flavor + Munkebo Re-vyen + Natteravnene + Pensionistforeningen + Virk og Gro-initiativet.

Som noget nyt tilbyder Kulturhuset også edb-hjælp for begyndere.

 

Hvis du vil vide mere

om Munkebo Kulturhus end du har kunnet læse af hjemmesiden, er du altid velkommen til at komme ind til en snak. Der vil være bestyrelsesmedlemmer til stede om formiddagen, mandag til torsdag (incl.).

 

Årets Kulturhusven udnævnes ved den årlige Nytårskur.

Hæderen tilfalder en person, der har ydet en særlig indsats til gavn for Munkebo Kulturhus og husets brugere.

Indtil nu har disse Kulturhusbrugere modtaget hædersbevisningen:

2011  Torben Hansen

2012  Solvejg Mogensen

2013  Ove Eriksen

2014  Peder Christiansen

2015  Bjarne Dambro

2016  Willy Anderskov Nielsen

2017  Liselotte Nielsen

2018  Henning Rasmussen


Billeder fra Jultræstændingen 2018.

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk