Genvejen

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Genvejen

Vi oplever alle at irriteres over småting, når vi færdes i det offentlige rum: løse brosten, skæve fliser, henkastet affald, slidte bænke, døde træer, vildtvoksende eller ødelagt beplantning o.s.v.

Ofte har vi selv, eller andre vi taler med, gode ideer til større projekter til glæde også for besøgende. Tit gør vi ikke noget ved det eller oplever i bedste fald, at henvendelser mødes af god vilje, men trækker ud eller ender resultatløst.

Det vil Kulturhusets "Virk og Gro"-gruppe nu forsøge at gøre noget ved. Derfor har der været holdt møde med nøgleper-soner fra kommunens Park- og Vejafdeling, og man er enige om at indlede et formaliseret samarbejde til gavn for begge parter.

Fremover vil borgere kunne videregive deres iagttagelser og ideer via Kulturhusets hjemmeside. "Virk og Gro"-gruppen vil så regelmæssigt koordinere og samle de indkomne ønsker og planer og videresende dem til kommunen.

Gennem dette samarbejde skulle vi gerne opnå at få samlet og koordineret ønsker og ideer fra Munkebos borgere, og kommunen ser på sin side en klar fordel i, at engagerede borgere indberetter opdagelser, uregelmæssigheder og ønsker til kommunen, og dermed deltager aktivt i arbejdet med at give ren- og vedligeholdelsesstandarden et løft.

Der er ikke aftalt grænser for, hvad der kan anmeldes af opgaver, men omvendt er der heller ikke givet løfter om, at en-hver opgave vil blive løst i samme sekund, den er anmeldt. Kommunens midler og mandskab er også i disse år begræn-sede, men ved at få ønskerne samlet, vil den i langt højere grad kunne rationalisere og tilrettelægge arbejdet.

Så hvis du har forslag til noget, du mener, der bør gøres noget ved, kan du sende en mail til: munkebokulturhus@mail.dk .

Skriv "Genvejen" som emne og vedhæft meget gerne foto eller skitse til illustration af dit forslag.

STATUS PÅ "GENVEJEN".

Siden Stormødet i Kulturhuset 14. januar 2012, hvor ideen blev præsenteret, er der blevet videresendt en række ønsker/ forslag til Kerteminde Kommunes Park- og Vejafdeling. Her nedenfor kan du, i stikordsform, se, hvilke:

•Reparation af knuste granitsten på Lindøalleen i bymidten.

•Ændring af bassinet på Byens Plads til blomsterbed.

•Nyplantning omkring antennemasten på Bakken.

•Retablering af labyrinten, samt reparation af amfiteatret på Bakken.

•Beskæring af bevoksning på Loddenhøj.

•Åbning af hegn ud mod fjordudsigten på Bakken.

•Vand på Toften.

•Beplantning i Stenlunden.

•Manglende træ på Bycentervej.

•Asftaltbelægning på Toften.

•Beplantning mellem Fyrrehøjen og Granhaven.

•Beplantning ved stien ved Bakkegårdsvej.

Klik her for yderligere detaljer om de ønsker/forslag, som er afleveret til kommunen.

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk