Minibyen

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

 

Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.

 

Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Kasserer Holger Madsen

mobil 29 61 74 59

mail: holger@munkebonet.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 15, 5330 Munkebo

Best. medlem Lis Madsen

mobil 21 51 02 33

Rosendalen 816, 5330 Munkebo

Best. medlem Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk

 

Suppleant Mogens Jørgensen mobil 52 30 30 75

mail: rosenfeldt1903@gmail.com

 

Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Conny Pedersen

mobil: 41 42 79 60

mail: vernerp@hotmail.com

Her bor vi

Siden starten har Gl. Munkebo Mini-by haft til huse i "Det gamle Vaskeri" på Bakkely 50 i Munkebo.

Om foreningen

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

februar 2019

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har op-fyldt kravene om såvel nøjagtighed som driftssikkerhed.

Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller moderniseret i en så-dan grad, at deres oprindelige udseen-de er gået tabt.

Det er derfor et stort opsøgende arbej-de at skaffe oplysninger om disse hu-se, og i nogle tilfælde er fantasien ta-get til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Billedet viser, hvordan vi arbejder med at opbygge et hus i minibyen.

BILLEDGALLERI

Åbningstider

Mandag og onsdag ....... 9 - 12

Søndag ............................ 14 - 16

(kun juni, juli og august)

 

Øvrige tider efter aftale på tlf. mobil:

24625697 eller 29617459

Der er gratis entre til Gl. Munkebo Miniby, og vi ser gerne, at du skriver i gæstebogen, som ligger fremme i værkstedet.

 

Støt arbejdet i

Gl. Munkebo Miniby

Vær med til at støtte den første og eneste miniby på Nordøst-fyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 75 kr. pr. år kan du bli-ve medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.

 

Sponsorer

Gl. Munkebo Miniby har med tak modtaget sponsorater fra følgende personer og firmaer:

LIP, Nr. Åby

Energi Fyns Almene fond