Ældreidræt

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Velkommen i


Bestyrelsen



Formand Christian Laursen

Elmevænget 6, 5330 Munkebo

Mail: chrlaursen36@gmail.com

Tlf. 24 89 71 29




Medlem Alf Johansen

Mølkæret 211, 5330 Munkebo

Mail: alf0505@outlook.dk

Tlf. 40 26 60 63




Kasserer Ketty Maach Nielsen

Næsset 2, 5330 Munkebo

Mail:

ketty@munkebo-borger.dk

Tlf. 31 35 50 36



Næstformand Signe Mortensen

Troels Alle 11 A st., 5330 Munkebo

Mail: signemortensen42@gmail.com

Tlf. 20 67 03 61



Sekretær Else Pedersen

Bakkegårdsvej 71, 5330 Munkebo

Mail: ekfenger@gmail.com

Tlf. 25 76 64 92



Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390  0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Så er sæsonen ved at være slut.

En fin sæson med mange nye som gamle medlemmer,  mange forskellige aktiviteter, god energi og godt humør.

 

Tak til bestyrelsen for god opbakning .

 







Sæsonen slutter den 28.maj i Multiparken.

Vi mødes klokken 10 ved shelterne, hvorefter der vil være et par aktiviteter.

Husk at medbringe madpakker og drikkevarer.

Er du i tvivl om mødestedet, så kontakt Christian eller Kirsten Larsen.

 







Cykelture.

Har du lyst til at cykle en tur i det flotte vejr?

Kirsten Petersen er tovholder på diverse ture , så kontakt Kirsten .

 

Der cykles:

Torsdage kl 17.00 fra Glasboblen ved hallen.

Start 2. maj.

 

Tirsdage kl 10 fra Glasboblen ved hallen .

Start 4.juni. Husk madpakke.

 


Sidste gæsteinstruktør gymnastik.

Dorte Kempf , fysioterapeut fra Kerteminde

kommer den 7.maj.

 

Har du forslag til gæsteinstruktører i næste

sæson, hører vi meget gerne fra jer.

Kontakt Helle eller Kirsten L .

 






Petanque: 

Torsdag kl. 11.30 på banen

ved Multiparken. Mød op 

ved det lille hus i Multiparken.


Husk drikkelse til eget forbrug.

 


Husk at tilmelde dig turen til Fredericia.

(se program her)

 

God sommer til nye som gamle medlemmer af ældreidrætten i Munkebo.

 

Den nye sæson starter den 13-8 2019 . Sæt kryds i kalenderen til både stolegymnastik og gymnastik i hallen.

Medlemskort.

Kassereren, Ketty, har fået nye med-lemskort. Alle, der ikke har et med-lemskort for 2018, kan henvende sig hos Ketty.

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Det kan vi tilbyde


Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00. 

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29


Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk


Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 11.00 - ca. 12.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83


Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.


Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik og badminton.


Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.

Tirsdagsbadminton
Ældregymnastik er altid velbesøgt
Stolegymnastik i Annekset
Generalforsamling 26.2.2019