Ældreidræt

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Velkommen i

 

Bestyrelsen

 

 

Formand Christian Laursen

Elmevænget 6, 5330 Munkebo

Mail: chrlaursen36@gmail.com

Tlf. 24 89 71 29

 

 

 

 

Medlem Alf Johansen

Mølkæret 211, 5330 Munkebo

Mail: alf0505@outlook.dk

Tlf. 40 26 60 63

 

 

 

 

Kasserer Ketty Maach Nielsen

Næsset 2, 5330 Munkebo

Mail:

ketty@munkebo-borger.dk

Tlf. 31 35 50 36

 

 

Sekretær Signe Mortensen

Troels Alle 11 A st., 5330 Munkebo

Mail: signemortensen42@gmail.com

Tlf. 20 67 03 61

 

 

Næstformand Else Pedersen

Bakkegårdsvej 71, 5330 Munkebo

Mail: ekfenger@gmail.com

Tlf. 25 76 64 92

 

 

Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390 0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Et par billeder fra julefrokosten.

Petanque

I vintersæsonen rykker vi indendørs.

Mød op i hallen torsdage kl. 11.15.

 

 

Stolegymnastik.

Det går rigtig godt med stolegymna-stikken. Der er nu ca. 20 deltagere. Instruktør Kirsten Hansen fortæller, at der er god energi og godt humør.

Har du lyst til en prøvetime, så mød op i hallens anneks om tirsdagen kl 9.00 eller kontakt Kirsten Hansen eller bestyrelsen.

Husk kaffe og socialt samvær efter gymnastikken.

 

 

Gymnastik

Så kom vi godt i gang med vinter /for-årssæsonen. Der er fint fremmøde, god arbejdsmoral og godt humør hver gang.

Der kommer gæsteinstruktører den 5.og 19. marts, så glæd jer til nye oplevelser med Munkebo Ældre Idræt.

Alice Sjørslev og Marianne Koldby kommer igen. Glæd jer.

Der er kaffe, en sang og socialt samvær efter gym-nastikken.

Husk at tage din nabo, din bedste ven, din mand eller kone med til gymnastik. Der er plads til mange flere.

 

 

Badminton

Der spilles badminton i hallen

hver tirsdag kl. 9. og hver torsdag kl. 11.15.

Mød bare op. Der spilles på kryds og tværs, og alle er velkommen.

Tovholder: Helle Reinholdt.

 

 

 

Sæsonafslutning

28. maj 2019 i Munkebo Bypark.

Nærmere besked følger.

 

Med ret til ændringer.

 

Medlemskort.

Kassereren, Ketty, har fået nye med-lemskort. Alle, der ikke har et med-lemskort for 2018, kan henvende sig hos Ketty.

Her kan du se nogle billeder fra sæsonafslutningen 29. maj i Munkebo Multipark.

Det kan vi tilbyde

 

Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00.

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29

 

Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk

 

Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 10.00 - ca. 11.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83

 

Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.

 

Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik og badminton.

 

Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.