Genvejsprojekter

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Genvejsprojekter

GENVEJS-PROJEKTER, SOM ER AFLEVERET TIL PARK OG VEJ.

Stien ved Bakkegårdsvej.

Det er ærgeligt, at man har et pænt grønt græsareal, som stort set ingen bruger, og som stort set ingen ser, fordi der er et alt for højt buskads som ganske vist trimmes hvert 3. eller 5. år. Det er også utrygt at gå på en smal sti, hvor man omklamres af borgernes høje hække mod øst og kom-munens flere meter høje buskads mod vest.

Et forslag kunne være, at man fjerner kommunens buskads helt og åbner mod den smukke græs-plæne, der mod vest jo er lukket igen af et højt buskads.

(Afleveret til Park og Vej 3. juni 2012)

     

Udtynding af beplantning mellem Fyrrehøjen og Granhaven.

Samtlige beboere i Granhaven og Fyrrehøjen har ønsket udtynding i beplantning på det grønne område mellem gaderne. Beboerne i Fyrrehøjen vil yderligere gerne have nogle betonklodser øverst på Svishavestien udskiftet med en spærrebom.

(Afleveret til Park og Vej 9. april 2012)

Udtynding vil indgå i prioriteringen til vinter (Park og Vej maj 2012).Manglende asfaltbelægning på Toften ved "Skolen ved Noret".

På Toften i Munkebo ser det ud som om nyasfalteringen fra Krabbegårdsvej hen mod svinget ikke er gjort færdig i sin tid. Det er værst på strækningen fra Svishaveskolen. Der er en ret ubehagelig kant fra kørebanens affalt og ind til kantstenen og det er temmelig generende for cyklister.

(Afleveret til Park og Vej 6. maj 2012)


Retablering af labyrinten, samt reparation af amfiteatret på Bakken.

Labyrintens oprindelige hæk af bøg gik desværre ud grundet tørke og manglende renhol-delse ved rødderne, og er senere erstattet med liguster.

Desværre var brugerne i vækstperioden ikke hensynsfulde nok, så den p.t. fremtræder med mange huller. Det gør den jo selvfølgelig mindre attraktiv, specielt da den også er klippet alt for langt ned.

Det foreslås, at hullerne udfyldes med nye planter, og at disse i den nødvendige vækstpe-riode beskyttes med rivenet e.l.

Når man alligevel er på Bakken, er der vist nogle løbske sten på amfiscenen, som bør lægges på plads.

(Afleveret til Park og Vej 7. februar 2012).

Der bliver efterplantet i foråret med liguster (Park og Vej 8. marts 2012).


Vand på Toften.

I vinterperioden har der i lange perioder været vand på kørebanen ved Toften.

(Afleveret til Park og Vej februar 2012)

Der er etableret en brønd, som tager vandet fra den naturlige kilde

(Park og Vej 8. marts 2012).

Dette billede, taget 18. januar 2014, synes imidlertid at dokumentere, at problemet ikke er løst.

GENVEJS-PROJEKTER, SOM ER AFSLUTTET

Manglende lindetræ på Bycentervej.

Der mangler et lindetræ i trærækken langs Bycentervej - ca. 100-150 meter fra Munkebo Idræts Center i retning mod Lindøalleen.

(Afleveret til Park og Vej 6. maj 2012)

Det manglende træ i nederste ende af Bycentervej blev plantet inden vinterens ankomst.

Ændring af bassinet på Byens Plads til blomsterbed.

Bassinet foran Biblioteket har, med dets stillestående vand, hyp-pigt været fyldt med blade og skødesløse menneskers skrald, og det har ikke pyntet i det centrale bybillede.

Derfor foreslås det, at bassinet i stedet omdannes til et bed med blomster i afstemte farver og afstemt højde.

(Afleveret til Park og Vej 16. februar 2012)

Bassinet er i juni 2013 omdannet til blomsterbed.


Reparation af knuste granitsten på Lindøalleen i bymidten.

To af granitstenene i fodgængerovergangen ved Biblioteket, samt en ved Rosendalens rundkørsel er knækkede.

(Afleveret til Park og Vej 7. februar 2012)


De knuste fliser i fodgængerfelterne på Lindøalleen blev ud-skiftet inden vinterens komme.

Beskæring af bevoksning på Loddenhøj.

Det er p.t. svært at se, at tårnet står på en oldtidshøj, fordi den er dækket af voldsom vækst, som bør beskæres regelmæssigt, for at den ikke tager overhånd.

(Afleveret til Park og Vej 7. februar 2012)

I midten af februar har besøgende på Munkebo Bakke ved selv-syn kunne konstatere, at beskæring har fundet sted, og tårnet  knejser frit på bakketoppen.                                            


Åbning af hegn ud mod fjordudsigten på Bakken.

Et relativt tæt plantebælte langs stien forhindrer i dag udsigt over Odense Fjord.

Løsningen kunne være, at der blev etableret adskillige kighuller á f.eks. fem meters bredde i beplantningen.  Forslaget sikrer, at der er en kombination af læ og en fantastisk udsigt over fjorden, når man færdes på stien.

(Afleveret til Park og Vej 7. februar 2012)

I midten af februar er der etableret kighuller 10-12 steder langs cykelstien, og der er igen uhindret udsigt til Odense Fjord.

Nyplantning omkring antennemasten på Bakken.

Det tekniske udstyr, containere og andet, placeret i det indhegne-de område ved vandbeholderen, skæmmer i høj grad området, når man færdes på stien eller gør ophold på grillpladsen.

Løsningen kunne være etablering af et grønt plantebælte langs hegnet.

(Afleveret til Park og Vej 7. februar 2012)

Kommunen afviser at plante i første omgang.

(Park og Vej 8. marts 2012)

Beplantning af grønt område i Stenlunden.

Beboerne i lejeboligerne på sydsiden af Stenlunden har ønsket beplantning af det store grønne område midt i gaden.

(Afleveret til Park og Vej marts 2012)

Kommunen er rede til at gå ind i sagen, såfremt beboerne rundt om pladsen vil finansiere et passende antal træer. Kommunen forbeholder sig ret til at bestemme, hvor træerne skal plantes, og vil gerne mødes med beboerne om sagen.

(Park og Vej 8. marts 2012)

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk