Ældreidræt

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Velkommen i

 

Bestyrelsen

 

Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390 0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.

Kommende aktiviteter

Læs indbydelsen her.

Så ta'r vi cyklerne frem ..

Cykelhold starter

torsdag 11. maj kl. 17.00.

Der startes ved glashallen overfor Munkebo Idræts Center.

Leder: Kirsten Pedersen

#

Når gymnastikken slutter, er der cykeltur

hver tirsdag kl. 10.00 - første gang er 6. juni.

Mødested: ved glashallen overfor Munkebo Idræts Center. Husk madpakke.

Leder: Kirsten Pedersen.

#

Cykelholdet tager

på tur til Ærø i uge 33.

Det er 14. gang, at holdet drager afsted. Ca. 16 deltagere. Leder af turen er Kirsten Pedersen.

 

Sommerafslutning for medlemmer af

Munkebo Ældre Idræt.

 

Vi mødes tirsdag den 30.maj kl.10.00.

Mødested: ved shelterne i Munkebo Multipark.

 

Program:

Tur med opgaver i parken

Evt. petanque

Spisning af medbragt mad. Kan bestilles i hallens cafeteria. (Betales ved bestilling.)

 

EFTER SOMMERFERIEN STARTER AKTIVITERNE SÅLEDES:

 

Badminton: 24. august kl. 11.00.

Kontakt: Helle Reinholt.

 

Gymnastik og stolegymnastik: 8. august kl. 9.00.

NB! Der er ikke gymnastik 22. august, da der er udflugt (se indbydelse ovenfor).

 

Sidste gymnastik i 2017 er 12. december - samme dag som der er julefrokost.

 

 

ALLE FORENINGENS MEDLEMMER ØNSKES

Nyt tiltag: Indendørs petanque!

Nu kan der spilles indendørs petanque i hallen

TORSDAG fra kl.11.15 til 12.15.

Mød bare op i hallen.

Og bare rolig: Der er selvfølgelig stadig plads til Badmintonspillerne.

 

Glad Motion

Stolegymnastik i annexet ved Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00 således kaffebordet og den sociale hyg-ge kan nydes sammen med gymnastik-holdet.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29.

Tilbuddet gælder de medlemmer af Munkebo Æl-dreidræt,der midlertidigt eller varigt ikke kan del-tage i ældregymnastikken,men gerne vil have gang i kroppen og deltage i det sociale samvær efter gymnastikken.

Det kan vi tilbyde

 

Gymnastik i Munkebo Idrætscenter tirsdage kl. 9.00 – 10.00.

Efter gymnastikken er der kaffebord for egen regning og social hygge.

Henvendelse: Christian Laursen,

tlf. 24 89 71 29

 

Badminton i Munkebo Idrætscenter torsdage kl. 11.15 – 12.15

Ansvarlig: Helle Reinholdt,

tlf. 30 24 44 98

e-mail: hak@munkebo-borger.dk

 

Petanque på banen i Munkebo Multipark

torsdage kl. 10.00 - ca. 11.00.

Ansvarlig: Ina Rasmussen,

tlf. 65 97 50 83

 

Der arrangeres og gives tilskud til en årlig udflugt efter medlemmernes ønske samt en festlig sommerafslutning og en hygge-lig julefrokost.

 

Tirsdag formiddag er Munkebohallen fyldt med glade og aktive deltagere til ældregymnastik.

 

Samtidig er der gang i stolegymnastikken i Annekset ved siden af Idrætshallen.