Ældreidræt

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Velkommen i

 

Bestyrelsen

 

Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390 0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med petanque?

Petanquespillerne er flyttet indendørs

for vinteren.

De spiller nu om i hallen om torsdagen fra kl. 11.15 til 12.15.

Vi vil gerne have nye medlemmer, så alle er velkomne til at komme og være med.

Sommerudflugten.

84 medlemmer fra Munkebo Ældreidræt drog den 22.8. 2017 afsted på den årlige sommerudflugt. I år gik turen til Gyldensteen Strand, Bogense og Hindsgavl.

Humøret var i top, og vejret blev bedre og bedre i løbet af dagen.

Første stop var det store genåbnede naturareal ved Gyldensteen, hvor 2 na-turvejledere tog imod og fortalte om det fredede område. Her var der kaffe og rundstykke + en lille en til halsen.

Derefter havde Hotel Bogense dækket op med svinekam og citronfromage.

På gåturen fra hotellet ned til busserne på havnen gik vi forbi danmarks mindste hus på 23 m2, hvor der har boet en familie på 5 med-lemmer. Vi så også den danske "Manneken Pis".

Eftermiddagskaffen og de hjemmebagte kager blev nydt ved Naturcentret ved Hindsgavl. Ud over en stor flok rådyr med en albino i blandt, kunne vi se menne-sker på bridge walking.

Igen en dejlig og vellykket tur med Munkebo Ældre-idræt.

 

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Det kan vi tilbyde

 

Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00.

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29

 

Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk

 

Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 10.00 - ca. 11.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83

 

Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.

 

Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik.

 

Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.