Ældreidræt

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Velkommen i

 

Bestyrelsen

 

 

Formand Christian Laursen

Elmevænget 6, 5330 Munkebo

Mail: chrlaursen36@gmail.com

Tlf. 24 89 71 29

 

 

 

 

Medlem Alf Johansen

Mølkæret 211, 5330 Munkebo

Mail: alf0505@outlook.dk

Tlf. 40 26 60 63

 

 

 

 

Kasserer Ketty Maach Nielsen

Næsset 2, 5330 Munkebo

Mail:

ketty@munkebo-borger.dk

Tlf. 31 35 50 36

 

 

Sekretær Signe Mortensen

Troels Alle 11 A st., 5330 Munkebo

Mail: signemortensen42@gmail.com

Tlf. 51 25 30 43

 

 

Næstformand Else Pedersen

Bakkegårdsvej 71, 5330 Munkebo

Mail: ekfenger@gmail.com

Tlf. 25 76 64 92

 

 

Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390 0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Så er der nyt til kalenderen ...

Afslutning på sæsonen: 29.maj.

Vi mødes ved shelterne i Multiparken kl. 10.00.

Husk madpakker og drikkevarer.

Program:Bestyrelsen arrangerer diverse.

 

Sæsonstart : 14.august 2018.

 

Udflugt til Assens: 21.august.

Program følger.

Cykeltur til Vissenbjerg: Uge 33. Kirsten P.

 

Cykelture: Kirsten P

Fra den 3. maj til gymnastikken er slut:

Der cykles fra glashallen hver torsdag kl.17.00.

 

Der cykles fra glashallen om tirsdagene kl.10.00,når gymnastikken er slut.

 

Juleafslutning: 11.dec.

- både sidste gang gymnastik og julefrokost om aftenen.

 

Start efter nytår: 8.januar 2019.

 

Med ret til ændringer.

 

Se indbydelsen i fuld størrelse her.

Medlemskort.

Kassereren, Ketty, har fået nye med-lemskort. Alle, der ikke har et med-lemskort for 2018, kan henvende sig hos Ketty.

Ladywalk 2018.

28.maj kl. 18.30.

 

Munkebo ældre idræt del-tager i Lady Walk sammen med Munkebo Fodslaw.

Mangler du kørelejlighed, så henvend dig hos Kir-sten Larsen .

 

  • Pris medlemmer 115 kr
  • Ikke medlemmer 140 kr

 

Evt.kontant betaling hos Grete. Ellers brug netbank /mobile pay.

 

Yderligere oplysninger hos Grethe Krongaard, tlf. 65975020 /29845120.

 

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Det kan vi tilbyde

 

Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00.

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29

 

Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk

 

Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 10.00 - ca. 11.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83

 

Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.

 

Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik.

 

Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.