Seniorhøjskolen

Munkebo

- Mellem fjord og nor


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Leif Knudsen

28976482

Næstformand Tage Møller 22917523

Kasserer Henning Værnkjær 51204322

Sekretær Sinne Andersen 29126460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 40291672

Best. medlem Birgit Poulsen 61773240

Suppleant Helle Esbjerg

29823631


Sæsonprogram

Velkommen til 44. semester 2019.


Efterårs semestrets tema er

”En tid til eftertanke– og refleksion over tiden”


Møderne finder sted kl. 14.00 – 16.00

i Munkebo Kulturcenter – Forsamlingshuset.

Der holdes en kaffepause omkring kl. 15.

Medbring selv kaffe, brød og kop.

Der synges fra højskolesangbogen.Mandag d. 9. september 2019.

Journalist, forfatter og foredragsholder Deniz Serinci. Islamisk Stat (IS) og radikalisering i Danmark.


Mandag d.23. september 2019.

Lektor ved Århus Universitet Ole Lauridsen.

Er modersmålet i fare?

Mandag d. 7. oktober 2019.

Fortæller og tidligere seminarielektor Jens Peter Madsen og fortæller, musiker og tidligere studielek-tor på Det Fynske musikkonservatorium Carl Erik Lundgaard.

Mandag d. 21. oktober 2019.

Foredragsholder og ergoterapeut Mette Søndergård. At leve livet når demens rejser med.

Mandag d. 4. november 2019.

Stifter af ”Stop Spild Af Mad” Selina Juul.

Stop Spild Af Mad.

Mandag d. 18. november 2019.

Historiker, foredragsholder og journalist Henning Frandsen.

Min farmor og andre faldne kvinder.

Mandag den 2. december 2019.

Juleafslutning m/underholdning.

Se beskrivelse af program her.

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til efterårsprogrammet 2019

starter 14.8.2019, kl. 9.


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 200,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Indtegning og betaling kan ske i forbindelse med de en-kelte foredrag.


NB: Det maximale deltager-antal er 275.

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk