Ældreidræt

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Velkommen i

 

Bestyrelsen

 

Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390 0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

En ny aktivitet er sat i gang i samarbej-de mellem Frivilligkonsulenten i kom-munen og Munkebo Fodslaw.

"Mandagsholdet" henvender sig til dem, der gerne vil gå en frisk tur, men ikke for langt og ikke for hurtigt.

Ruten er 3-5 km og tempoet aftales med delta-gerne.

Start kl. 10.00 fra:

Munkebo Idræts Center, Mosevangen - i lige uger

Mødestedet, Strandvejen, Kerteminde-i ulige uger

Holdet er for alle der er interesseret.

Nyt tiltag: Indendørs petanque!

Nu kan der spilles indendørs petanque i hallen

TORSDAG fra kl.11.15 til 12.15.

Mød bare op i hallen.

Og bare rolig: Der er selvfølgelig stadig plads til Badmintonspillerne.

 

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Billeder fra sæsonafslutningen, der fandt sted i Munkebo Multipark 7. juni 2016.

Billeder fra sommerudflugten til Sydfyn, 23. august 2016.

Opskrift på en vellykket sommerudflugt

95 glade mennesker i to fyldte busser

Morgenkaffe og smurte rundstykker ved Chri-stiansminde i Svendborg. Der var tid til en lille gåtur rundt på det smukke område og på bro-erne

Guided rundvisning på Fattiggården i Svend-borg. Hvem glemmer mon historien om Alma?

Festmiddag på Bregninge Mølle. Hvem glemmer mon isdesserten?

Besøg i Bregninge Kirke med den smukke al-tertavle og de 92 skridt op i tårnet. Der var ud-syn til mange andre kirker og til det Sydfynske Øhav

Landet Kirke med mindestenene for Elvira Ma-digan og Sixten Sparre og et lille kik på det lille kalkmaleri inde i kirken

Kaffe og masser af bestyrelseskage ved Ringe Sø. Jo, bænken blev beundret og besat. Der var også tid til en lille tur rundt om Ringe Sø.

Det kan vi tilbyde

 

Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00.

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29

 

Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk

 

Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 10.00 - ca. 11.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83

 

Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.

 

Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik.

 

Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.