Minibyen

Munkebo

- Mellem fjord og nor


Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.


Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Kasserer Holger Madsen

mobil 29 61 74 59

mail: holger@munkebonet.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 15, 5330 Munkebo

Best. medlem Lis Madsen

mobil 21 51 02 33

Rosendalen 816, 5330 Munkebo

Best. medlem Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk


Suppleant Mogens Jørgensen mobil 52 30 30 75

mail: rosenfeldt1903@gmail.com


Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Conny Pedersen

mobil: 41 42 79 60

mail: vernerp@hotmail.com

Her bor vi

Siden starten har Gl. Munkebo Mini-by haft til huse i "Det gamle Vaskeri" på Bakkely 50 i Munkebo.

Sådan finder du vej.

Om foreningen

Minibiler i Minibyen.

Lørdag 27. juli afholdt 21 glade ejere af en Piaggio APE minibil sommertræf  på Kerteminde egnen.

På vejen rundt om Noret  besøgte de  bl. a. Munkebo Miniby. Her fik de en rundvisning, og  alle fik efterfølgende en god snak om minihuse og minibiler i Minibyens telt.

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

maj 2019

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har op-fyldt kravene om såvel nøjagtighed som driftssikkerhed.

Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller moderniseret i en så-dan grad, at deres oprindelige udseen-de er gået tabt.

Det er derfor et stort opsøgende arbej-de at skaffe oplysninger om disse hu-se, og i nogle tilfælde er fantasien ta-get til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Billedet viser, hvordan vi arbejder med at opbygge et hus i minibyen.

BILLEDGALLERI

Et kig ud over Munkebo Miniby
Fjordvej 120, "Lille Rørbæk", "Stenhuggerens hus". Fungerede tidligere som pensionat.
Kig ud over minibyen
Munkebo Kirke under opførelse.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra gavlen.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra bagsiden med den smukke stenmur.
Fjordvej 70, 72, 74 - tre bindingsværkshuse ved Kirkebakken.
Arealet bag bindingsværkshuse på Fjordvej.
Munkebo Præstegaard
Kig ud over minibyen.
Fjordvej 64, Det gamle Tatol og Fjordvej 62, "Agge"s hus.
Fjordvej 60, "Solhøj", Mathiesens hus.
Del af Fjordvej.
En del af Fjordvej.
Munkebo gamle brugsforening
Bagsiden af den gl. brugs
Lindøalleen 8, Thorvald "Jahn"s hus
Hus på Fjordvej.
Besøgende bag ved starten af Fjordvej
Minibyen på verdenskortet.

Åbningstider

Mandag og onsdag ....... 9 - 12

Søndag ............................ 14 - 16

(kun juni, juli og august)         


Gruppebesøg med rundvis-ning kan gennemføres alle dage efter nærmere aftale på tlf.nr. 2462 5697.


Øvrige tider efter aftale på tlf. mobil:

24625697 eller 29617459

Der er gratis entre til Gl. Munkebo Miniby, og vi ser gerne, at du skriver i gæstebogen, som ligger fremme i værkstedet.


Arrangementer

8. september 2019, kl. 10:

"Minibyen" holder Åbent Hus i anledning af Fjordens Dag.

Støt arbejdet i

Gl. Munkebo Miniby

Vær med til at støtte den første og eneste miniby på Nordøst-fyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 75 kr. pr. år kan du bli-ve medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.


Sponsorer

Gl. Munkebo Miniby har med tak modtaget sponsorater fra følgende personer og firmaer:

LIP, Nr. Åby

Energi Fyns Almene fond

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk